Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Hannakaisa Heikkinen mukana hallitusneuvotteluissa, keskustalla monta kynnyskysymystä

KANSANEDUSTAJA Hannakaisa Heikkinen (kesk.) on mukana hallitusneuvotteluissa. Heikkinen on Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi -ilmiöpöydän keskustan pääneuvottelija.
Hallitusohjelmaa muokkaa kaikkiaan 18 ilmiötyöryhmää.
– Hallitusohjelmaneuvotteluissa mennään päivä kerrallaan. Vasta sen jälkeen, kun voidaan todeta, että asettamamme kynnyskysymykset täyttyvät hallitusohjelmassa, keskusta päättää hallitukseen osallistumisesta. Ja vasta sen jälkeen on keskustelu ministerisalkkujen jaosta ajankohtaista, toteaa
Hannakaisa Heikkinen kysymykseen, onko hänellä kiinnostusta ministerin pestiin.
Eduskunnassa valittiin väliaikaiset valiokuntapaikat. Heikkinen on valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja. Lopulliset paikat keskustan osalta päätetään sen jälkeen, kun uusi hallitus on muodostettu.
– Keskusta on mukana hallitusneuvotteluissa, koska hallitustunnustelija Rinne (sdp) vetosi reilu viikko sitten voimakkaasti keskustaan, että harkitsisimme hallitusneuvotteluihin lähtöä. Tätä vetoomusta ennen Rinne oli käynyt pitkät keskustelut vaalivoittajien kanssa ja hän koki, ettei ollut etenemismahdollisuutta, Heikkinen kertoo.
Rinne hyväksyi keskustan kymmenen kynnyskysymystä, jotka keskusta oli esittänyt hallitusneuvotteluihin osallistumisen ehtona.
– Jotta keskusta voisi hyväksyä hallitusohjelman, noiden kysymysten täytyy olla kirjattuna hallitusohjelmaan, että keskusta voi sen hyväksyä, Heikkinen alleviivaa.

KESKUSTA lähtee muun muassa siitä, että hallitusohjelma pohjautuu hyvän talous- ja työllisyyskehityksen jatkamiseen siten, että sitoudutaan 75 prosenttisen työllisyysasteen saavuttamiseen ja siihen, että julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023. Kynnyskysymyksiin on kirjattu myös, että yrittäjien ja yritysten verotusta ei saa kiristää eikä teollisuuden toimintaedellytyksiä heikentää. Maatalouden kannattavuutta on parannettava ja maa- ja metsätaloutta ei saa kuormittaa uusilla kustannuksilla.
Keskusta edellyttää niin ikään, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut turvataan 18 maakunnan pohjalta ja sote-uudistuksessa maakunnista tehdään monialaisia. Asialistalla on myös perhepaketti ja vanhustenhoito, jonka epäkohtiin tulee puuttua muun muassa tiukemmalla lainsäädännöllä ja riittävillä resursseilla. Keskusta ei hyväksy valtionosuuksien leikkauksia, joilla vaarannetaan kuntien peruspalveluita.
– Edellytämme, että kahdeksan puolueen ilmasto-ohjelmaan sitoudutaan ja turvataan puunkäytön maltillinen lisääminen sekä kestävä metsien käyttö.