Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Budjetti 2018: Palvelut säilyvät,veroja ei nosteta

KIURUVESI satsaa palveluihin muun muassa korjaamalla vanhuspalvelukeskus Virranrantaa ensi vuonna. Kaupunki remontoi Virranrantaa kaikkiaan noin 1,7 miljoonalla eurolla vuosina 2018–2020.

VIRRANRANNAN Kotirannassa kaksi vuotta asunut Mirjami Vartiainen ei ole remontista moksiskaan, sillä hän pääsee remontin ajaksi omaan yksiöönsä. Noin 20 ikäihmistä sijoitetaan terveyskeskuksen vuodeosastolle peruskorjauksen ajaksi.
Perushoitaja Jussi Hyvönen toivoo, että remontissa rakennus saadaan todella kuntoon, sillä ikä näkyy kaikkialla. Virranrannan työntekijöille kerrottiin eilen, miten kolmivuotinen projekti käytännössä etenee.
Kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka pitää hyvänä, että vanhukset pääsevät väistötiloihin terveyskeskukseen, eikä ikäihmisiä tarvitse siirtää väistötiloihin Iisalmeen.
Virranrannan korjaaminen on yksi osa kaupungin ensi vuoden investointipakettia. Virranrannan osuus 3,9 miljoonan euron investoinneista on ensi vuoden osalta 420 000 euroa. Investointiohjelmassa on myös uimahallin peruskorjauksen loppuunsaattaminen kesäkuun loppuun mennessä. Paloaseman rakentaminen on käynnistynyt ja se toteutetaan leasing-rahoituksella, joten se ei rasita kaupungin velanottoa.
Lisäksi kaupunki purkaa niin sanotun Lassi-Pekan rakennuksen ja rakentaa tilalle parkkipaikan, tällä varaudutaan siihen, että Terveystalo Oy aloittaa toiminnan kaupungintalon tiloissa ensi vuoden alista.
Koska vuosikate on 3,1 miljoonaa euroa, katetaan sijoitusvarojen tuotoilla investoinneista puuttuvaksi jäävä 800 000 euron osuus. Kaupungin taseeseen jää vielä kumulatiivista puskuria miljoona euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA luonnehti viidettä budjettiaan kaikista vaikeimmaksi, sillä talousarvion valmistelu aloitettiin loppukesästä ”pitkällä takamatkalla”. Vero- ja valtionosuusennakoiden sekä käyttötalousmenojen jälkeen alijäämä oli yli kaksi miljoonaa euroa.
Verotuloja arvioidaan kertyvän 23,2 miljoonaa euroa (-1,5 prosenttia vähemmän kuin kuluvana vuonna) ja valtionosuuksia 30,4 miljoonaa euroa (-3,7 prosenttia vähemmän kuin kuluvana vuonna). Toimintatuottojen ennakoidaan myös jäävän alle kuluvan vuoden (- 5,6 prosentti), listasi Muiniekka.
Käyttötalousmenojen sopeuttamiseksi (-2,7 prosenttia kuluvan vuoden tasosta) alijäämän kattamisvelvoite jaettiin palvelukeskuksille niiden volyymin suhteen. Suurin säästötavoite tuli Ylä-Savon Sote -kuntayhtymälle, jonka tuli leikata menoistaan yli miljoona euroa.
Se tarkoittaa sitä ensi vuonna, että Kiuruveden terveyskeskuksen akuuttiosaston toiminnan luonne muuttuu niin, että siellä saa jatkossa lyhytaikaista hoitoa ja lisäksi se toimii väistötilana. Enskassa (ei kiireellinen hoito) lääkäreiden vastaanotolle pääsee lauantaina ajanvarauksella.
– Veroja ei tarvinnut korottaa, eikä lainanottoa lisätä, vaan kaupunginhallituksen budjettiseminaarin mukaisesti käytämme tarvittaessa investointeihin sijoitusrahastojen tuottoja. Käyttötalousmenot saatiin -2,7 prosenttia kuluvaa vuotta pienemmiksi ja budjetti tasapainoon, myhäili Muiniekka.
Kaupungin taloudellista tilannetta helpotti myös se, että Yrityskiinteistöt Oy:n Kuntarahoitus Oyj:n lainojen lyhennyksille haettiin vielä lykkäystä vuodelle 2018.

TALOUSARVION suunnittelussa hyödynnettiin uuden kaupunginvaltuuston loppusyksystä aloittamaa strategiatyötä, jossa linjattiin, että talous pysyy tasapainossa.
Toisaalta budjetissa painotettiin myös kaupungin elinvoimaa ja että Kiuruvesi säilyy elinvoimaisena ja tänne saadaan työpaikkoja ja yrityksiä.
Budjetissa on määräraha kaupungin markkinointiin ja näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa ja tapahtumien yhteistyösopimuksissa.
Ensi vuonna Kiurunkulma täyttää 20 vuotta, yhtiö valmistautuu yhdessä Rinnekoti ry:n kanssa Rinnekodin peruskorjaukseen.
Kiuruveden kaupunginhallitus käsittelee budjettia maanantaina 27.11. ja lopullisesti talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto kokouksessaan 13. päivänä joulukuuta.