Uutiset (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Kiuruveden talous on huonossa jamassa

TARKASTUSLAUTAKUNTA pitää Kiuruveden väestömäärän rajua laskua erityisen huolestuttavana. Haasteellisin ryhmä väestönkehityksen kannalta on 16-24–vuotiaat. Ikäryhmän poismuuttamiseen vaikuttaa erityisesti työ- ja opiskelupaikkojen vähyys.
Kiuruveden kaupunginvaltuusto käsitteli tarkastuslautakunnan raporttia maanantaisessa kokouksessaan. Tarkastuslautakunnan raportti kertoo, että kaupungin taloudellinen tilanne on heikko. Kriisikuntakriteereitä täyttyy kolme. Se on vakava signaali. Taloussuunnitelma tulee saada tasapainoon ja ylijäämäiseksi. Tarkastuslautakunta huomioi, että talouden tunnusluvut heikkenivät vuonna 2016.
Positiivinen merkki on lainakannan taittuminen, mutta lainamäärä on huolestuttava ja huomattavasti yli valtakunnallisen keskiarvon.
Tilikauden tulos jäi alijäämäiseksi 685 372 euroa. Edellisen kerran kaupungin tulos on ollut selvästi ylijäämäinen vuonna 2009 (812 000 euroa) ja vuonna 2011 (ylijäämä 12 000 euroa).
Verotulot vähenivät vuoteen 2015 verrattuna -5,5 %. Valtionosuudet kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 3,4 %. Kaupungin saamat valtionosuudet ovat suuremmat kuin verotulot. Valtionosuudet ovat n. puolet kaikista käyttötuloista.
Haasteita taloudelle riittää: väestömäärän väheneminen ja työttömyys, huoltosuhteen kasvu, verorahoituksen heikko kasvukehitys, valtionosuuksien epävarmuus sekä lainamäärä.
Vaikka säästäminen on välttämätöntä on varottava, ettei kaupunki säästä ”itseään hengiltä” tekemällä paikkakunnalla asumisesta liian vaikeaa palveluiden vähentyessä. Tarkastuslautakunta vaatii niin ikään kaupunkia tehostamaan konsernivalvontaa.

KAUPUNGINVALTUUSTO hyväksyi vaalikauden viimeisessä kokouksessaan vuoden 2016 tilinpäätöksen. Tilinpäätös painui miinukselle ( – 685 392,20 euroa), sillä Ylä-Savon Sote -kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän määrärahat ylittyivät. Verrattuna alkuperäiseen budjettiin ylitys oli yhteensä miljoona euroa, jossa sairaanhoitopiirin osuus oli noin 700 000 euroa.
Kaupungin omat menot sen sijaan pysyivät raamissaan. Kaupungin oman toiminnan kulut pienenivät -2,9 %.
– Tulokseen vaikuttavat toki myös alaskirjaukset, joita Yrityskiinteistöt Oy:n arvonalennuksen takia tehtiin viime vuonna noin 650 000 euroa. Ilman alaskirjausta tilinpäätös olisi ollut liki tasapainossa määrärahaylityksistä huolimatta, kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka sanoo.
Tilinpäätöksen jälkeen taseeseen kuitenkin vielä jää noin miljoonaa euroa kumulatiivista ylijäämää.
Kaupungin omien lainojen määrä kääntyi laskuun. Vuosikate ei aivan riittänyt poistoihin.