Vieraskynä (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Ilmastonmuutoksesta

Ilmastonmuutoksesta

ILMASTONMUUTOS koskettaa maailmanlaajuisesti meitä kaikkia. Se, ja erityisesti keinot, millä sitä voi hillitä herättää keskustelua. Jo kouluaikanani 70-luvulla oltiin tietoisia maapallon jatkuvasta lämpenemisestä ja sen seurauksista, ei kuitenkaan siitä, miten suuri vaikutus hiilellä on ilmaston lämpenemiseen. Suomalaisiltakin vaaditaan ilmastotalkoita, kivihiilen ja turpeen käyttö halutaan kieltää, metsähakkuut lopettaa ja sähköautot ottaa käyttöön koko maassa. On menty jopa niin pitkälle, että halutaan kieltää lihan ja maidon kulutus ja kouluruokakin pitäisi olla kasvisruokaa.

MAAMVILJELIJÖITÄ syytetään hiilipäästöistä, vaikka suuri osa suomalaisista viljelijöistä on ns. hiiliviljelijöitä. Viljelijät kylvävät useita nurmilajeja eri syvyyksiin, jonne hiiltä sidotaan. Kun nurmea korjataan, ei leikata sitä liian lyhyeksi ja vältetään voimakasta maanmuokkausta. Valio aikoo tänä vuonna kouluttaa kaikki valiolaiset tilat hiiliviljelijöiksi. Suomalaiset maanviljelijät ovat tietoisia ympäristöhaitoista ja meillä tuotetaan maailman puhtainta ruokaa. Sitä meidän ei pidä missään nimessä ajaa alas. Kotimainen ruuantuotanto on läpinäkyvää, tiedämme, mitä syömme ja tiedämme ympäristövaikutukset, joihin voimme myös vaikuttaa. Olisi vastuutonta olla käyttämättä maamme resursseja: harvaan asutun maan laajoja viljelysmaita ja makeaa vettä. Sanoisinpa, että on ympäristöteko syödä suomalaista ruokaa ja varsinkin lähiruokaa.

SÄHKÖAUTOSTA on tullut ”oikean elämäntavan” statussymboli, vaikka todellisuudessa se syö uusiutuvien luonnonvarojen potentiaalia. Haluammeko upota vielä syvemmälle sähköriippuvuuteen? Haluammeko rakentaa muutaman ydinvoimalan lisää? Vai haluammeko olla riippuvaisia tuontisähköstä?

TODELLINEN tulevaisuuden investointipolku on biokaasussa. Ylä-Savon alueellakin on ollut monia hankkeita, joissa on selvitetty biokaasun tuotantomahdollisuuksia. Viimeisin taitaa olla Pro Agrian vetämä hanke, jossa kaavailtiin lannankäsittelylaitoksia Vieremälle ja yhteistä Kiuruvedelle ja Pielavedelle. Olisi jo aika saada Ylä-Savon valtavat biomassat tuottamaan liikennebiokaasua. Biokaasulaitos on pelkästään maatilan lämmön ja sähkön tuotantoon aivan liian kallis investointi, mutta jos kaasua voidaan myydä ulos liikennepolttoaineena, tulee siitä heti kannattavaa. Lisäksi biokaasuprosessin lopputuotteena saadaan erinomaista lannoitetta.

KOKO maan kattava biokaasun jakeluverkko mahdollistaisi biokaasun käytön myös raskaan liikenteen polttoaineena. Yhden kuorma-auton muuttaminen biokaasukäyttöiseksi maksaa noin 10 000 euroa. Myös henkilöautot voi suhteellisen edullisesti muuttaa kaasukäyttöiseksi, silloin ne käyvät dieselillä tai bensiinillä sekä biokaasulla. Biokaasu on uusiutuva polttoaine, sen poltto ei aiheuta hiilidioksidin nettopäästöjä ilmakehään. Biokaasulla ajettaessa auton päästöjä voidaan vähentää jopa 95 prosenttia.

ONGELMA varmaankin on rahoitus. Viljelijöillä ei riitä paukut lähteä investoimaan biokaasulaitoksiin ja bisnesenkeleitä ei tunnu löytyvän. Totuus on kuitenkin, että meillä täällä Ylä-Savossa on maan suurin maatalouskeskittymä. Biokaasulaitos tällä alueella lisäisi huomattavasti koko maan energiaomavaraisuutta ja hiilineutraaliutta, joten valtiolta pitäisi saada tukea tämän kaltaisiin investointeihin.

TUIJA KASTARI
Kiuruveden Kokoomus ry:n
puheenjohtaja