Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Isyyden voi tunnustaa neuvolassa

MARKO Väyrynen on tullut yhdessä tulevan lapsensa äidin Henna Tapanisen kanssa neuvolaan
tunnustamaan isyytensä. Se käy vaivattomasti terveydenhoitajan vastaanotolla. Neuvolat ovat
vastaanottaneet isyyden tunnustamisia vuoden alusta lähtien.

KYLLÄHÄN tämä käy näin vaivattomasti, ei tarvitse Iisalmeen lähteä, tuumaa Väyrynen. Väyrynen ja Tapaninen saavat esikoisensa kesäkuussa.
Tulevalla isällä on mahdollisuus tunnustaa lapsen isyys neuvolassa ennen lapsen syntymää niin sanotuissa selvissä tapauksissa. Esimerkiksi, jos äiti vastustaa isyyden tunnustamista, isyyden selvittäminen toimitetaan lastenvalvojan toimesta. Jos on syytä epäillä tai on tiedossa, että isäehdokkaita on useampi kuin yksi, isyyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää ei ole mahdollista.
Lapsen syntymän jälkeen on mahdollista sopia lastenvalvojan kanssa oikeusgeneettisen isyystutkimuksen tekemisestä biologisen isyyden selvittämiseksi.

ISYYDEN tunnustaminen neuvolassa tapahtuu henkilökohtaisesti ja tulevan lapsen äidin läsnä ollessa. Ennen tunnustamisen vastaanottamista osapuolille selvitetään tunnustamisen merkitys ja oikeusvaikutukset. Lapsen äidin hyväksymä tunnustamisasiakirja toimitetaan lastenvalvojalle.
Myös sopimus tulevan lapsen yhteishuollosta voidaan tehdä neuvolassa, isyyden tunnustamisen yhteydessä. Isyyden tunnustamisen tarkoituksena on lapsen ja hänen isänsä välisen sukulaisuussuhteen vahvistaminen. Kun isyys vahvistetaan tunnustamisen perusteella, syntyy lapsen ja isyytensä tunnustaneen miehen sekä tämän sukulaisten välille oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde. Sen perusteella lapsella on oikeus saada elatusta isältään siihen saakka kunnes täyttää 18 vuotta. Lapsi saa myös perintöoikeuden isänsä ja isänpuoleisten sukulaisten jälkeen ja heillä on perintöoikeus lapsen jälkeen.

TERVEYDENHOITAJA Tarja Ruotsalainen sanoo, että isyyden tunnustaminen neuvolassa on hyvää palvelua vanhemmille. Asiat hoituvat yhdellä luukulla, mikä säästää isien aikaa. Lisäksi uusi palvelu lisää asiakas- ja perhekeskeisyyttä, myös isät tulevat neuvolan asiakkaiksi.
Terveydenhoitajille uusi palvelu tietysti tuottaa lisää työtä, mutta terveydenhoitajat ovat siihen motivoituneita.
Ylä-Savon Sote -kuntayhtymän alueella Kiuruveden neuvolassa, Tarja Ruotsalaiselle, tehtiin alueen ensimmäinen isyyden tunnustaminen. Isyyksiä on tunnustettu kolmen kuukauden aikana kymmenkunta.

ISYYDEN tunnustaminen tapahtuu raskauden keskivaiheen jälkeen, kun raskaus on varmistunut ja ollaan noin 25. raskausviikolla. Vanhempien kanssa sovitaan etukäteen käynnistä, jolla isyyden tunnustaminen käsitellään. Neuvolakäynnillä täytetään lomakkeet ja allekirjoitetaan ne.
Isyyden tunnustaminen koskee vain avoliitossa eläviä. Avioliiton ulkopuolella syntyy keskimäärin 43 prosenttia lapsista. Näistä lapsen isä on halukas tunnustamaan lapsen 76 prosentissa perheitä.