Laadukas, kattava ja tasa-arvoinen terveydenhuolto on yhteiskunnan tavoite. KUVA: JAANA SELANDER
Uutiset (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Ylä-Savon Sote kuntayhtymä teki hyvän tuloksen

YLÄ-SAVON SOTE -kuntayhtymä onnistui tekemään historiansa parhaan tuloksen, sillä tilikauden ylijäämää kertyi noin 1,3 miljoonaa euroa.Ylijäämän kuntayhtymä palauttaa kunnille: Iisalmi saa lähes 390 000 euroa, Sonkajärvi ja Vieremä lähes 500 000 euroa kumpikin. Kiuruvesi saa reilun 50 000 euron lisälaskun.
– Olemme onnistuneet tehostamaan ja kehittämään toimintaamme. Myös palkkakustannukset alittuivat ja ostopalvelujen tarve oli arvioitua vähäisempää, toteaa SOTE-kuntayhtymän toimitusjohtaja Leila Pekkanen.
Tarkkaan ottaen kuntayhtymän tulos on vieläkin parempi: vuosikate oN 1,5 miljoonaa euroa ja se kattaa suunnitelman mukaisten poistojenlisäksi ylimääräisenä poistona entisen toimistorakennuksen alaskirjauksen.
Taloudellisen tuloksen arvoa nostaa se, että Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiriltä ostettujen, Kuopion yliopistollisen sairaalan tuottamien erikoissairaanhoidon palvelujen kustannukset ylittyivät 1,2 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. SOTE-kuntayhtymän omat menot alittuivat kuitenkin 2,5 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna.

YLÄ-SAVON Sote-kuntayhtymän hyvää tulosta ei ole tehty potilasturvallisuuden ja asiakkaiden kustannuksella. Palveluja ei ole heikennetty, vaikka henkilöstökuluissa syntyi säästöä.
– Vakituisen henkilöstön palkkamenot jäivät budjetoitua pienemmiksi, mutta vastaavasti sijaisten palkkoihin ja erilliskorvauksiin kului budjetoitua enemmän.
Tuloksen taustalla on myös useita toiminnallisia muutoksia. Sote-kuntayhtymän suurin vastuualue on hoito- ja palvelut, jossa toimintaa kehittämällä, henkilöstökustannusten alittumisella sekä palvelujen ostojen alittumisella saavutettiin 1,4 miljoonan euron säästö. Omaishoidon tukimenoissakin kuntayhtymä oli varautunut toteutunutta suurempaan summaan.
Toimintavuoden aikana kuntayhtymä käytti investointeihin 7,8 miljoonaa euroa, josta TerveysKampus-hankkeeseen ja sen suunnitteluun kului 6,8 miljoonaa euroa.
Myös kuntayhtymälle asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääsääntöisesti. Valtakunnallisesti seurattavat hoitotakuun ja hoitoon pääsyn ajat ovat toteutuneet.
Pekkanen muistuttaa, että kuntayhtymän historian parhaasta tuloksesta kiitos kuuluu koko henkilökunnalle ja päättäjille.