Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Ratapihan parantaminen käynnistyy

KIURUVEDEN ratapihan puuterminaalialuetta parannetaan tämän syksyn aikana. Urakassa parannetaan ja uusitaan kuormausalueiden tiet, kuormausraiteita sekä alueen valaistusta uusitaan. Tavoitteena on parantaa kuormausalueen teiden kantavuutta, alueen kuivatusta sekä parantaa Kiuruveden puuterminaalin käytettävyyttä raakapuun välivarastointipaikkana.

TYÖ on hektistä ja ajoittuu ajankohtaan, jolloin puuterminaalissa ei ole raakapuukäsittelyä eli suurimmat maamassojen siirtotyöt ajoittuvat ajanjaksolle 24.10.– 7.11. Maamassojen siirto tapahtuu yleisiä teitä pitkin ja tiellä liikkujilta toivotaan varovaisuutta ja malttia töiden aikana. Melua aiheuttavaa työtä kohteessa on normaali kaivinkone ja maansiirtotyö. Näistä aiheutuva melu on lähinnä dieselmoottorien ja kuorma-auton kippausäänet sekä ns. peruutushälyttimet (piipit), mitkä ovat verrattavissa normaalista puuterminaalitoiminnasta aiheutuvaan meluun. Radanrakentamisvaiheessa melua aiheuttaa raidesepelin käsittely sekä raiteen tukemiskonetyö. Näistä aiheutuva melu on verrattavissa radan peruskunnossapitotöistä aiheutuvaan meluun. Pääasiassa työt ajoittuvat päiväsaikaan klo 6–22.
Työn tilaajana on Liikennevirasto, urakan päätoteuttaja on Destia Rail Oy ja urakan valvonnasta vastaa Ramboll CM Oy.

KIURUVESI on saanut valtiolta 1,4 miljoonaa euroa raakapuuterminaalin kehittämiseen. Kyse on niin sanottusta korjausvelkarahasta.Raakapuuterminaalin kehittäminen on ollut Kiuruveden kaupungin ja Liikenneviraston valmistelussa jo pitkään.Kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka iloitsee, että hanke mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen raakapuuterminaalitoimintoihin sekä kuljetuksiin.

KIURUVEDELLÄ raakapuuta liikkuu terminaalin kautta yli 300 000 kuutiota vuosittain, se tarkoittaa 30 rekkakuormaa päivässä ja yhtä täysjunaa, johon mahtuu 1 500 kuutiota puuta.Kiuruvedeltä lähtee liikkeelle yksi juna joka arkipäivä, toimintaa raakapuuterminaalissa on joka päivä 24 tuntia vuorokaudessa. Jatkossa terminaalissa kyetään käsittelemään puuta noin 400 000– 500 000 kuutiota puuta.

ITÄ-SUOMEN kolme maakuntaa, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, tuottavat 30 prosenttia koko maan metsäteollisuuden raaka-aineesta. Kaikkiaan alueen metsistä lähtee kuljetukseen noin 15 miljoonaa kuutiota eli 12 noin 12 miljoonaa tonnia raakapuuta vuosittain. Itä-Suomessa on runsaat 30 raakapuun kuormausaluetta. Kiuruveden terminaali on kuormauspalveluun perustuva terminaali.Liikennöitsijä VR Transpoint hoitaa tyhjien vaunujen viennin kuormauspaikalle ja kuormattujen vaunujen noudon.

LIIKENNEVIRASTO on vuonna 2012 ottanut kaikki kuormausalueet hallintaansa. Aiemmin VR Transpoint hoiti aluetta. Liikennevirasto sopii metsäyhtiöiden kanssa kuormausalueiden käytöstä, hoidosta ja parantamisesta, käyttäjät maksavat kustannukset. Metsäyhtiöt hoitavat puun kuormauksen ja lastauksen.

NIVAN kiertoliittymän rakentaminen mahdollisesti jo ensi kesänä liittyy puuterminaaliin, sillä se tulee tuplaamaan raskaan puutavaraliikenteen nykyisestä.