Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Mikko Elovaara suurin tukiensaaja

MIKKO ELOVAARA Oy sai eniten maataloustukia Kiuruvedellä. Yhtiö sai EU-tukia ja kansallisia tukia yhteensä 635 895 euroa vuonna 2014. Mikko Elovaaran ja hänen poikansa Antti Elovaaran tilat Lepistönperällä muodostavat Suomen suurimman nautatilakokonaisuuden. Tiloilla on noin parituhatta vasikkaa ja peltoa 500 hehtaaria. Vuonna 2013 tila oli Viljo-messujen etätutustumiskohde. Tiloilla on investoitu kovasti viime vuosina, tilat työllistävät toistakymmentä henkilöä.

TUENSAAJAT järjestyksessä (mukana EU- ja kansalliset tuet): 1) Mikko Elovaara Oy: viljelijätukia 635 895 euroa, yhteensä 635 895 euroa, 2) Maatalousyhtymä Niko ja Pasi Hyvärinen: viljelijätukia 484 468 euroa, rakennetuet 107 632 euroa, yhteensä 592 101 euroa, 3) Ollinaho Oy: viljelijätuet 329 364 euroa, rakennetuet 216 511 euroa, yhteensä 545 876 euroa, 4) Maatlaousyhtymä Esa ja Niko Auvinen sekä Lea Wanhala: viljelijätuet 519 511 euroa, yhteensä 519 511 euroa, 5) Timo Mikael Kärkkäinen: viljelijätuet 427 543 euroa, rakennetuet 69 202 euroa, yhteensä 496 745 euroa, 6) Kari Olavi Herranen: viljelijätuet 286 979 euroa, rakennetuet 172 706 euroa, yhteensä 459 686 euroa, 7) Antti Eemeli Elovaara: viljelijätuet 299 409 euroa, rakennetuet 17 500 euroa, yhteensä 316 909 euroa, 8) Maitoaho, avoin yhtiö: viljelijätuet 310 462 euroa, rakennetuet 1 470 euoa, yhteensä 311 932 euroa, 9) Valtteri Nuutinen: viljelijätuet 275 928 euroa, rakennetuet 33 824 euroa, yhteensä 309 752 euroa, 10) Asko Juhani Kärkkäinen: viljelijätuet 261 201 euroa, rakennetuet 22 908 euroa, yhteensä 284 110 euroa.
Kiuruvedelle maksettiin EU-tukia 15,6 miljoonaa euroa viime vuonna, viljelijätukia 14,1 miljoonaa euroa ja hanke- ja yritystukia 576 000 euroa sekä rakennetukia 890 000 euroa.

MIKSI tukia maksetaan? EU:n yhteisen maatalouspoltiikan tavoitteena on kehittää maataloustuotantoa tasapainoisesti ja edistää maaseutualueiden elinvoimaisuutta.
Maatalouden kannattavuus on heikentynyt voimakkaasti vuodesta 2013 alkaen. Tuolloin viljatilojen ja muiden kasvinviljelytilojen sekä sikatilojen kannattavuus romahti.
Tukien osuus maatalouden tuotoista on noin kolmasosa.
Kiuruvedellä on 435 maatilaa, joista suurin osa on maitotiloja. Suomessa oli 52 775 maatalous- ja puutarhayritystä vuonna 2014. Tilojen määrä väheni noin 1 600:lla vuodesta 2013. Tiloilla oli keskimäärin maatalousmaata 43 hehtaaria.