Vieraskynä (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Onnellisuus on itsestä kiinni

Onnellisuus on itsestä kiinni

TÄMÄ on ensimmäinen kirjoittamani Vieraskynän kirjoitus ja heti ensimmäiseksi joudun tunnustamaan, että juttuni otsikko ei ole itseni keksimä. Olen lainannut sen Kokemuksellinen hyvinvointikysely 2019 eräästä kommentista. Mielestäni otsikko kuvastaa hyvin sitä, kuinka monessa asiassa oma asenne ratkaisee. Se myös heijastuu omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin.

TAMMIKUUSSA 2019 tehdyn kyselyn perusteella voidaan sanoa, että Kiuruvedellä asuu lähtökohtaisesti elämäntilanteeseensa ja ympäristöönsä tyytyväisiä ihmisiä. Moni vastaajista piti jokapäiväisen hyvinvoinnin vahvistajina perhettä sekä monipuolista ja mielenkiintoista työtä. Myös vapaa-ajalla tapahtuva mielekäs tekeminen ja monipuoliset liikunnan mahdollisuudet pidettiin myönteisinä asioina oman hyvinvoinnin kannalta. Nämä ovat asioita, joista voi olla samaa mieltä. Kun elämän perusasiat ovat kunnossa, tuntuu elämä mielekkäältä ja on voimia harrastaa liikuntaa tai muita mukavalle tuntuvia asioita. Parhaimmillaan positiivinen ja energinen asenne tarttuu myös omaan lähipiiriin, ystäviin ja työkavereihin ja se lisää hyvinvointia laajemmallekin.

KYSELYSSÄ myös tiedusteltiin mitä asioita tulisi kehittää, jotta vastaaja voi kokea hyvinvointinsa paremmaksi. Tähän kysymykseen liittyvistä vastauksista ja kommenteista löytyi huolenaihe peruspalveluiden säilymisestä paikkakunnalla. Tällaisina tärkeinä peruspalveluina pidettiin muun muassa terveydenhoitoon ja julkiseen liikenteeseen liittyviä palveluita. Osassa vastauksista heijastui myös toive taloudellisesti turvallisemmasta arjesta, kuten vakituisen työpaikan löytämisestä tai muusta työhön liittyvästä asiasta.
Näyttää siltä, että tällä hetkellä asiat ovat lähtökohtaisesti kunnossa, mutta emme tiedä miltä tulevaisuus tulee näyttämään.

VIIME viikkoina olen huolestuneena lukenut uutisia. Niissä on kerrottu ennusteita aluekehityksestä. Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n ennusteen mukaan Suomessa on vuonna 2040 vain kolme kaupunkiseutua, jotka kasvavat ja muu maa näivettyy (Helsingin Sanomat 23.2.2019 ja Maaseudun Tulevaisuus 25.3.2019). Ennusteen mukaan vahvan kasvun seuduiksi lasketaan Helsingin, Tampereen ja Turun seudut. Sen sijaan alueet, joita tähän mennessä on pidetty kasvavina alueina, on ennusteessa luokiteltu taantuvan kasvun alueiksi. Tällaisia alueita ovat Oulu, Jyväskylän ja Kuopion seutu. Mistä johtuu tällainen synkkä tulevaisuuden ennuste? Yksi syy väestönkehitykselle on syntyvyyden alentuminen. Tämä johtaa siihen, että alle 15-vuotiaiden ikäluokkien määrä vuoteen 2040 mennessä vähenee kaikkialla Suomessa. Syntyvyyden lasku johtaa myös siihen, että maan sisäinen muuttoliike hiipuu. Ei ole enää suuria määriä nuoria ja aikuisia muuttamassa paikkakunnalta toiselle opintojen tai työpaikkojen takia.

UUTISET ovat olleet melko ikävää luettavaa ja onneksi ne ovat ainoastaan ennusteita. Toivon, että vuonna 2040 voisimme todeta, että Kiuruvesi ja sen ympäröimät alueet ovat elinvoimaisia ja alueen asukkaat onnellisia. Jokainen on oman onnensa seppä, näin sanotaan. Jokainen meistä myös pystyy edesauttamaan elinvoimaisuuden ja palveluiden säilymistä käyttämällä paikkakunnalla olevien yritysten, elinkeinonharjoittajien ja kaupungin tuottamia palveluita. Myös uudet yritykset ja yrittäjät toivotamme tervetulleeksi paikkakunnalle. Uudet yritykset tuovat lisää työpaikkoja ja uusia asukkaita. Tällaista positiivista kehitystä toivomme paikkakunnalle nyt ja tulevaisuudessa.

ANNE KOLJONEN
Kiuruveden kaupungin
hallintojohtaja