Kiuruvesilehti

Tilausehdot

Kiuruvesi Lehti Oy:n (Y-tunnus: 2329474-2) julkaisema Kiuruvesi-lehti koostuu Kiuruvesi-lehdestä sekä vaihtelevista liitteistä. Kiuruvesi Lehti Oy julkaisee myös Kiuruvesi-lehden näköislehteä sekä Kiuruvesilehti.fi -nettisivustolle tuotettuja artikkeleita ja uutisvirtaa.

1. Tilausmuodot

TÄYSTILAUS sisältää Kiuruvesi-lehden paperilehden, kiuruvesilehti.fi:n uutisvirran, näköislehden ja kaikki muut digitaaliset sisällöt. Lisäksi täystilaus sisältää tilaajan sähköpostiin lähetettävän uutiskirjeen.

DIGITILAUS sisältää kiuruvesilehti.fi:n uutisvirran,  Kiuruvesi-lehden näköislehden ja kaikki muut digitaaliset sisällöt. Lisäksi digitilaus sisältää tilaajan sähköpostiin lähetettävän uutiskirjeen.

PAPERITILAUS sisältää Kiuruvesi-lehden paperilehden.

Täystilaukset, digitilaukset ja paperitilaukset voivat olla jatkuvia tai määräaikaisia.

Jatkuva tilaus on voimassa ilman uudistamista toistaiseksi. Jatkuva tilaus on voimassa niin kauan, kunnes tilaaja peruuttaa tilauksensa. Jatkuva tilaus laskutetaan aina uuden tilausjakson alussa voimassa olevan hinnaston mukaan. Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai lopettaa tilauksen ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun vähintään 2 viikkoa ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Mikäli jatkuva tilaus halutaan lopettaa muulloin kuin laskutusjakson päättyessä, laskutetaan saadut lehdet määräaikaishinnaston mukaan. Jatkuviin tilauksiin liittyvissä tarjouskampanjoissa vain tilauksen ensimmäinen jakso on tarjoushintainen ja seuraavat jaksot laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaan, ellei kampanjan ehdoissa toisin mainita.

Määräaikainen tilaus on voimassa sovitun määräajan. Määräaikaistilaus laskutetaan tilauksen alussa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä jatkuvan tilauksen tilaajaksi ilmoittamalla siitä Kiuruvesi Lehti Oy:n asiakaspalveluun. Jos määräaikainen tilaus halutaan lopettaa ennen sovitun määräajan päättymistä, tilaaja on velvollinen maksamaan saamansa lehdet.

Lehtitilaus on aina talouskohtainen.

Lahjatilauksen maksaja maksaa lehden täys-, paperi- tai digitilausta lehden saajalle. Tällöin paperilehti toimitetaan ja digilukuoikeus myönnetään vain tilauksen saajalle, eikä maksajalle.

Suoritettuja tilausmaksuja ei palauteta toimittamatta jäävistä lehdistä muutoin kuin painavasta syystä (esim. terveydelliset syyt).

Kiuruvesi Lehti Oy:llä on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimusta perustellusta syystä, kuten tilaajan maksuhäiriöiden vuoksi.


2. Tilausten alkamisaika

Tilaus alkaa asiakkaan valitsemana päivänä huomioiden seuraavat määräajat.
Paperilehti: Tilauksen tulee olla perillä tilaajapalvelussa kolme arkipäivää ennen lehden ilmestymistä klo 10.00.
Digitaaliset sisällöt: Tilaus voi alkaa tilaamispäivänä, mikäli tilaus tehdään itsepalvelussa osoitteessa kiuruvesilehti.fi. Itsepalvelussa tilauksen tehnyt saa rekisteröitymisessä tarvittavat tunnukset heti sähköpostiinsa. Tilaajapalveluun tulevat tilaukset käsitellään jokaisena arkipäivänä ja tilaukset astuvat voimaan saapumisjärjestyksessä. Rekisteröitymiseen tarvittavat tunnukset toimitetaan sähköpostilla, kun tilaus on käsitelty.


3. Maksutavat ja tilaajan maksuvelvollisuus

Kiuruvesi-lehden tilauksen tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna tai verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna. Verkossa tehty määräaikainen digitilaus on lisäksi mahdollista maksaa verkossa seuraavien pankkien kautta: OP, Nordea, Handelsbanken, POP Pankki, Aktia, Säästöpankki, Oma SP, S-Pankki, Ålandsbanken, Danske Bank. Jos laskutustapaa vaihdetaan, uusi laskutustapa tulee voimaan seuraavasta laskutuskaudesta.

Kiuruvesi-lehden tilauksen tilauslaskut tulee maksaa valitun laskutusjakson mukaisesti eräpäivään mennessä. Kiuruvesi Lehti Oy:llä on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus päättymään välittömästi, mikäli tilausta ei ole maksettu sopimuksen mukaisesti.

Viivästyneestä maksusta Kiuruvesi Lehti Oy:llä on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Kiuruvesi Lehti Oy voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja/tai päättää tilauksen välittömin vaikutuksin.

Katsomme tilaajan suorittamat vähäiset liikamaksut etumaksuksi seuraavaa tilausjaksoa varten, ellei tilaaja ole lehteen yhteydessä liikamaksun palauttamiseksi.


4. Jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää Kiuruvesi-lehden paperilehden tilauksen jakelun tai muuttaa tilauksen toimitusosoitetta ilmoittamalla asiasta tilaajapalveluun tai tehdä ilmoituksen itsepalveluna netissä osoitteessa kiuruvesilehti.fi. Muutokset astuvat voimaan kohdan 2. mukaisesti. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on 7 päivää. Tilapäinen jakelunkeskeytys hyvitetään Kiuruvesi-lehden tilaajalle tilausaikana siten, että kuluva tilausjakso siirtyy eteenpäin hyvitetyn ajan verran. Kiuruvesi-lehden digitilausta ei voi keskeyttää tilapäisesti.


5. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Lehden hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinnasto on nähtävissä osoitteessa kiuruvesilehti.fi. Kustantaja pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ja tilausehtojen muutoksiin tarvittaessa. Mahdolliset hinnanmuutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Lehden tilaushinnat sisältävät arvonlisäveroa 10 %.


6. Vastuu Kiuruvesi-lehden toimittamisesta ja paperilehden painojäljestä

Kiuruvesi-lehti jaetaan lehden lähilevikkialueella tilaajalle ilmestymispäivänä Postin paikkakuntakohtaisen varhaisjakeluaikataulun ja jakelutavan mukaisesti. Muille alueille lehti toimitetaan kuljetusten mahdollistamalla nopeudella Postin perusjakelussa. Muualla Suomessa lehti jaetaan pääasiassa ilmestymistä seuraavina 1–2 arkipäivänä.

Säätila tai muut poikkeukset voivat vaikuttaa jakeluaikatauluun. Jakajalla tulee olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja nimet sekä osoitenumerot on merkittävä selkeästi.

Mikäli lehti tai lehden liite jää Kiuruvesi Lehti Oy:stä johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida siitä tilaajapalveluun.

Kiuruvesi Lehti Oy:n vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden tai liitteen toimittamiseen normaalijärjestelyin tilaajalle mahdollisimman pikaisesti. Toissijaisesti Kiuruvesi Lehti Oy pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Kiuruvesi Lehti Oy ei edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Tilaukset toimitetaan force majeure –varauksin (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) ja force majeure –esteen takia toimittamatta jääneistä lehdistä ei suoriteta hyvitystä.

Kiuruvesi-lehdessä voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia painojäljessä. Kiuruvesi Lehti Oy ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

Kiuruvesi Lehti Oy:n verkkopalvelun osalta sovelletaan verkkopalvelujen käyttöehtoja.


7. Tilauksen irtisanominen

Tilaaja voi irtisanoa jatkuvan tilauksensa missä vaiheessa tilausta hyvänsä. Kiuruvesi Lehti Oy palauttaa tilaajalle sen osan tilaushinnasta, joka alkuperäisestä laskutusjakson hinnasta on jäljellä edellyttäen, että palautettava määrä ylittää viisikymmentä (50) prosenttia tilauksen hinnasta, ja että tilaaja ilmoittaa Kiuruvesi Lehti Oy:lle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot ja/tai korttitiedot. Mahdolliset tilauksen kampanjaedut eivät ole voimassa, mikäli tilaus irtisanotaan kesken laskutusjakson.

Huom! Verkkosivuilla tehdyn tilauksen maksupalautus tehdään aina alkuperäisen maksamisen yhteydessä käytetylle maksutavalle.

Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Tilaaja voi kuitenkin milloin tahansa siirtyä jatkuvan tilauksen tilaajaksi ilmoittamalla siitä Kiuruvesi Lehti Oy:n asiakaspalveluun ja irtisanoa tilauksen edellä mainituin tavoin.


8. Etämyynti

Tilaajalla on Kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukainen oikeus perua etämyynnissä puhelinmyyjän kautta tekemänsä tilaus vapaamuotoisella ilmoituksella 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Mikäli tilaukseen kuuluu kotiin kannettu lehti, lasketaan peruutusoikeuden alkaminen ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Perumiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen perumisilmoitusta saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.


9. Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä Kiuruvesi Lehti Oy:n asiakaspalveluun.


10. Tietosuoja

Kiuruvesi Lehti Oy käsittelee tilaajiensa henkilötietoja tietosuojaselosteensa sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.


11. Muut ehdot

Digitaalisen lukuoikeuden sisältäviin tilauksiin sovelletaan Kiuruvesi Lehti Oy:n verkkopalvelun käyttöehtoja.