Vieraskynä (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Multa loppuu, vai loppuuko?

Multa loppuu, vai loppuuko?

NYT on ilmennyt uusi huolenaihe. Maailman viljelymaista loppuu multa. Nykyisellä vauhdilla se loppuu 60 vuodessa, arvio YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO.

MAAPERÄN orgaaninen aines, eli toisin sanottuna multa vähenee. Mullan vähenemiseen vaikuttaa yksipuolinen tehoviljely ja sitä kautta eroosio. Multa on sitä maaperässä olevaa eloperäistä ainesta, joka on kasveille erittäin tärkeää. Multava maa on rakenteeltaan hyvää ja se parantaa viljelysmaan ravinteiden ja veden pidätyskykyä. Eli kuten jo vanha kansakin on ymmärtänyt: ilman multaa maaperässä ei viljely oikein onnistu. Lyhyesti sanottuna, jos multa loppuu, loppuu ruokakin.

MEILLÄ Suomessa olemme siitä onnellisessa asemassa, että meidän nurmivaltaiseen viljelyyn perustuva nautakarjatalous ei köyhdytä maaperää samoin kuin yksipuolinen tehoviljely suuressa maailmassa. Nurmen viljely voi parhaassa tapauksessa sitoa lisää orgaanista ainetta, eli multavuutta maaperään. Näin ollen maan multavuus paranee. Toinen merkittävä tekijä on karjanlannan käyttö viljelyssä. Vaikkakin lietelannalla on ollut ansaittua huonompi maine, niin sehän on sitä samaa paskaa kuin ennenkin. Se vain sisältää myös virtsan ja kaiken sen nesteen mitä navetoista tulee. Tämän lietteen, eli lannan palauttaminen peltoon auttaa osaltaan maan multavuuden säilymistä.

TÄSTÄ pääsenkin lempiaiheeseeni. Miksi ihmeessä meillä pyritään syrjimään ilmastonsuojelun varjolla kotimaisia liha- ja maitotuotteita? Suomalainen nautakarjatalous on oikeastaan ympäristöteko, jolla meidän pohjoisten peltojen kasvuvoima voidaan valjastaa ihmisten käyttöön. Se nurmi, joka kasvaa yöttömän yön valossa tehdään säilörehuksi, vieläpä erittäin kustannustehokkaasti. Tämä säilörehu syötetään talven aikana naudoille ja niin saatavat liha- ja maitotuotteet antavat merkittävän ja tärkeän osan meidän ruokapöytäämme.

SANON sen näin savolaisittain. Minä pidän sellaista henkilöä pölövästinä, joka perehtymättä todellisiin mitattuihin tietoihin, väittää suomalaisen maidon ja lihan käytön olevan ympäristölle haitallista.

SUOMALAINEN maatalous ja karjatalous, jotka voivat olla jopa energian tuottajia sivuvirroillaan, ansaitsevat niille kuuluvan arvostuksen. Eihän sellaista tuotannon alaa kannata ajaa alas, joka voi tuottaa vaikkapa liikennepolttoainetta.

JUKKA HUUSKONEN
MTK Kiuruvesi
puheenjohtaja