Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Eläinlääkärit Savon eläinsairaalan tiloihin?

SIIRTYVÄTKÖ Kiuruveden julkisen puolen eläinlääkärit ja koko eläinlääkintähuolto Hingunniemeen, hevosklinikan yhteyteen, jää nähtäväksi.
Kaupunginjohtaja ja Savon eläinsairaalan hallituksen puheenjohtaja Jarmo Muiniekka kertoo, että Savon eläinsairaala on ollut yhteydessä ELY-keskukseen vuoden vaihteessa.
– Maakunta- ja soteuudistukseen liittyen esitimme, että vaikka ympäristöterveydenhuolto siirtyy maakunnan järjestämisvastuulle, on tuotannossa tarkoituksenmukaista hakea seudullista ja paikallista yhteistyötä julkisen ja yhtiömuotoisen eläinlääkintähuollon kesken.
ELY-keskuksen keväällä valmistuneen selvityksen mukaan parhaimmat synergiaedut syntyvät, jos Kiuruvedellä julkinen eläinlääkintähuollon palvelupiste siirretään Hingunniemeen hevosklinikan yhteyteen.
– Myös meidän eläinlääkärit ovat tämän kehittämisajatuksen tukena.
Muiniekan mukaan nykyiset eläinlääkintähuollon tilat kaupungintalon alakerrassa ovat epäkäytännölliset. Kunnallisen eläinlääkintähuollon asiakkaina on jo nyt hevosia, joten tämä palvelutoiminta, mukaan lukien pieneläinten vastaanotto, on tavoitteena saada Hingunniemeen. Se edellyttää investointia vastaanottotiloihin, lisätilaa tarvitaan noin sata neliötä.

MUINIEKAN mukaan Hingunniemeä on tavoitteena kehittää eläinlääkinnän ja hevososaamisen keskuksena yhteistyössä Ylä-Savon ammattioppilaitoksen ja eläinlääkintähuollon kanssa. Näillä toimilla tavoitteena on myös säilyttää Hingunniemen status erikoistumispaikkana yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Hevostoimiala on kasvussa seutukunnalla ja Kiuruvedellä alalle on tullut uusia yrityksiä, kuten Lupis ja Weshepo oy. Hevosalan koulutus YSAO:lla on valtakunnallisesti vetovoimaista.
Savon eläinsairaala ei ole saanut yhtään hakijaa eläinlääkäri/toimitusjohtajan ja eläinlääkärin toimiin, ei varsinaisella hakuajalla eikä jatketulla hakuajalla.
Elokuussa ja tällä viikolla klinikalla työskentelee sijainen. Toiveissa on saada sijainen myös syykuulle.
– Olen yhtiön hallituksen valtuuttamana keskustellut myös Oulun ja Laukaan toimivien eläinklinikoiden kiinnostuksesta vuokrata tilat, laitteet ja liiketoiminnan. Kiinnostusta on ollut, mutta klinikoilla ei tällä hetkellä ole osoittaa eläinlääkärin työpanosta Kiuruvedelle. Hevosiin erikoistuneista lääkäreistä on kova pula, vapailla työmarkkinoilla ei heitä ole. Mutta keskustelut klinikoiden kanssa ovat vielä kesken.