Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Yrittäjänä voi asua ja elää kotipaikkakunnalla

KIURUVEDELLÄ on hyvä toimia yrittäjänä, tehdä työtä ja asua luonnonläheisesti. Tätä viestiä halutaan nostaa esiin Elinvoimaa Kiuruvedellä -tapahtumassa torstaina 23. päivänä maaliskuuta. Yritysneuvoja Tuula Parkkonen-Suhonen sanoo, että Kiuruvesi on täynnä hienoja mahdollisuuksia mm. nuorille, jotka haluavat työllistyä yrittäjyyden kautta, mutta myös toimiville yrityksille.

YRITYSNEUVOJA ennustaa, eikä se ole ennustamista, vaan siitä on olemassa tietoa, että jatkossa yhä useammat nuoret tulevat työllistymään yrittäjyyden kautta. Tätä viestiä ja mahdollisuutta jatkaa elämää kotiseudulla halutaan viedä eteenpäin Elinvoimaa Kiuruvedellä -tapahtumassa.
Idea elinkeinopäivästä, tai alun perin viikosta, lähti liikkeelle Kiuruvesi-lehden hallituksen puheenjohtaja, emerituskansanedustaja Eero Lämsästä.
– Idean ympärille muotoutui toimiva porukka ja nyt ohjelma on kasassa. Mukana ovat metsänhoitoyhdistys Savotta, MTK-Kiuruvesi, kaupungin elinvoimapalvelut, kaavoitus- ja tonttitarjonta sekä nuorisotoimi, oppilaitokset, pankit sekä yrityksiä, Parkkonen-Suhonen luettelee.
Syksyllä järjestettiin Kiuruveden oppilaitoksissa tapahtumaan liittyvä logokilpailukin.
Ohjelman rakentamisessa lähdettiin liikkeelle siitä, mitä yrityksiä Kiuruvedellä on ja miksi ne toimivat täällä.
– Myös digitaalisuus haluttiin nostaa esille, sillä siitä paljon puhutaan. Päivän yksi puhuja on toimitusjohtaja Juho Nummela, hän avaa, mitä digitaalisuus tarkoittaa Ponssella. KPA Uniconin Pekka Kovanen puolestaan tulee kertomaan, miten yrityksen siirtyminen Etelä-Savosta Kiuruvedelle on tapahtunut.
Vieremäläinen metsäkonevalmistaja Ponsse haluttiin ottaa mukaan Kiuruveden tapahtumaan myös siksi, että Vieremällä käy paljon kiuruvetisiä töissä.
– Tosiasia on, että meidän pitää unohtaa kuntarajat. Tätä päivää on, että tehdään kuntarajat ylittävää yhteistyötä muutoinkin kuin vain yhteisen työssäkäyntialueen merkeissä.
Tapahtumassa suuri paino on niin ikään koulutusorganisaatioilla, tapahtumapäivässä halutaan tuoda esiin opiskelumahdollisuuksia siitä näkökulmasta, ettei Kiuruvedeltä välttämättä tarvitse lähteä opiskelemaan Helsinkiin tai Kuopioon, vaan opinnot voi suorittaa loppututkintoon asti etänä Kiuruvedeltä käsin.
– Sitten meillä on nuorille #-tapahtuma, jossa nuoret voivat mobiilisti miettiä muun muassa millaisia yrittäjiä he olisivat.
Päivässä tulee esille myös mitä maakunta- ja soteuudistus tarkoittavat kuntalaisten näkökulmasta ja minkälaista yritystoimintaa se mahdollistaa alueellamme. Palveluliiketoiminnan mahdollisuuksista on puhumassa Kunnanlääkärit Oy.
– Kiuruvedellehän on nyt perustettu täydentämään palvelua myös yksityinen kotisairaanhoitoa ja kotipalvelua tarjoava yritys Beda Oy. Kunnanlääkärit ja Beda Oy tuovat toisilleen synergiaa sekä kuntalaisille samanhintaista palvelua kuin jos se sama palvelu olisi julkisella puolella.
Elinvoimaa Kiuruvedellä -tapahtuma on kaikille avoin tilaisuus, myös ympäristökunnista odotetaan paikalle väkeä.
– Ennen kaikkea odotan, että kuntalaiset ja nuoret heräävät huomaamaan, että täällä on mahdollista toimia yrittäjinä, asua luonnonläheisesti sekä kouluttautua – herätä huomaamaan oma kaupunki hyvänä paikana.