Entisen eläinsairaalan tiloihin perustettava klinikka tarjoaa peruseläinlääkäripalvelujen lisäksi hevosiin liittyvää osaamista. Kuva: Kiuruvesi-lehti
Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Eläinsairaalasta uutta elinvoimaa Kiuruvedelle

KAUPUNGINVALTUUSTO oli yksimielinen päättäessään lähteä mukaan perustettavaan Ylä-Savon Eläinsairaala Osakeyhtiöön viime viikon kokouksessaan. Kaikki valtuustoryhmät pitivät hanketta erinomaisena. Odotukset olivat kaikilla valtuustoryhmillä kovat aivan uudentyyppisen eläinsairaalakonseptin suhteen. Eläinsairaalan toivotaan tuovan Kiuruvedelle uutta elinvoimaa.
Valtuutetut hyväksyivät yhtiön perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen ja päättivät sijoittaa yhtiöön 60 000 euroa, joka jakaantuu A-osakkeisiin ja/tai yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Niin ikään hyväksyttiin, että Kiuruvesi voi tarvittaessa myöntää yhtiölle enintään 30 000 euron suuruisen pääomalainan, jonka ehdoista ja nostamisesta päättää aikanaan kaupunginhallitus.

TIIVIISTI eläinsairaalahankkeen valmisteluissa mukana ollut kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka kertoi, että eläinsairaala on aivan uusi konsepti koko maakunnassa, ellei koko valtakunnassa. Käynnistyessään eläinsairaala tulee tuottamaan Itä- ja Pohjois-Suomeen korkealaatuista eläinlääketieteellistä palvelua, samalla se toimii koulutuspaikkana hevossairauksien erikoiseläinlääkäreiden koulutukselle yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Eläinsairaala tulee Hingunniemen alueelle.
– Kovin huonona saavutuksena ei voi pitää sitä, että kaupungin noin 60-90 000 euron panostuksella saadaan Hingunniemeen noin 1,5 miljoonan euron investoinnit.
Muiniekka näki hankkeella myös aluepoliittista merkitystä, eläinlääkäriopiskelijat jäävät usein opiskelupaikkakunnalle töihin.
Kiuruvesi laittaa hankkeeseen 60 000 euroa, samoin Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 60 000 euroa, Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuusto päättää tällä viikolla, sijoittaako se yhtiön osakkeisiin 20 000 euroa. Neuvotteluja tullaan Muiniekan mukaan vielä käymään Ylä-Savon Sote -kuntayhtymän ja Itä-Suomen yliopiston mukaan lähdöstä.
Pohjois-Savon liitto on myöntänyt eläinsairaalahankkeelle tukea 1,4 miljoonaa euroa, kokonaisinvestointi on 1,6 miljoonaa euroa. Investointiin sisältyy eläinlääkintäauton hankinta ja varustaminen. Syksyn aikana on jo valmisteltu eläinlääkintäauton hankintaa ja henkilöstön rekrytointia. Niin ikään Ylä-Savon koulutuskuntayhtymässä on käynnistetty eläinsairaalan johtavan lääkärin rekrytointi. Tavoitteena on, että sairaala aloittaa toiminnan ensi vuoden aikana.