Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Hallintoa terävöitettävä, muuten ok

KIURUVEDEN seurakunnassa kaikki on kunnossa.Suorastaan mallikkaasti niin hengellisellä kuin taloudenkin puolella. Vain hallinto vaatii jatkossa hieman terävöittämistä, tähän päätyivät Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen, asessori Heikki Holkeri ja lääninrovasti Jukka Koivusalo piispantarkastuksen päätöspuheenvuorossa kirkossa sunnuntaina.
Piispa sanoi Kiuruveden seurakunnan olevan hengellisesti vahva ja kirkollisesti juureva.
– Vaikka kirkko ei ole perinneyhdistys, Kiuruveden vahva hengellinen historia on suuri voimavara. Herännäishenkistä perinnettä kannattaa vaalia, sillä herännäisyydessä tunnustetaan Jumalan suuruus ja ihmisen pienuus. On tietenkin tärkeää, että kaikki ihmiset voivat tuntea seurakunnan hengelliseksi kodikseen. Olen aistinut, että näin myös Kiuruvedellä on.
Kaiken kaikkiaan piispa totesi, että Kiuruveden seurakuntaa on hoidettu hyvin ja kiitos siitä kuuluu sekä edeltäville että nykyisille sukupolville.
Piispa kiitteli seurakunnan strategiaa kulkea seurakuntalaisten kanssa yhdessä ”tällä elämän matkalla”. Kiitosta sai myös vilkas musiikkielämä kirkkomusiikkiyhdistyksineen ja kuoroineen.
– Kuorotoiminta on hengellisesti tärkeää ja seurakunnan tulee jatkossakin taata resurssit hengellisen musiikin vaalimiselle.
Esiin nousi niin ikään myönteisenä toimintana uudet pyhäkoulutyömuodot, päiväkerho ja rippikoulun käymisen eri vaihtoehdot. Rippikoulua pidettiin seurakunnan lippulaivana. Isoiskoulutukseen osallistuu paljon nuoria, mikä on tärkeää, sillä nuorissa on tulevaisuus.
– Nuorisotyöhön kannattaa nyt satsata. Vaikka jumalanpalveluselämä on vilkasta, olisi toivottavaa, että nuoretkin löytäisivät tiensä messuun. Samoin kuin varhaisessa keski-iässä elävät sekä työikäiset. Olisi niin ikään hyvä, jos seurakuntavaaleissa seurakunta saisi nuorista luottamushenkilöitä.
Diakoniatyökin sai kovasti kiitosta, työntekijät jalkautuvat kentälle ja työtä tehdään 200 vapaaehtoisen voimin, haasteena on vain heidän ikääntymisensä.
Myös lähetystyön kannatus on Kiuruvedellä esimerkillisellä tasolla. Kiuruveden seurakunnan lähetyskannatus oli toissa vuonna 113 000 euroa, mitä voi pitää huomattavana summana.Torintupa on hieno esimerkki vapaaehtoistyöstä.
– Kaiken kaikkiaan Kiuruveden seurakunnan tulevaisuus näyttää lupaavalta, talous on terve, työntekijät kokeneita ja ammattitaitoisia, luottamushenkilöt sitoutuneita.
Eniten kehittämistä nähtiin hallintorutiineissa. Piispa edellytti, että seurakunnassa laaditaan hyvän hallinnon periatteet. Myös työyhteisön kehittämisprosessia on syytä jatkaa, siihen varataan määräraha. Lopputarkastus suoritetaan vuoden sisällä. Piispantarkastus käynnistyi jo syksyllä.