Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Kiuruvesi kannattaa palveluseteliä

KIURUVEDEN kaupunki kannattaa Ylä-Savon kuntayhtymän
perusterveydenhuollon
oman vastaanottotoiminnan ja palvelusetelin yhdistelmää. Sotekuntayhtymä on pyytänyt valinnanvapauskokeilun jatkohankkeeseen osallistuvilta kunnilta kannanottoa perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan tuottamisesta 1.8.2019 alkaen.
Kiuruvedellä noin 3000 kuntalaista on ilmoittautunut Kuntalääkärit Kiuruvesi asiakkaiksi ja noin 5000 kuntalaista on valinnut palveluntuottajakseen Kiuruveden terveyskeskuksen.

Kiuruveden kaupunki haluaa palvelusetelillä varmistaa, että kuntalaisilla on valinnan mahdollisuus Kuntalääkärit Kiuruvesi tai muun yksityisen toimijan vastaanottopalveluihin ainakin vuoden 2019 loppuun saakka.
Kiuruvesi pitää palveluseteliä sotekuntayhtymän tarjoamaa julkista vastaanottopalvelua täydentävänä palveluna. Kuitenkin päällekkäisiä kustannuksia tulee mahdollisuuksien mukaan välttää esimerkiksi terveyskeskuksen vastaanottopalvelujen ostopalvelujen määrää säätelemällä kysyntää vastaavaksi.
Sotekuntayhtymän omana tuotantona Kiuruveden vastaanottopalvelu jonoutuu ja ruuhkautuu, koska tarvittavaa henkilöstöresurssia ei välttämättä löydy enempää kuntayhtymän omana toimintana kuin ostopalvelunakaan, Kiuruveden kannanotossa todetaan.
Kiuruvesi katsoo, ettei kuntayhtymä ole pystynyt tuottamaan Kiuruveden terveyskeskuksen vastaanottopalvelua omana työnä tähänkään asti, vaan kuntayhtymä on ostanut palvelun pääosin yksityiseltä palveluntuottajalta. Kiuruveden vastaanottopalvelu oli ennen valinnanvapauskokeilua jonoutunut ja odotusajat olivat pitkiä. Siksi valinnanvapautta on Kiuruvedellä käytetty paljon suhteessa muihin sotekuntiin. Kiuruveden kuntalaiset eivät ennen valinnanvapauskokeilua olleet yhdenvertaisessa asemassa muihin soten jäsenkuntiin nähden.
Palvelusetelillä toiminta maksaa asiakkaalle saman riippumatta siitä, onko tuottaja julkinen vai yksityinen, joten yhdenvertaisuus toteutuu myös tästä näkökulmasta. Lisäksi kysymys on määräaikaisesta toiminnasta vuoden 2019 loppuun, päätökset vuoden 2020 osalta tehdään erikseen.

Kiuruveden kaupunginhallitus ohjaa sotekuntayhtymän asiantuntijoita jatkamaan palvelusetelin käyttöönoton valmistelua kuntayhtymän hallituksen kokoukseen 18.6.2019.
Palvelusetelikokeilu käynnistyi Ylä-Savon Sote -kuntayhtymän alueella tammikuussa 2017 osana Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta. Hanke on jatkunut vuoden 2019 alusta jatkohankkeena. Valtio on osallistunut kokeilun kustannuksiin 80-prosenttisesti ja 20 prosenttia kuluista on katettu kuntayhtymän vastaanottopalveluiden talousarviosta. Perusterveydenhuollon suora valintakokeilu päättyy 31.7.2019, jonka jälkeen ilman muita toimenpiteitä asiakkaat palaavat automaattisesti takaisin julkisen terveydenhuollon piiriin 1.8.2019 alkaen. Samalla päättyy myös kokeiluun liittyvä valtionavustus, jonka jälkeen mahdolliseen jatkotuotantoon liittyvä (esim. palvelusetelikustannukset), tulee kuntayhtymän/kuntien kokonaisuudessaan kustantaa itse.