Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Kiuruvesi vahvana tulevaisuuteen

KIURUVEDELLÄ valmistaudutaan kunnan 140-vuotispääjuhlaan, jota vietetään sunnuntaina 6. päivänä lokakuuta. On siis hetki käydä läpi menneitä ja katsoa tulevaisuuteen. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Tikkanen (kesk.) näkee, että Kiuruvedellä perusasiat ovat kunnossa, siltä pohjalta on hyvä mennä eteenpäin.
Erityisen iloinen Tikkanen on siitä, että Kiuruvesi tunnetaan maidostaan ja että maidontuotanto paikkakunnalla vain kasvaa.
– Elävä maaseutu on valttikorttimme, muistuttaa Tikkanen.
Myös jokainen yritys ja työpaikka on Kiuruvedelle tärkeä.
– Kaiken kaikkiaan Kiuruvesi on hyvä asuinpaikkakunta laajasta palvelutarjonnastakin johtuen myös muualla töissäkäyville ihmisille, Tikkanen sanoo.

JATKOSSA kiuruvetiset päättäjät tarvitsevat Tikkasen mukaan kumppaneikseen maakuntatason, valtakunnan- ja eurooppatason päättäjiä. Tällä ajatuksella hän viittaa globalisaatioon, joka voi olla Kiuruvedelle uhka, mutta myös mahdollisuus.
– Kiuruvesi on edelleen itsenäinen, mutta laajalle verkostoitunut maaseutukaupunki. Veden, ruuan ja bioenergian arvo kasvaa, mikä tarjoaa mitä parhaimmat elämän edellytykset Kiuruvedelle, myös taloudellisesti, Tikkanen näkee.

VALTUUSTON puheenjohtaja Janne Peltola (kok.) luonnehtii Kiuruvettä vireäksi maaseutukaupungiksi, jossa on hyvä palvelutaso ja harrastusmahdollisuudet. Peltola näkee tärkeänä, että talous pidetään tasapainossa. Se edellyttää kaupungin omien toimien sopeuttamista tulojen mukaan sekä tiukkaa talouskuria kuntayhtymältä.
– Vahva maatalous on jatkossakin tärkeä, puhtaiden elintarvikkeiden tuotanto ja jatkojalostus sekä bioenergia ovat suuria mahdollisuuksia. Myös olosuhteita yritystoiminnan kehittämiselle ja uusien yritysten syntymiselle paikkakunnalla on pidettävä yllä ja vahvistettava voimavarojen mukaan.

KAUPUNGINJOHTAJA Jarmo Muiniekka viittaa tuoreen valtuustoseminaarin linjaukseen ja näkee Kiuruveden jatkossa itsenäisenä, mutta yhteistyökykyisenä ja -haluisena kaupunkina.
– Tämä edellyttää, että kaupungin talous pidetään tasapainossa. Kaupungin lainamäärä tulee pitää vertailukelpoisena muuhun maahan eikä ylittää koko maan keskiarvoa. Tästä aiheutuu paineita verotukseen, tulopuolelle, mutta myös menotalous tulee olla hallinnassa.
Muiniekkakin muistuttaa, että Kiuruveden väestö ikääntyy ja se pitää ottaa huomioon palvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä. Mutta kaiken kaikkiaan kaupunki näyttäytyy elinvoimaisena ja toimeliaana pitkälle tulevaisuuteen.

MYÖS kuntalaiset, Maria Nousiainen ja Maria Kärkkäinen, ovat tyytyväisiä elämäänsä 140-vuotistaivaltaan juhlivassa Kiuruveden kunnassa ja kaupungissa.
– Kiuruvedellä on turvallista lapsiperheen asua, sanovat molemmat Mariat, heillä kummallakin on akaksi alle kouluikäistä lasta.