Vieraskynä (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Kaupunki elinvoiman edistäjänä

Kaupunki elinvoiman edistäjänä

Kaupungin tehtävä on toimillaan edistää paikkakunnan elinvoimaa. Valtuusto on määritellyt askelmerkit ja painopisteet hyväksymässään strategiassa. Kaksi neljästä painopisteestä ovat kaupungin vetovoima ja yritykset ja työpaikat. Kaupunki voi monin tavoin edesauttaa yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntyä strategian tavoitteiden mukaisesti.

Tilapalveluja teollisuudelle tuotetaan Yrityskiinteistöt oy:n kautta. Tarjoamme yritysneuvontapalvelua alkavalle yritykselle. Maankäytöllä luodaan houkuttelevia tontteja rakentajille. Esimerkkinä tästä on juuri markkinointiin tulleet Rantakylän ok-tontit. Peruspalvelut, koulutus ja sotepalvelut, halutaan pitää laadukkaina ja tarjota valinnanvapausmahdollisuus kuntalaiselle. Hankinnoissa halutaan antaa paikallisille toimijoille mahdollisuus. Kaupunkia markkinoidaan eri kanavia käyttäen. Perusinfraan tienpidon, kiinteistöjen ylläpidon lisäksi kuuluu laadukas vesi ja ympäristön turvaava jätehuolto. Toimialalla yritysyhteistyötä tehdään paljon.

Yrittäjyys ja tuottajuus ja niiden menestyminen ja kasvu ovat nyt ja vastedes Kiuruvedellä ykkösasia. Työpaikkoja on tarjolla enemmän kuin koskaan. Kuntaan on saatu uusia teollisia työpaikkoja kuten RD Tecnology center oy, joka rekrytoi metallialan osaajia. Tästä kiitos kotiseutuhenkisille yrittäjille. Työtä on tarjolla hoito ja hoiva-alalla, ict-alalla, palvelusektorilla kuin maatalouslomituksessakin. Koko Ylä-Savo on seudullista työssäkäyntialuetta ja Kiuruvedellä asuvalle työpaikat ovat helposti tavoitettavissa. Enemmänkin on tullut eteen pula tekijöistä.

Palvelusetelin käyttöönotto mahdollisti Pilke-päiväkoti Tempon tulon Kiuruvedelle. Uudisrakennus Yhtylän tontille nousee vauhdilla. Toiminta käynnistyy elokuun alussa. Kaupunginhallitus on ohjannut SOTE-kuntayhtymää valmistelemaan palvelusetelin käyttöönottoa myös vastaanottopalveluissa. Nopea lääkäriin pääsy, ja valinnan mahdollisuus siinä, ovat tärkeä palvelu kuntalaisille täydentämään terveyskeskuksen vastaanottoa.

Huolimatta kannattavuusongelmista perustuotanto on investointihaluista ja – kykyistä muuhun maakuntaan verrattuna. Maidon- ja lihantuotanto on maan kärkeä ja tasaisessa kasvussa ja uutta osaavaa tuottajasukupolvea on tulossa.

Taajamassa silmiin pistävät tyhjät tilat ovat yksityisten omistamia tiloja. Esimerkiksi Elon kiinteistön vapaat tilat eivät ole vuokrattavissa, koska kiinteistö on ollut myynnissä. Aina ei liiketilojen tarjonta ja kysyntä kohtaa. Mutta niin vain toimitilat järjestyivät Eka-Erälle kuin Kiurun Kaaarallekin. Kumpikin on tervetulleita uutuuksia meidän palveluvarustuksessa. Yrityskontakteissa aina esittellään myös yksityisten omistamia toimitiloja mutta kaupungin toive on, että yksityiset aktivoivat markkinoimaan tilojaan vaikkapa maksuttoman www.toimitilat.yla-savo.fi palvelun kautta.

Yritysvaikutusten arviointi on valtuustoaloitteen pohjalta otettu käyttöön kaupungin toimielinten päätöksenteossa vuoden alusta. Sen tarkoitus on hoksauttaa arvioimaan päätöksenteon vaikutukset paikalliseen yritystoimintaan ja elinvoimaan.

VAIKKA taloudenpidossa on haasteita, kaupunkimme on elinvoimainen pitkälle tulevaisuuteen, yksituumaisena ja yhteistyössä seutukunnan muiden kuntien kanssa.

Jarmo Muiniekka
kaupunginjohtaja