Uutiset (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Ylä-Savon Soten kunnissa vaihtajamäärä tuli täyteen

YLÄ-SAVON SOTE:n hallinnoimassa valinnanvapauskokeilussa on tultu uuteen vaiheeseen. Yksityisen tuottajan valinneita kuntalaisia on Iisalmessa, Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä yhteensä 5 250 henkilöä. Tämä on 15 prosenttia alueen väestöstä. Vaihtajamäärä (5250 vaihtajaa) on maksimimäärä vaihtajia, kun otetaan huomioon vuodelle 2019 myönnetty rahoitus ja varatut määrärahat.

TÄMÄ tarkoittaa sitä, että Ylä-Savon kuntayhtymä joutuu keskeyttämään uusien vaihtajien mukaan ottamisen kokeiluun toistaiseksi. Kokeiluun ei voi tulla mukaan uusia kuntalaisia eli 5250 on maksimimäärä, joka voi yksityisen tuottajan kokeilussa valita.
Vaihtoja voi edelleen tehdä tuottajalta toiselle. Jos joku palaa kuntayhtymän asiakkaaksi, kokeilussa vapautuu uusia paikkoja. Tilannetta seurataan viikkotasolla ja tuottajia informoidaan vaihtajamäärän kehityksestä.

SOSIAALI- ja terveysministeriö myönsi lokakuun alussa 1,28 miljoonan euron jatkorahoituksen Ylä-Savon Sote -kuntayhtymän hallinnoimalle valinnanvapauskokeilulle vuodelle 2019. Kokeilussa ovat perusterveydenhuollon valinnanvapauskokeilun osalta mukana Ylä-Savon Sote -kuntayhtymän kuntien lisäksi Kuopio, Tuusniemi, Rautavaara, Kaavi ja Joroinen. Henkilökohtaisen budjetin kokonaisuudessa on lisäksi mukana Pielavesi.
Ylä-Savon Sote -kuntayhtymän perusterveydenhuollon kokeilun osuus valtionavustuksesta on noin 750 000 euroa ja loput jakautuvat Kuopion kaupungin, Kysteri-liikelaitoksen ja Joroisten sekä henkilökohtaisen budjetin kokeilun kesken kesken.
Rahoitus turvaa kokeiluun osallistuneiden kuntalaisten valinnat maakunnallisen valinnanvapauspilotin alkuun asti, mutta ei mahdollista kokeilun merkittävää laajentumista nykyisestään.
Vaihtajamäärän rajoitusta käsiteltiin yhteistyössä tuottajien kanssa tuottajatapaamisessa 24.10. ja paikalla olleet tuottajat ymmärsivät täysin rajoittamisen tarpeen.

KOKEILUUN osallistuminen on ollut erityisen vilkasta mm. Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä ja koko Ylä-Savon Sote -kuntayhtymän alueella vaihtajia on jo yli 5000. Kiuruvedellä peräti kolmannes kuntalaisista on valinnut yksityisen, Sonkajärvellä noin 25 prosenttia, Iisalmessa noin 7 prosenttia. Vieremällä valinnanvapauskokeilun vaikutukset ovat olleet hyvin pieniä.
Kuopiossa vaihtajia oli syys-lokakuun vaihteessa lähes 1 600 ja Kysteri-kunnissa (Rautavaara ja Kaavi) yhteensä 73. Joroisissa ei ole vielä yhtäkään palveluntuottajaa, joten vaihtajiakaan ei vielä ole.

TUOTTAJILLE maksetaan vaihtajista kapitaatiokorvaus 21,90 euroa/kk/vaihtaja. Tuottaja saa tämän korvauksen käyttipä vaihtaja palvelua tai ei. Lisäksi tuottaja saa kerätä samat palvelumaksut kuin terveyskeskuskin kerää.

YLÄ-SAVON Sote -kuntayhtymä on maksanut vuoden 2018 syyskuun loppuun mennessä kapitaatiokorvauksia tuottajille noin 940 000 euroa. Loppuvuoden kapitaatiokorvaukset huomioiden korvauksia maksetaan lähes 1,3 miljoonaa euroa. Näistä kuntayhtymän omarahoitusosuus lähes 260 000 euroa. Lisäksi tuottajat keräävät saman suuruiset asiakasmaksut kuin terveyskeskuksissa kerätään.

ALUN perin kokeilun on ollut tarkoitus päättyä samanaikaisesti hallituksen muiden kärkihankkeiden kanssa eli vuoden 2018 lopussa. Koska sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntö on viivästynyt useaan otteeseen, tälle kuntalaisia konkreettisesti koskettavalle kokeilulle on kuitenkin jatkorahoitus haluttu järjestää. Kokeilu päättyy viimeistään elokuussa 2019.
Mikäli lainsäädäntöä ei tule, kokeilujen osaltakin joudutaan vielä erikseen miettimään miten ja millä ehdoin jatketaan. Kokeilu toteutetaan nykylainsäädännön puitteissa ja tietyin ehdoin ja erillissopimuksin sitä on paikoin mahdollista jatkaa myös omarahoitteisesti. Tällöin sillä tulee luonnollisesti olemaan vaikutusta myös järjestäjän omaan toimintaan.