Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Uusi asumispalveluyksikkö

VAALIJALAN kuntayhtymä rakennuttaa Kiuruvedelle asumispalveluyksikön, kuntayhtymä tulee hakemaan rakentamisen rahoitukseen avustusta ARA:lta syksyn aikana. Investoinnin arvo on n. 2,2 milj. euroa. Rakentaminen on mahdollista aloittaa aikaisintaan vuonna 2015.
Kiuruveden kaupunginhallitus piti maanantaisessa kokouksessaan tuetun asumispalveluyksikön rakentamisinvestointia erittäin tarpeellisena ja tervetulleena Kiuruvedelle.
Hankkeen taustalla ovat kasvavan asiakaskunnan lisääntyvä palvelutarve ja ennen kaikkea Vaalijalan kuntayhtymältä edellytetty laitospalvelujen lopettaminen vuoden 2017 loppuun mennessä. Hankkeen myötä kiuruvetisten asiakkaiden palvelut voidaan turvata lähipalveluna. Kapasiteetista osa voidaan tarjota Ylä-Savon Sote kuntayhtymän kautta seudullisina palveluina.
Kiuruvedeltä on Vaalijalan Pieksämäen pitkäaikaisen asumisen palveluyksikössä 7 asiakasta. Lisäksi Kiuruvedellä on ikääntyvien vanhempien kanssa asuvia asiakkaita. Perustettava uusi yksikkö auttaa myös tarvittaessa intervallihoidon järjestämisessä.
Kiuruveden kaupunki ostaa kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Ylä-Savon Sote kuntayhtymältä. Kiuruvedelle suunnitellun yksikön koko on 12 paikkaa. Yksikkö työllistää välittömästi 10 – 15 työntekijää.
Asumispalveluyksikölle on hyväksytty rakentamispaikaksi entinen Yhtylän päiväkodin tontti. Tontin käyttöönotto edellyttää, että kaupunki purkaa tontilla olevan entisen päiväkodin rakennuksen.
Hankkeella on sekä rakennusaikaisia että toiminnan aikaisia työllistäviä vaikutuksia.