Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Jaana Selander

Kiuruvesi ostamassa kuituverkon

KIURUVEDEN kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupunki ostaa Savon Kuituverkko Oy:n esityksen mukaisesti Kiuruveden alueelle rakennetun kuituverkon ja takaisinvuokraa sen edelleen kuituyhtiölle.
Yrityssaneerauksessa olevan yhtiön ”pelastamistoimesta” äänestettiin niin, että Tommi Tikan (kesk) esitystä ostaa kuituverkko kannatti 6 hallituksen jäsentä (Tommi Tikka, Pasi Hyytiäinen, Risto Juntunen, Mira Kokkonen, Emmi Tikkanen ja Sisko Toivanen) ja Pentti Ahposen (vas) esitystä pääomittaa yhtiötä kannatti 4 hallituksen jäsentä (Pentti Ahponen, Raimo Partanen, Janne Peltola ja Kirsi Tenhunen).
Keskustaryhmän esitys oli, että kuituverkon ostoon tarvittavat rahat otetaan Savon Voiman rahastosta. Kuituverkon tasearvo on noin 1,5 miljoonaa euroa, minkä verran Kiuruvesi siis laittaisi kuituverkon hankkimiseen itselleen. Takaisinvuokrauksessa yhtiö maksaisi kaupungille 4,93 prosentin vuosivuokraa tasearvosta.
Keskustaryhmä perusteli esitystään sillä, että verkon ostaminen kaupungille aiheuttaa pienemmät menetykset velkojille, kuten Kiuruveden kaupungille, toiminnan ennustaminen on helpompaa saneerausmenettelyn aikana ja ulkopuolisille maksettavat korkokulut siirtyvät verkon omistajakuntien vuokratuloiksi. Lisäksi toimivat tietoliikenneyhteydet ovat kunnan elinehto houkuteltaessa uusia yrittäjiä ja mahdollisuus toiminnan laajentamiseen nykyisillä yrityksillä.
Keskustan hallitusryhmän mukaan osakassopimus kieltää verkon osan tai koko verkon myynnin ulkopuoliselle, osakassopimus velvoittaa kuntien liittyvän maakuntaverkkoon.
Pentti Ahposen mielestä pääomittamisessa ei ole järkeä, mutta se olisi tehtävä ”pakon edessä” ja korkeintaan siten, että kaikki kunnat osallistuvat pääomittamiseen, Kiuruveden kaupungin omistusosuus on 7,3 prosenttia.
Kiuruveden kaupungin esittämässä mallissa jokainen osakaskunta ostaisi oman kuntansa alueella olevan verkon omistukseensa tasearvolla ja vuokraisi sen pitkäaikaisella sopimuksella Kuituverkolle. Myynti ja takaisinvuokraus edellyttävät, että jokainen osakaskunta päätyy tähän saneerausvaihtoehtoon. Kuituverkon osakkaita ovat kaikki Pohjois-Savon kunnat Rautavaaraa lukuun ottamatta.
Kaupunginjohtaja jätti asiasta eriävän mielipiteen. Kaupunginjohtajan esitys kokoukselle oli, että kaupunki ei ostaisi kuituverkkoa. Sen sijaan esityksenä oli, että kaupunki ilmoittaa saneerausselvittäjä Jarmo Makkoselle kaupungin olevan valmis yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi saneerausohjelman osana pääomittamaan yhtiötä edellyttäen, että yhtiö on laatinut uskottavan liiketoimintasuunnitelman.

KUITUVERKON yrityssaneeraus on alkanut 25.7. Pohjois-Savon käräjäoikeuden päätöksellä.
Kiuruvesi on maksanut Pohjois-Savon Osuuspankille takausvastuunsa, 687 000 euroa, sekä siihen liittyvät viivästyskorot, 3 102 euroa. Kiuruvesi on näin ollen Kuituverkon velkoja.
Kuituverkko Oy on rakentanut Kiuruvedelle tuettua valokuiturunkoverkkoa yhteensä noin 330 kilometriä ja tilaajakuituverkkoa noin 60 kilometriä.

KIURUVEDEN kaupunginvaltuusto ilmoitti marraskuussa 2016 kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti Kuituverkko Oy:lle, ettei Kiuruvesi lähde verkon omistajaksi, koska järjestelyyn ja verkon omistajuuteen liittyy riskejä ja velvoitteita, joita ei voida ennakoida eikä siirtää sopimuksella toiselle osapuolelle.
Kuituverkon pääomittamisesta äänestettiin kaupunginvaltuustossa maaliskuussa tänä vuonna. Kokoomus esitti tuolloin, että Kiuruvesi sijoittaa 199 612 euroa Kuituverkon vapaan pääoman rahastoon.
Vastaehdotuksena oli kaupunginhallituksen ja käytännössä keskustan päätösesitys, jossa verkkoyhtiötä olisi pääomitettu 766 100 eurolla.
Äänestyksessä kokoomuksen esitys voitti 18–17. Kokoomuksen esityksen kannalla olivat myös vasemmistoliitto, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit.