Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Kiuruvesi hillitsee velkaantumista

KIURUVEDEN kaupungin ensi vuoden talousarvion laadinnassa on lähdetty siitä, että talous saatetaan tasapainoon. Näin kaupunginvaltuusto linjasi viime vuoden strategiaseminaarissaan ja viranhaltijat ovat tehneet työtä käskettyä.
– Kaupunginhallituksen ohjeistuksena talousarvion laadinnalle oli, että enää ei tehdä alijäämäisiä budjetteja ja velkaantumisen kasvua hillitään. Pyrkimys on jatkossa pysyä koko maan keskiarvossa, kertoo kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka.
Muiniekan mukaan valtuuston ja hallituksen asettama talousarvion laadinnan lähtökohta on vaatinut paljon töitä ja tuloksena on nollabudjetti.
– Vuosikate, 2,8 miljoonaa euroa, kattaa, 2,8 miljoonan euron, poistot. Myös tavoitteeseen, että vuosikate kattaa investoinnit, päästään kohtuullisen hyvin, sillä lainamäärä kasvaa ensi vuonna 300 000 eurolla, Muiniekka kertoo.
Kaupungin oma toiminta pienenee ensi vuonna 1,6 prosenttia tämän vuoden talousarviosta, koska sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvulle jouduttiin raivaamaan tilaa. Sosiaali- ja terveysmenot (Ylä-Savon Sote ja erikoissairaanhoito) lohkaisevat ensi vuonna 55,7 prosenttia kaikista menoista (32,8 miljoonaa euroa), kasvua 1,5 prosenttia tämän vuoden talousarvioon verrattuna.
Ensi vuoden suurin satsaus on jätevedenpuhdistamon saneeraus, muita suurempia kohteita ovat terveyskeskuksen ensiavun peruskorjaus sekä teiden korjauksia.

KIURUVEDELLÄ ei tarvitse tinkiä peruspalveluista, ne pysyvät nykyisellään. Palettia pyöritetään 20,75 tuloveroprosentilla. Kiristyksiä myöskään kiinteistöveroon ei ole tehty.
Kiuruveden taloudessa mennään kuitenkin tiukilla, ja vielä tiukemmilla tulevina vuosina, sillä veroja maksava väki vähenee ja sairastavuus kasvaa. Myös valtionosuudet ovat vähenemään päin, koska ne ovat riippuvaisia asukasmääristä.
Kuitenkin Muiniekka näkee paljon hyvää, yrityspuolella ei ole tullut takapakkeja ja muutamille suurimmille yrityksille kuuluu oikeinkin hyvää.
Väestön vähenemiseen vastataan muun muassa osaomistusasuntohankkeella, josta tiedotetaan torstaina 20.11. kaupungintalossa kello 18.

KAUPUNGINJOHTAJAN talousarvioesitys menee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn 24.11. ja kaupunginvaltuustoon 11.12.