Uutiset (muokattu 20.1.2021) Anu Laitinen Jaana selander

Kirjastoauton palveluun ollaan tyytyväisiä

JOKA keskiviikko kirjastoauto pysähtyy Kalliokylän koululla. Alaluokkien opettaja Miisa Tikka muistaa ajan, jolloin näin ei ollut.
– On älyttömän tärkeää, että kirjastoauto käy joka viikko. Jossain vaiheessa auto kävi vain joka toinen viikko ja mielestäni se oli liian harvoin. Meillä ei ole mahdollista saada niin laajaa kirjastoa omalle koululle, että se tyydyttäisi oppilaiden lukunälkää.
Kalliokylän koulun oppilaat ovat ahkeria lainaajia. Ensimmäisellä luokalla opiskeleva Tuuli Tikkanen kertoo lainaavansa joka viikko jotain. Koira-aiheiset kirjat sekä piirretyt elokuvat kiinnostavat häntä.

KIRJASTOAUTOSSA toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely toukokuussa. Kyselyssä tiedusteltiin muun muassa reittien ja aikataulujen sopivuutta asiakkaille sekä kartoitettiin mahdollisia uusia pysähdyspaikkoja. Myös kirjastoauton aineistoa pyydettiin arvioimaan. Tavoitteena oli saada vastauksia ennen muuta niiltä henkilöiltä, jotka eivät käytä kirjastoauton palveluja, mutta niitä ei saatu. Kyselyyn vastasi 114 henkilöä.
Vastauksista käy ilmi, että suurimmalle osalle käyttäjistä kirjastoauton pysähdysaika on sopiva. Suurin osa vastaajista toivoi, että kirjastoauto kävisi tarjoamassa palveluitaan kerran viikossa niin kuin tähänkin saakka on toteutunut.
Valtaosa vastaajista oli myös tyytyväisiä kirjastoauton aineistotarjontaan. Kyselyyn vastanneet kiittelivät kirjastoautoa loistavasta asiakaspalvelusta, lisäksi oltiin tyytyväisiä autoon ennakkoäänestyspaikkana.