Uutiset (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Uusi rehtori tutustui Nivan kouluun

NIVAN koulun uusi rehtori Pauliina Kuonanoja (38) aloittaa työurakkansa elokuun ensimmäisenä päivänä. Kesän tullen hän aikoo tutustua Kiuruveteen, koska kaupunki on täysin vieras hänelle. Suunnitelmissa on kävellä pitkin kylänraittia ja käydä kesätapahtumissa.
Ensimmäisen kerran Kuonanoja kävi paikkakunnalla saapuessaan työhaastatteluun. Kiuruveden ohi hän on ajanut monta kertaa, sillä hän asuu Pyhäjärvellä ja käy töissä Kuopiossa.
Viime viikon perjantaina Kuonanoja vieraili tulevassa työpaikassaan ensimmäistä kertaa. Vararehtori Juha Nousiainen tutustutti Kuonanojan koulun henkilökuntaan ja oppilaisiin.
– Työskentelin 12 vuotta Kuopiossa ja uskon että vaihtelu ei tee pahaa, vaan kehittää minua ammatillisesti. Myös perhesyyt vaikuttavat. Nyt minulla jää paljon enemmän aikaa perheelleni, kun en joudu asumaan viikkoja pienimmän lapsen kanssa kaukana muista, kertoo Kuonanoja.
Kuonanoja työskentelee tällä hetkellä Kuopion kristillisessä yhteiskoulussa rehtorina. Koulussa on 120 oppilasta esikouluikäisistä yhdeksäsluokkalaisiin ja lisäksi 60 lasta päiväkodissa. Nivan koulu on paljon suurempi, kun 1.-6.-luokan oppilaita on yhteensä 360. Nivan koulussa toimii myös yksi pienluokka, jossa opetusta annetaan yhdeksänteen luokkaan asti.
– Tiimityön johtaminen on vahvuuteni ja haluan lisätä sitä entisestään opettajien ja ohjaajien keskuudessa. Opettajan työ saattaa olla yksinäistä, jolloin se voi käydä raskaaksi. Haluan kuulla koko henkilöstön tarpeita ja toiveita, jotta voin lähteä kehittämään työyhteisöä. Ihan ensimmäiseksi haluan tulla tutuksi henkilöstön kanssa. Työyhteisö voi olla mitä parhain voimavara ja sehän on aina jäsentensä summa, pohtii Kuonanoja.
Nivan koulussa on henkilöstöä yhteensä noin 50. Henkilökuntaan kuuluvat opettajat, ohjaajat, siistijät, keittäjät ja oppilashuolto.
– Henkilöstön lisäksi haluan kovasti oppia tuntemaan myös oppilaita. Oppilaiden ja vanhempien kohtaamiset ovat hyvin tärkeitä. On tärkeää luoda ilmapiiriä, jossa jokainen kokee tulevansa kuulluksi, ymmärretyksi ja nähdyksi. Haasteenani tulee tietenkin olemaan se, että henkilökuntaa ja oppilaita on paljon, tietää Kuonanoja.
Kuonanoja kokee, että vuonna 2016 voimaan astuneen uuden opetussuunnitelman jatkojalostaminen käytäntöön vaatii edelleen työtä koulumaailmassa.

NIVAN koulu on mukana Parasta ennen -hankkeessa, joka edistää koulumaailmassa viihtymistä. Hankkeessa on mukana yhteensä parikymmentä koulua ympäri Pohjois-Savoa.
– Nivan koulu on mukana monissa hankkeissa ja haluammekin luoda yhteisöllistä toimintakulttuuria, joka edistää huoltajien, oppilashuollon, nuorisotoimen ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Nämä hankkeet luovat positiivista me-henkeä, kertoo Juha Nousiainen.
Aloittaessaan rehtorin pestissä Kuonanoja ei jää yksin, sillä vararehtorina toimiva Nousiainen on taustatukena. Nivan koulun rehtori kuuluu myös opetus- ja sivistyspuolella toimivaan johtoryhmään, johon kuuluvat yläkoulun ja kyläkoulujen rehtorit sekä henkilöitä nuorisotoimesta ja liikunta- ja kulttuuripuolelta.
– Johtoryhmän kautta kulkee paljon tietoa ja sieltä saa myös vertaistukea, Nousiainen kertoo.
Nousiainen palaa mielellään takaisin opettajan työhönsä. 1. kesäkuuta alkaen Nivan koulun vararehtorin pestiä hoitaa yläkoulun rehtori Matti Heikinmaa. Heikinmaa luovuttaa Nivan koulun valtikan Kuonanojalle elokuussa.

NYKYPÄIVÄN koulumaailmassa on myös omat haasteensa, kun maailma kehittyy niin hurjaa vauhtia.
– Teknologian kehitys on yksi haasteemme, vaikkakin se on myös hyvä asia. Vanhempien olisi tärkeä pitää kiinni lasten peliajoista, sillä liika pelaaminen näkyy heti koulussa jaksamisessa. On tärkeää huolehtia ihan perusasioista, kuten riittävästä unesta, ulkoilusta ja terveellisestä ruuasta, Kuonanoja muistuttaa.
– Lasten murrosikä alkaa näkyä jo 5.-6.-luokalla ja se näkyy monella tapaa myös koulumaailmassa, Kuonanoja sanoo.
Nousiainen kertoo, että Nivan koulussa on panostettu esimerkiksi erilaisten oppilaiden oppimistarpeisiin. Resursseja on riittävästi erityisopetukseen ja ohjaajia on paljon. Koulussa toimii oppilashuolto, kuraattori, koulupsyykkari ja koulupsykologi.
– Tuo kuulostaa hyvältä, että kaikkien oppilaiden tukemiseen on satsattu ja täällä tehdään ennaltaehkäisevää työtä. Juuri tällainen työ kantaa hedelmää pitkään, iloitsee Kuonanoja.
Kuonanojan mielestä on erityisen tärkeää, että Nivan koulu antaa oppilaille hyvät eväät elämän poluille.
– Tehtävänämme on kasvattaa sellaisia oppilaita jotka luottavat itseensä ja omiin kykyihinsä. Heidän pitää pystyä ottamaan toiset huomioon. On tärkeää, että heistä tulee innokkaita maailmaan tutustujia, Kuonanoja sanoo.