Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Uusi kaupunginsihteeri aloitti Tasa-arvovaltuutettu: valinta ei ollut asianmukainen

TASA-ARVOVALTUUTETTU on antanut lausunnon koskien syrjintäepäilyä kaupunginsihteerin virantäytössä. Tasa-arvovaltuutettu toteaa, että virantäyttöprosessia ei voida pitää tasa-arvolain näkökulmasta asianmukaisena, koska hakijoiden kesken ei tehty ansiovertailua.
Laki edellyttää kirjallista vertailua, kun hakijoina on miehiä ja naisia.
Tasa-arvovaltuutettu toteaa, että Seija Pikkaraisella on ollut viran hoidon kannalta merkityksellistä työ- ja johtamiskokemusta selvästi enemmän kuin tehtävään valitulla oikeusnotaari Tuomo Sallisella. Lausunnon mukaan Pikkarainen vaikuttaisi olleen virkaan Sallista ansioituneempi.
Selvitystä tasa-arvovaltuutetulta pyysi kaupunginsihteerin virkaa hakenut Seija Pikkarainen. Pikkarainen on tehnyt valinnasta oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen. Valitusta käsitellään parasta aikaa Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. Pikkarainen on filosofian lisensiaatti ja kauppatieteiden maisteri.
Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkisen lausunnon mukaan tasa-arvovaltuutettu ei voi arvioida Pikkaraisen ja virkaan valitun Sallisen henkilökohtaista soveltuvuutta kaupunginsihteerin virkaan.
Tasa-arvovaltuutettu ei ota kantaa myöskään siihen, onko tapauksessa noudatettu perustuslakia ja lakia kunnallisesta viranhaltijasta. Varsinaisen näytön esittäminen henkilökohtaisen soveltuvuuden osalta tapahtuu syrjintäasioissa käräjäoikeudessa työnantajaa vastaan mahdollisesti ajettavan hyvityskanteen käsittelyn yhteydessä.
Pikkarainen aikoo jättää hyvityskanteen Pohjois-Savon käräjäoikeuteen ja kommentoi koko prosessia ”surulliseksi”.

KAUPUNGINHALLITUKSEN puheenjohtaja Sari Tikkanen (kesk) kertoo, että ansiovertailu oltaisiin tietenkin tehty, jos hallitus olisi tiennyt, että sellainen täytyy tehdä.
– Asian tietoon saattaminen olisi kuulunut juuri kaupunginsihteerin työtehtäviin, eikä meillä ollut kaupunginsihteeriä, vaan sellaista vasta haettiin, Tikkanen toteaa.
Tikkanen on surullinen siitä, että kaupunginsihteerin valinta on saanut tällaisia käänteitä.
– Hallitus on haastattelut suorittaessaan pyrkinyt olemaan kaikkia hakijoita kohtaan tasapuolinen, muun muassa käyttämällä samaa haastattelurunkoa kaikille haastateltaville.
Tikkasen mukaan kaikilla valtuutetuilla oli myös mahdollisuus saada valinnassa tarvitsemansa informaatio. Valinta oli kaiken lisäksi yksimielinen. Viranhaku mahdollisti myös näkyvyyden saamisen.
– Sitä olemme kyllä saaneet, mutta ehkä toisenlaista kuin olisi ollut tarkoitus.
Tikkasesta on myös todella harmillista, että joku hakijoista kokee, ettei häntä ole kohdeltu asianmukaisesti. Sellaista tunnetta ei ole takuulla kukaan valitsijoista halunnut kenellekään, Tikkanen tähdentää.
Valituksen tehnyt Seija Pikkarainen huomauttaa, että vs. kaupunginsihteerin tehtäviä on hoitanut Ella Rautio-Kuosku, joten ansiovertailun tekemättä jättämistä kaupunki ei voi perustella kaupunginsihteerin puuttumisella.

OIKEUSNOTAARI Tuomo Sallinen (26) aloitti avoimessa kaupunginsihteerin virassa maanantaina. Sallinen on seurannut valitusprosessia suhteellisen rauhallisella mielellä. Hän uskoo, että töitä hänelle kyllä löytyy, vaikka kaupunginsihteerin valintaprosessi todettaisiin väärin hoidetuksi.
– Minua on kysytty kahteen eri työpaikkaan, mutta tarkoituksenani on hoitaa kaupunginsihteerin tehtäviä pidempään. Mikäli hallinto-oikeus katsoo, että viranhaku on järjestettävä uudelleen, niin tulen hakemaan virkaa.
Sallinen valmistuu oikeustieteiden maisteriksi marraskuun loppupuolella. Hänen gradunsa aihe on Vihapuhe sananvapauden rajoittajana. Toista gradua Sallinen tekee hallintotieteiden puolelle.

KIURUVEDEN kaupunginsihteerin tehtävässä Sallinen painottaa henkilöstöjohtamista.
– Henkilöstöä tulee kuunnella, mutta ei myöskään pidä jäädä pompoteltavaksi, hän linjaa.
Viime aikoina on puhuttu paljon hallinnon ja byrokratian karsimisesta. Sallisen näkemyksen mukaan hallinto on niin pieni osa kuntaorganisaatiota, ettei siitä tinkimällä suuria säästöjä saada aikaiseksi.
– Jos viranhaltijoita ei olisi tai jos heidät ulkoistettaisiin, käytäisiin pitkällisiä oikeusprosesseja juristien välillä. Sopimusten hallinta olisi heikoilla ilman viranhaltijoita.