Uutiset (muokattu 20.1.2021) Anu Laitinen

Sukupolvenvaihdos jo keski-iässä

METSÄMESSUILLA puhuttiin muun muassa metsätilan sukupolvenvaihdoksesta perjantaina. Metsätohtori Väinö Sikanen jakoi aiheeseen liittyviä vinkkejä ja neuvoi välttämään karikkoja, jotka liittyivät kuolinpesien osittamiseen sekä metsätilojen metsävähennysten käyttöön.
– Kuolinpesien ei kannata tehdä osuuksien kauppaa. Aina kannattaa ensin tehdä murtolukuosainen perinnönjako ja tehdä sitten yhtymäosuuksilla kauppoja. Tällöin hinta on luovutusvoittoverosta vapaa.
Sikanen kehotti aloittamaan ja ainakin osittain myös tekemään sukupolvenvaihdoksen metsätilalla jo 55-60-vuotiaana.

METSÄMESSUJEN avauspuheessa MTK Metsävaltuuston puheenjohtaja Mikko Tiirola toivoi metsänhoitoyhdistysten säilyttävän asemansa, siitäkin huolimatta, että lakiuudistuksen myötä metsänhoitoyhdistyksille maksettava hoitomaksu poistuisi. Tiirola peräänkuulutti metsänomistajien vastuullisuutta.
Metsälain uudistaminen lähtee ajatuksesta, että metsänomistajalle pitää olla vapaammat kädet hoitaa metsäänsä siten, että se on taloudellisesti kannattavaa. Toisaalta lakiuudistus tuo lisää vastuuta.

Metsämessuille osallistui parisentuhatta kävijää, mikä oli järjestäjien tavoite.