Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Anne Väisäsestä vuoden terveydenhoitaja

KIURUVETINEN Terveyspalvelu Verso Oy:n palvelupäällikkö, työterveyshoitaja Anne Väisänen on valittu Pohjois-Savon vuoden 2018 terveydenhoitajaksi. Perusteluissa todetaan, että Väisäsellä on vahva ammatti-identiteetti, hän on hyvä esimies ja hänellä on kyky nauraa myös itselleen.

VUODEN terveydenhoitajaksi Anne Väisästä esittivät Verson työterveyshoitajat.
– Olin kyllä yllättynyt valinnasta, työkaverit olivat hakemuksen täyttäneet salaa. Versossa on paljon hyviä työntekijöitä ja hoitajia, joita olisi voinut myös vuoden terveydenhoitajaksi ilmoittaa, Väisänen sanoo.
Anne Väisänen valmistui terveydenhoitajaksi vuonna 1993.
– Olen miettinyt, miksi lähdin hoitoalalle. Kouluterkkarista kai se on tullut. Suuri palo minulla ei kyllä alalle tuolloin ollut. Tykkään tehdä ihmisten kanssa töitä ja terveydenhoitajalla on päivätyö ja säännöllinen työaika, ennaltaehkäisy on myös minun juttu, ei pelkästään sairaanhoito, Väisänen pohtii.
Väisänen työskenteli valmistuttuaan vanhustenhuollossa hoitokoti Hopeakämmenessä. Työterveyshoitajaksi Anne valmistui vuonna 1999 ja aloitti työskentelyn Kiuruveden terveyskeskuksen työterveyshuollossa.
Vuonna 2010 työantajaksi vaihtui Ylä-Savon Sote -kuntatyhtymän työterveyshuolto, missä hän on toiminut työterveyshoitajana ja vastaavana hoitajana. Kuntayhtymän yhtiöitettyä työterveyshuollon Versoon, tuli Anne Väisäsestä palvelupäällikkö niin sanotulle pohjoiselle alueelle vuonna 2017. Vastuualueeseen kuuluvat Kuopio, Iisalmi, Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi, Pielavesi, Keitele, Vesanto ja Tervo. Palvelupäällikkönä hän on myös Verson johtoryhmän jäsen.
Anne Väisäsen työ painottuu esimiestehtäviin ja johtamiseen. Asiakastyö on muuttunut työnantaja- ja yritysasiakkaiden sopimuksien neuvottelemiseen, sopimiseen ja seurantaan yhteistyöpalavereissa yhdessä hoitavan tiimin kanssa.
– Esimiestehtäviin siirryttyäni kaipasin alkuun käytännön terveydenhoitajan työtä, pidin perustyöstä pidempään kiinni kuin muut esimiehet aikanaan kuntayhtymässä.
Väisäsestä esimiestyössä ja terveydenhoitajan työssä parasta ovat asiakkaat ja työkaverit.
– Että pääsee keskusteluyhteyteen, syntyy luottamus ja vaikeistakin asioista voidaan puhua. Olen ollut onnekas omalla työurallani. Minulla on ollut äärettömän hyvät työnantajat ja huikean hyvät työkaverit! On ollut mahdollista kehittää ja kehittyä ammatillisesti ja kasvaa myös ihmisenä.

TYÖ on tänä päivänä monella työpaikalla kuormittavaa, muutoksia tulee jatkuvasti. Väisäsen mukaan vastuu työolosuhteista on työnantajalla, työkyvystä huolehtiminen työtekijällä.
– Omaa itseään pitää muistaa hoitaa. On huolehdittava, että saa tarpeeksi unta, terveellistä ravintoa ja liikuntaa. Jos elämänpolulle tule sairauksia, löytyy siihenkin vaihtoehtoja, että jaksamme ja pysymme työssä. On osatyökykyratkaisuja, työajan lyhennystä ja jopa siirtyminen ihan uuteen ammattiin.
Kun Väisänen aloitti työterveyshoitajana, kiinnitettiin työpaikoilla huomiota muun muassa meluun, fysiologisiin asioihin. Melu on edelleen tärkeä huomion kohde, mutta yhä enenevässä määrin työpaikoilla kärsitään henkisestä kuormituksesta. On paljon stressiä.
– Ihminen on kokonaisuus. Jollakin on työstressiä, toisella omaan elämään liittyvää stressiä. Joskus työ tukee oman elämän jaksamista, ja jos oma elämä kotona on kunnossa, on ystäviä ja harrastuksia, ne tukevat työelämässä jaksamista. Jaksaminen on hyvin yksilöllistä, avaimet hyvinvointiin löytyvät meistä itsestä itsetutkiskelun kautta.
Anne Väisästä itseään liikunta auttaa jaksamaan, juokseminen on pään hoitamista. Väisänen juoksee noin 30–70 kilometriä viikossa, suunnistaa ja pyöräilee.
– Lenkin jälkeen ei tarvitse kiukutella kotona, eivätkä asiat jää pyörimään päähän. Lenkkipolulta löytyy kummasti ratkaisuja.
Myös positiivisuus auttaa jaksamaan. Asiasta kuin asiasta saadaan vaikea, jos ei nähdä ympärillä kuin mustaa.
– Mennyttä ei kannata jäädä vatvomaan ja miettimään pitkäksi aikaa. On hyvä antaa itselleen anteeksi, koska mennyttä emme voi muuttaa. Kannattaa mieluummin miettiä, mitä valintoja teemme jatkossa ja miten niihin suhtaudumme. Joka päivä voi etsiä pieniä onnistumisia. Työssäkin voi tuulettaa, että tämä meni hyvin!

TERVEYSPALVELU Verso Oy:n työterveyshoitajat Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistyksestä perustelivat Anne Väisäsen valintaa Pohjois-Savon Vuoden 2018 terveydenhoitajaksi seuraavasti:
Anne Väisänen on vaikuttanut työterveyshuollon kehittämiseen paikallisesti. Hän on edistänyt työntekijöiden työn, työolosuhteiden ja palkkauksen kehittämistä. Anne seuraa alan kehitystä tutkimusten ja tieteellisten julkaisujen kautta sekä työterveyshuollon toimintaa ns. ruohonjuuritasolta, hän on aidosti kiinnostunut alaistensa arjesta. Anne on helposti lähestyttävä, kannustava esimies, hyvä kuuntelija ja työntekijöiden etua ajatteleva.
Anne omaa vahvan terveydenhoitajan ammatti-identiteetin esimiestyönsä taustalla. Hänen sitkeys, optimistinen perusluonne ja se, ettei hän tavoittele omaa etuaan, on kunnioitettavaa. Anne uskaltaa heittäytyä epämukavuusalueelle ja hän on valmis neuvottelemaan ratkaisuja vaikeissakin tilanteissa. Anne "nousee barrikaadeille" sivistyneesti, johdonmukaisesti ja asiat perin pohjin selvittäen hänelle tärkeiden asioiden puolesta. Hyvä huumorintaju ja kyky nauraa myös itselleen, on Annelle luonteenomaista.
Terveyden edistäminen ja hyvinvointi ovat Annelle luontevaa ja sydäntä lähellä olevia asioita. Anne haastaa itsensä ja tyydyttää kilpailuviettiänsä liikuntaharrastuksissaan. Liikunnan edistäjänä Anne toimii vapaaehtoistyössä Kiuruveden urheilijoiden johtokunnassa ja Pohjois-Savon Liikunta ry:n hallituksessa. Lapset ja läheisten hyvinvointi ovat hänelle tärkeitä asioita ja Annelle onkin ollut luontevaa toimia mm. tukihenkilönä ja vanhempainyhdistyksen jäsenenä.