Vieraskynä (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Työpaikat syntyvät mikro- ja pk-yrityksiin

Työpaikat syntyvät
mikro- ja pk-yrityksiin

SAVON Yrittäjien uusi toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren aloittaa työnsä syyskuussa. Savon Yrittäjät ovat nyt nivelkohdassa, missä uudistamme toimintaamme ja strategiaamme. Tähän on hyvä uuden toimitusjohtajan tulla mukaan heti alussa, jotta voimme palvella jäsenasiakkaitamme mahdollisemman hyvin. Haluamme antaa uusien toimintatapojen ja yhteistyökuvioiden olla osana yrittäjän arkea ja koulutusta ja edunvalvontaa.

ELOKUUN aikana alueemme kansanedustajat vierailevat paikallisyhdistyksissä ja tutustuvat kuntien elinkeinoon ja yrityksiin. Alueemme kansanedustajille on nimitetty omat nimikkoyrittäjät, millä turvaamme yhteistyön joustavuuden ja paikallisen tuntemuksen sekä madallamme kynnystä asioiden hoitamiseksi ja esille tuomiseksi. Savon Yrittäjien puheenjohtajana käyn myös keskustelemassa ja kuuntelemassa mietteitä alueemme paikallisyhdistyksissä.

SAVON kasvu riippuu työllistymisestä alueemme yrityksiin. Paikallisen sopimisen merkitys työllisyyttä tukevan toimintona on merkittävä. Liian monet lait ja asetukset ovat esteenä joustavalle sopimiselle. Paikallinen sopiminen ei vähennä työntekijän olemassa olevia etuja, vaan mahdollistaa työntekijän eri elämänvaiheisiin sopiviin työaikoihin ja käytänteisiin niin, että kummatkin osapuolet siitä hyötyvät.
Paikallinen sopiminen ei ole uhka vaan mahdollisuus.

UUDEN hallituksen tarkoituksena on saada Suomesta elinvoimainen ja hyvä maa yrittää. Kuinka se on mahdollista, jos yritysten mahdollisuus toimia ja työllistää on vaikeaa ja byrokraattista. Hallituksen tavoitteena on myös 75 prosentin työllistäminen, tavoite on kova, on tiedostettava missä tulevat työpaikat syntyvät, ne muodostuvat ainoastaan mikro- tai pk-yrityksiin. Hallituksen on luotava hyvä pohja yrittäjyydelle ja sen mahdollistamiselle, jotta tavoitteeseen päästään.

MITÄ muihin tukiin tulee, jatkossa hallituksen tulee katsoa minkälaisia tukia, myönnetään isoille ja pienille yrityksille. Tukea tuleekin kohdentaa ennen kaikkea yrityksen kehittymiseen, innovaatioihin ja tutkimiseen. Massamme suurin osa yrityksistä on mikro- ja pk-yrityksiä, jotka luovat tulevaisuuden työpaikat. Maamme tarvitsee myös isoja yrityksiä sekä viennin kehittämistä ja yrittäjämyönteistä rakennetta. Näin Suomesta tehdään haluttu maa yrittää Euroopankin tasolla ja saataisiin muualtakin yrittäjyyttä Suomeen.

VASTAKKAINASETTELU ei ole tämän päivän agenda, vaan yhdessä tekeminen, työmarkkinoiden uudistaminen sekä ennakoitavissa olevan verotuksen luominen. Suomi ei pyöri ilman yrityksiä. Yritysten kautta luodaan työpaikkoja ja tuloveroja, jolla hyvinvointiyhteiskunta rahoitetaan. Kunnat eivät yksin tähän pysty, tarvitaan yhteishenkeä. Jatkuva murros vahvistaa myös yrittäjyyttä.

MIELENKIINTOISTA on huomata miten Kiuruveden Yrittäjät yhteistyöllä herättävät taas henkiin Elohulinat, jotka Kiuruvden yrittäjät järjestivät ensimmäisen kerran jo vuonna 2006.
Yhdessä eri järjestöt, kunta ja yksityiset henkilöt sekä yrittäjät luovat kuntalaisille hyvän paikan asua, elää ja yrittää.

TARJA ARBELIUS
Savon Yrittäjien
puheenjohtaja