Vieraskynä (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Perheet tarvitsevat tukea

Perheet tarvitsevat tukea

TÄLLÄ hetkellä Suomessa noin joka kahdeksas lapsi elää köyhyydessä, kaikkiaan heitä on noin 135 000. Lasten eriarvoistuminen alkaa jo ennen syntymää ja jatkuu läpi elämän. Suomalainen hyvinvointivaltio ei pysty tarjoamaan lapsilleen yhdenvertaisia mahdollisuuksia onnelliseen elämään.

SUOMESSA syntyy liian vähän lapsia. Monella perheellä menee hyvin, mutta huono-osaisuus kasaantuu. Monet istuvan hallituksen leikkauksista ovat osuneet kipeästi juuri lapsiperheisiin. Uuden hallituksen on korotettava toimeentulotuessa alaikäisten lasten perusosia ja näin helpotettava köyhimpien lapsiperheiden tilannetta. On myös parannettava kotona pikkulapsia hoitavien vanhempien toimeentuloa korottamalla pienimpiä vanhempainpäivärahoja. Lapsilisien ostovoima parantuu, kun ne palautetaan indeksiin. Lapsilisän yksinhuoltajakorotusta on korotettava. On myös tehtävä tasokorotus opintotuen huoltajakorotukseen.

KAIKILLE perheille on oltava tukea mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä edellyttää panostamista matalan kynnyksen palveluihin. Perheiden arkea helpottavien kotipalvelun, perhetyön sekä kasvatus- ja perheneuvontapalveluiden saatavuutta on parannettava. Tavoitteena on, että perheitä autetaan jo ennen lastensuojelutoimia. Samalla lastensuojelutyöntekijöiden työoloja on helpotettava, jotta jokaista tukea ja apua tarvitsevaa lasta ja perhettä voidaan auttaa.

ANNE ROPONEN
kansanedustajaehdokas
(vihreät)