Uutiset (muokattu 20.1.2021)

ItäMaidosta Maitosuomi – Suomen suurin

VALION maidonhankintaosuuskunnat ja omistajat Osuuskunta ItäMaito ja Osuuskunta Maitosuomi yhdistyvät 1.9.2019 aloittavaksi uudeksi osuuskunnaksi. Osuuskuntien hallitusten puheenjohtajat allekirjoittivat sulautumissopimuksen keskiviikkona 29.8.2018 Helsingissä. Sulautumisesta päätetään lopullisesti osuuskuntien edustajistojen kokouksissa tämän vuoden syksyllä.
Muodostuvan uuden osuuskunnan nimeksi tulee Osuuskunta Maitosuomi ja sen kotipaikka sijaitsee Lapinlahdella. Osuus-kuntafuusio mahdollistaa maitotilayrittäjien palveluiden kehittämisen ja resurssien tehokkaan käytön.
– Maitotilayrittäjien määrä on pitkään vähentynyt Suomessa 5-7 prosenttia vuodessa ja samalla vähenevät siis maidontuottajaosuuskuntien jäsenmäärät. Yhdistymällä tehostamme toimintaamme ja turvaamme osuuskunnan tarjoamat palvelut myös tulevaisuudessa, perustelee Osuuskunta Maitosuomen hallituksen puheenjohtaja Esa Kotala.
Uusi osuuskunta tulee olemaan Valion suurin omistaja 20 849 osakkeellaan (42,7 % Valion 48 861 osakkeesta) ja noin 900 miljoonan litran maitomäärällään.
Osuuskunta Maitosuomeen kuuluu reilut 1100 maitotilayrittäjäjäsentä ja Osuuskunta ItäMaitoon vajaat 1600 jäsentä. Maitosuomen vastaanottama maitomäärä oli vuonna 2017 noin 364 miljoonaa litraa vuodessa ja ItäMaidon noin 519 miljoonaa litraa vuodessa. Osuuskunnat toimittavat yhteensä lähes puolet Valion vastaanottamasta maitomäärästä. Osuuskunta ItäMaidon hallintopaikka on Lapinlahdella ja Osuuskunta Maitosuomen Seinäjoella. Valion hallintoneuvoston 23 maidontuottajajäsenestä 4 edustaa Osuuskunta Maitosuomea ja 6 Osuuskunta ItäMaitoa.
– Uuden osuuskunnan kotipaikka Lapinlahti sijaitsee melko keskellä uuden osuuskunnan toimialuetta, joka ulottuu Pohjanmaalta Pohjois-Karjalaan ja Kainuusta Keski-Suomeen. Lapinlahdella on ajanmukaiset tilat osuuskunnan henkilöstölle Valion suuren juustolan ja jauhetehtaiden yhteydessä, kertoo Osuuskunta ItäMaidon hallituksen puheenjohtaja Mikko Heikkinen.

UUSI osuuskunta aloittaisi toimintansa syyskuun alussa 2019. Ensimmäiset uuden osuuskunnan edustajiston vaalit pidettäisiin tällöin syksyllä 2019. Vuoden 2018 loppupuolella valitaan uudelle osuuskunnalle ylimenokauden hallitus, joka valmistelee perustettavan osuuskunnan toimintaa ja varmistaa, että yhdistymiselle asetetut tavoitteet toteutuvat.
Uuden osuuskunnan hallintomalli on samanlainen kuin yhdistyvissä osuuskunnissa: Kaikilla osuuskunnan jäsenillä on edustajiston vaalissa yksi ääni. Osuuskunnan jäsenet käyttävät osuuskunnan ylintä päätösvaltaa osallistumalla osuuskunnan edustajiston vaaliin..