Uutiset (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesi-lehti

Viljelijätukien maksuaikataulujen aikaistaminen mahdollista

MAASEUTUVIRASTO pystyy maksamaan ensi vuoden viljelijätuet ennakoimaansa nopeammin, sillä virastolle on tulossa hallitukselta lisärahoitusta maksatusten hoitamiseen. Lisärahoituksella turvataan Maaseutuviraston viljelijätukien tietojärjestelmän uudistaminen ja ELY-keskusten valvonnat.
Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo (kok.) kävi eilen neuvottelemassa Seinäjoella Maaseutuviraston sekä viljelijöiden kanssa. Mavin edustalla oli mukana myös kiuruvetisiä vilejlijöitä.
Maaseutuvirasto arvioi lokakuussa, että tukihakuvuoden 2015 tukia siirtyisi vuoden 2016 puolelle 400–500 miljoonaa euroa. Nyt tehtyjen ratkaisujen perusteella siirtyvä määrä voisi pienentyä noin 200 miljoonaan euroon.
Maksuaikataulun muutosten syynä ovat etenkin EU:n maatalous- ja maaseutupolitiikan uudistuksen vaikutukset tukien toimeenpanoon sekä samanaikaiset hallinnon resursseihin kaavaillut vähennykset. Maaseutuvirasto on ollut huolissaan valvontoja tekevien ELY-keskusten resurssien vähenemisestä samalla, kun ELY-keskuksissa valvonta tulee vaatimaan nykyistä enemmän työtä. Esityksen mukaan ELY-keskukset saisivat lisärahoitusta uuden ohjelmakauden muutoksesta aiheutuviin tehtäviin ja viljelijätukien valvontaan, joka on tukien maksamisen edellytys.
Maaseutuvirastolle puolestaan on esitetty lisärahoitusta tietojärjestelmän uudistamiseen uudelle ohjelmakaudelle. Tietojärjestelmä on keskeinen väline viljelijätukien maksamisessa: järjestelmällä käsitellään tuenhakijan tukihakemus, valvontatiedot ja muodostetaan maksettavat tukisummat. Tietojärjestelmään liittyy myös Vipu-palvelu, jonka kautta viljelijät tekevät sähköisen tukihaun. Kunnat ja ELY-keskukset sekä Ahvenanmaan maakuntahallitus ja valtionvirasto käyttävät järjestelmää tukien toimeenpanoon.
Lisärahoitus antaa liikkumavaraa arvioitaessa viljelijätukien maksuaikataulua vuosille 2015–2016.
– Tukimaksujen aikaistaminen aiemmasta arviostamme on mahdollista niissä tuissa, joiden maksamiseen vaikuttaa valvontojen valmistuminen. Jos kansalliset säädökset valmistuvat suunniteltua aiemmin ja myös ELY-keskukset saavat tehtyä valvonnat ajoissa, vuodelle 2016 siirtyviä tukimaksuja on mahdollista osittain aikaistaa vuoden 2015 puolelle, Maaseutuviraston ylijohtaja Leena Tenhola arvioi.
Perustuen ensimmäinen erä kasvaa, eläinpalkkioiden maksua aikaistetaan
Keväällä 2015 haetut perustuki, viherryttämistuki ja nuorten viljelijöiden tuki maksetaan kahdessa erässä. Kahdessa erässä maksamisella taataan viljelijälle tuen oikea kokonaissumma. Tukioikeuksien laskennasta johtuen ensimmäinen erä on arviosumma. Toinen erä on laskennassa tarkentuva tuen loppuosa.
Maaseutuvirasto pyrkii maksamaan suorien tukien ensimmäisen erän joulukuun 2015 aikana. Ensimmäisen maksuerän suuruutta on arvioitu nyt voitavan nostaa perustuessa 80 prosenttiin ja viherryttämistuessa ja nuorten viljelijöiden tuessa 90 prosenttiin. Toisen erän maksuajankohta olisi touko-kesäkuu 2016.
EU:n lypsylehmäpalkkion ja EU:n nautapalkkion ensimmäisen erän maksuajankohtaa voidaan aikaistaa joulukuuhun 2015. Sen mahdollistaa ELY-keskusten valvontaresurssien lisääminen. Eläinpalkkioiden toinen erä maksetaan hakuvuotta seuraavassa kesäkuussa.
Tukien maksaminen aiotussa aikataulussa kuitenkin edellyttää, että ELY-keskuksilla on käytettävissään riittävät valvontaresurssit ja että valvonnat valmistuvat ajoissa.

KANSALLISTEN kotieläintukien ennakot maksetaan tukihakuvuonna huhtikuussa ja loppumaksut hakuvuotta seuraavana keväänä. Aikataulu johtuu eläinten laskentakauden muuttumisesta kalenterivuodeksi. Aiemmin kausi vaihtui kesä–heinäkuun vaihteessa.
Kansalliset peltotuet voidaan maksaa joulukuussa 2015, jos asiasta voidaan kansallisesti säätää nopeutetulla aikataululla. Maidon pohjoinen tuki maksetaan kuukausittain.