Uutiset (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Tulo- ja kiinteistöveroja ei olla nostamassa

KIURUVESI ei ole nostamassa ensi vuodelle tuloveroa, eikä kiinteisöveroa. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2018 tuloveroprosentiksi määrätään 20,75 prosenttia.Vuoden 2018 talousarviota on valmisteltu 20,75 tuloveroprosentin pohjalta (sama kuin vuonna 2017). Kyseisellä veroprosentilla kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan vuonna 2018 noin 19,7 miljoonaa euroa. Yhden tuloveroprosentin tuotto on noin miljoona euroa.
Vuoden 2018 kiinteistöveroja ollaan niin ikään pitämässä samana kuin tänä vuonna.Vuoden 2018 kiinteistöveron tuoton arvioidaan olevan noin 1,7 miljoonaa euroa. Jos yleistä kiinteistöveroprosenttia korotettaisiin 0,10 prosenttiyksiköllä se tuottaisi noin 70 000 euroa. Jos vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttia korotettaisiin 0,10 prosenttiyksiköllä se tuottaisi noin 170 000 euroa.