Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Kuituverkon pääomittaminen tai konkurssi?

KIURUVEDEN kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Kiuruvesi lähtee mukaan Savon Kuituverkko Oy:n yrityssaaneerausmenettelyyn. Jos kaupunki ei lähde pääomittamaan yhtiötä, edessä on yhtiön konkurssi, sanoo kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka.
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Savon Kuituverkko Oy:n yrityssaneerausmenettelyyn liittyvän maksuohjelman, jolla Kiuruveden kaupungille maksetaan vakuusvelkaa 228 173,60 euroa ja tavallista velkaa 256 467,85 euroa, yhteensä 484 641,45 euroa. Kiuruveden kaupunki tekee Kuituverkon sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vapaaehtoisen pääomasijoituksen (SVOP), joka on suuruudeltaan 312 960,00 euroa.
Kaupungin kirjanpidossa on Kuituverkolta saatavia yhteensä 929 508 euroa. Saneerausohjelmaehdotuksen mukaan kaupungille maksetaan yhteensä 484 641 euroa, joten kaupungille tulee alaskirjattavaa 444 867 euroa vuonna 2018, mikäli saneerausohjelmaehdotus hyväksytään.
Kuntien tulee hyväksyä saneerausmenettely 31.5.2018 mennessä, jonka jälkeen saneerausohjelmaehdotus jätetään käräjäoikeudelle. Tämän hetkinen käräjäoikeuden asettama takaraja ohjelmaehdotuksen jättämiselle on viimeistään 29.6.2018 mennessä. Tavoitteena on, että saneerausohjelmaehdotus käsitellään ja vahvistetaan käräjäoikeudessa kesän 2018 aikana.
SVOP-pääomitus tulee maksuun syksyllä 2018 sen jälkeen, kun käräjäoikeus on hyväksynyt saneerausohjelman. Käsittelyaikaa saneerausohjelmalle tarvitaan käräjäoikeudessa noin 2 kuukautta. SVOP-sijoitukselle on tehty valtiontukioikeudellinen arvio.
Saneerausohjelmaehdotus perustuu sille, että saneerausohjelman vahvistamisen yhteydessä toteutetaan yhteensä 960 000 euron SVOP-sijoitus. Sijoitus käytetään yhtiön ilmoituksen mukaan: myynti ja markkinointipanostuksiin, tulevien vuosien rakentamisen suunnitteluun, yleiseen toiminnan kehittämiseen ja käyttöpääomareserviksi. Pääomittaminen on allokoitu vuosille 2018–2023.
Pääomittaminen tapahtuu siinä suhteessa, kun kuntaan on rakennettu valokuituverkkoa. Kiuruvedelle on rakennettu kuituverkkoa eniten kaikkiaan kahdeksasta osakaskunnasta ja kaupungista.
Savon Kuituverkko Oy:llä on saneerausvelkaa yhteensä 6,3 miljoonaa euroa, josta tavallista velkaa on 4,8 miljoona euroa ja vakuusvelkaa 1,4 miljoonaa euroa.
Kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka sanoo osakaskuntien yhdessä päättäneen, että yhtiö hakeutuu yrityssaneeraukseen.
– Ensimmäinen yritys eli niin saottu sales and leaseback -malli ei mennyt läpi. Pääomitus ja velkojen leikkaus näyttävät menevän läpi, joskin valtuustojen päätökset kunnilta vielä puuttuvat. Jos saneeraus eri mene läpi eli jos velkojat ja lopulta käräjäoikeus eivät sitä hyväksy, jäljellä on vain huonoin vaihtoehto, yhtiön konkurssi, jonka seuraukset ovat sitten ennalta arvaamattomat tai hallitsemattomat, Muiniekka toteaa.
Kuituverkkoa on Kiuruvedelle vedetty 400 kilometriä, rahaa verkkoon on sijoitettu 3,5 miljoonaa euroa, kaupungin osuus on 766 000 euroa. EU-rahaa valokuituun on sijoitettu yli miljoonan euroa, erotus, 1,7 miljoonaa euroa, on rahoitettu lainarahalla.