Uutiset Jaana Selander

Kiuruvesi saa palvelusetelin

ELINA PAPPILA on käyttämässä tytärtään Elliä (5) neuvolassa tarkastuksessa. Pappilalla on myös 2-vuotias Eetu-poika. Pappilalla ei julkisen perusterveydenhoidon palveluissa ole valittamista.
Sen sijaan Elina Pappilan ystävät käyttävät yksityistä lääkäriä. Pappilasta palvelusetelin saaminen perusterveydenhoidon vastaanotolle on hyvä juttu.
Ylä-Savon Sote -kuntayhtymä on päättänyt, että perusterveydenhoidon vastaanottopalveluiden palveluseteli otetaan käyttöön rajoitetusti kuntayhtymän alueella kahdessa kunnassa, Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä, koska kuntayhtymä ei pystynyt omana toimintana tuottamaan kuntalaisille ennen valinnanvapauskokeilua yhdenvertaisia vastaanottopalveluja Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä.
Vastaanottotoimintaan kohdistettu palveluseteli otetaan käyttöön 1.8.2019 alkaen määräaikaisena vuoden 2019 loppuun saakka.
Palveluntuottajat voivat ilmoittautua Ylä-Savon Sote -kuntayhtymälle tuottajiksi 1.7.2019 alkaen. Päätökset palveluntuottajien hyväksymisestä tehdään heinäkuun aikana. Sääntökirjassa asetetaan kriteerit palveluntuottajille.
Ennen valinnanvapauskokeilua kuntayhtymällä oli usean vuoden ajan vaikeuksia rekrytoida lääkäreitä Kiuruvedelle ja Sonkajärvelle. Osa lääkärityövoimasta jouduttiin ostamaan, eivätkä resurssit olleet siitä huolimatta riittävät.
Markkinatilanne on myös muuttunut, eikä ostopalvelulääkäreitä isompien asutuskeskusten ulkopuolelle ole juurikaan saatavissa. Myös muun muassa Iisalmeen on ajoittain vaikeuksia saada riittävästi lääkäreitä.
Ennen valinnanvapauskokeilua kiireettömän vastaanottoajan jonotusaika oli yli 30 päivää. Valinnanvapauskokeilun aikana sekä vastaanottotoiminnan malleja kehittämällä koko kuntayhtymän alueella kiireettömän vastaanottoajan on saanut 3–5 vuorokauden sisään, mitä voidaan pitää merkittävän hyvänä. Aika täyttää myös uuden hallituksen linjaukset lääkärin vastaanotolle pääsystä (7 päivää).
Kuntayhtymän omana toimintana koko kuntayhtymän alueella näihin tavoitteisiin ei tulla pääsemään. Palvelusetelimallilla voidaan turvata kohtuullisessa ajassa hoitoon pääsy myös Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä.
Ylä-Savon Sote -kuntayhtymästä huomautetaan, että palvelusetelin käyttö voi johtaa päällekkäisiin kustannuksiin, mikäli kuntayhtymä ei pysty sopeuttamaan vastaavasti omaa toimintaansa. Koska vastaanottotoiminnan määräraha on sidottu palvelusopimuksessa sovitun mukaisesti kunkin kunnan osalta, ei palvelusetelitoiminnan ja oman toiminnan käyttö yhteensä voi ylittää talousarviomäärärahaa ilman erillistä sopimista Kiuruveden kaupungin ja Sonkajärven kunnan kanssa.
Riippuen palvelusetelin käytöstä voidaan kuntayhtymän omaa toimintaa joutua supistamaan Kiuruveden ja Sonkajärven osalta siten, etteivät määrärahat ylity. Sopeuttamistoimia kohdistetaan Kiuruveden ja Sonkajärven vastaanottotoimintaan.
Palvelusetelitoiminnan kokeilun aikana valmistellaan vastaanottotoiminnan toimintamalli, joka käynnistetään määräajan päättymisen jälkeen. Mallissa otetaan huomioon maan hallituksen tulevan sote-uudistuksen linjaukset.
Toimintamalli toteuttaa palvelusetelilainsäädännön tavoitteet asiakkaan valinnanvapauden lisäämisestä, palvelujen saatavuuden turvaamisesta sekä palvelutuotannon monipuolistamisesta ja edistää kuntien ja kuntayhtymän ja elinkeinoelämän yhteistyötä.

KUNNANLÄÄKÄRIT OY:N Kiuruveden toimipiste suljettiin tiistaina 25. kesäkuuta alkaen. Toiminta keskitetään heinäkuun ajaksi Iisalmen toimipisteeseen, jossa palvellaan kiuruvetiset asiakkaat.
– Toiminnan jatkosta Kiuruvedellä päätämme myöhemmin. Tiedotamme asiasta heinäkuun alussa, lupaa vastaava lääkäri Sami Salminen.
Jos Kunnanlääkäreiden asiakkaat haluavat palata julkiselle puolelle jo heinäkuussa, pitää siirto tehdä kesäkuun loppuun mennessä.