Uutiset (muokattu 20.1.2021)

Runkoverkkosuunnitelma PyhäNetiltä

LANGATTOMAT 4G-verkot eivät riitä täyttämään tulevaisuuden tarpeita taajama-alueella. Vanha kuparikaapelin kapasiteetti ei myöskään ole riittävä. Kaupunki etsii parasta ratkaisua taajama-alueen kuiduttamiseen.

KIURUVEDEN kaupunki tilaa PyhäNet Oy:ltä valokuituliittymiä varten tarvittavan runkoverkkosuunnitelman. Suunnitelma sisältää taajaman runkoverkon kuvauksen kiinteistöliittymineen digitaalisessa muodossa ja paperitulosteena. Runkoverkon edellyttämien laitetilojen sijainnin. Rakentamisen kokonaiskustannusarvion eriteltynä mahdollinen ELY-keskuksen maaseuturahaston osuus ja kaupungin osuus sekä liittymähinnalla kustannusarviosta katettava osuus. Kiuruveden kaupungin puolesta asiaa on valmistellut kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka.
– Ajatus on, että runkoverkkosuunnitelman pohjalta pyritään kilpailuttamaan rakentajat. Suunnitelman pohjalta selviää myös, että voiko ja missä aikataulussa mahdollinen rakentajaoperaattori hakea valtion tukea hankkeelle. Tuki tulisi Maaseuturahaston kautta, Muiniekka selvittää.
– Suunnitelmasta selviää myös kaupungin osuus kustannuksista sekä liittymähinta ja palvelut. Näiden tietojen pohjalta tehdään erikseen ratkaisut ja lopullinen rakentaminen riippuu liittyjien määrästä, hän jatkaa.
Suunnitelma tulee olla valmis lokakuun 2018 loppuun mennessä. Suunnittelutyön kustannus 5 000 euroa maksetaan kahdessa erässä, 1. erä 50 prosenttia, kun suunnittelutyö käynnistyy ja loput, kun suunnitelma on valmis ja toimeksiantaja on suunnitelman hyväksynyt.

KIURUVEDEN haja-asutusalueelle on rakennettu varsin kattavasti valokuituverkkoa. Viimeisin kuituyhteys on PyhäNet Oy:n Koivujärven kylään rakentama kuituyhteys, jonka asiakkaat ottivat käyttöön talvella 2017-2018.
– Kiuruvedellä haja-asutusalue on jo kuidutettu Rytkyn kylää lukuun ottamatta. Rytkyn kylän kuituyhteyksien ratkaisemiseksi hakeudutaan yhteistyöhön Pielaveden kunnan pohjoisosan rakentamisen kanssa, Muiniekka kertoo.
Kiuruveden kaupungin taajama-alueen laajakaistayhteydet toimivat pääsääntöisesti Telian kuparikaapeliyhteydellä. Osaan taajaman kiinteistöistä on valokuituyhteys. Kuparikaapeliyhteydet ovat väistyvää teknologiaa.
– Kuparikaapelin siirtonopeus ei voi enää kasvaa eikä se näin ollen vastaa nykypäivän yrittäjien tai kotitalouksien tarpeita, Muiniekka muistuttaa.
Tyypillisesti kotitalouksien tai yritysten käyttämät symmetriset siirtonopeudet ovat 30 – 100 Mb/s, mihin nykyisellä kuparikaapeliyhteydellä ei päästä. Taajaman valokuituyhteyden rakentamiseksi ei ole yrityksistä huolimatta löydetty markkinalähtöistä ratkaisua. Langattomien 4G-verkkojen käyttö ei myöskään tuo pysyvää ratkaisua.
– 4G ei korvaa kiinteää yhteyttä. Se riittää arkikäyttöön, mutta ei esimerkiksi vaativampiin suunnittelutehtäviin eikä monellekaan yritykselle, koska se ei ole symmetrinen. Langaton 4G kuormittuu koko ajan enemmän kun bittiliikenne kasvaa. Kuparikaapeli, jonka varassa nyt taajama on, on vanhanaikaista tekniikkaa jo tänään, Muiniekka painottaa.