Keskustan Tommi Tikka (oik.) on ottamassa kaupunginvaltuuston puheenjohtajuuden. Kuva: Jaana Selander
Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Kiuruvesi puun ja kuoren välissä

KIURUVEDEN kunnallisvero nousee 21,75 prosenttiin. Kiinteistövero pysyy entisellään. Näin päätti valtuusto maanantaina. Vasemmistoliitto olisi kiristänyt kiinteistöveroja, mutta tuloveroa vain 0,50 prosenttiyksikköä.

KESKUSTELUN aikana Pentti Ahponen teki vasemmistoliiton ryhmäesityksen, jonka mukaan vuoden 2020 tuloveroprosentiksi määrättäisiin 21,25. Rauno Pikkarainen (vas.) kannatti ehdotusta. Äänestyksessä Ahposen esitystä kannatti 7 valtuutettua ja kaupunginhallituksen esitystä 25 valtuutettua, joten Kiuruveden tuloveroprosentiksi tuli ensi vuonna 21,75.

MYÖS kiinteistöveroista äänestettiin. Vasemmistoliitton puolesta Pentti Ahponen esitti, että yleinen kiinteistövero nostetaan 1,22 ja vapaa-ajan asuntojen kiinteistövero 1,3 prosenttiin. Pikkarainen kannatti Ahposta. Perussuomalaisten Juha Tapaninen puolestaan esitti, että yleinen kiinteistövero nostetaan yhteen. Kauko Huttunen (ps) kannatti esitystä. Vasemmistoliiton esitys sai 7 ääntä, Tapanisen 4 ääntä, 20 valtuutettua äänesti tyhjää.
Seuraavassa äänestyksessä vastakkain olivat kaupunginhallituksen esitys pitää kiinteistöverot ennallaan ja vasemmistoliiton esitys yleisen kiinteistöveron ja vapaa-ajan asuntojen verotuksen kiristyksestä, vasemmistoliiton esitys sai 7 ääntä, verojen pitäminen nykyisellään 25 ääntä.

KUNNALLISVERON tuoton arvioidaan olevan vuonna 2020 noin 20,3 miljoonaa euroa, yhden tuloverorposentin tuotto on noin miljoona euroa. Efektiivinen eli todellinen veroaste on noin 12,8 eli tuloveroprosentin korotus lisää tuloveroja noin 600 000 euroa.
Miksi veroja kiristetään? Vuoden 2020 Ylä-Savon Soten maksuosuus (sisältää myös Kysin) on miljoona euroa enemmän kuin mitä kaupunginhallitus oli kesäkuun lopussa päättänyt ja talousarvioraamiin oli elokuussa kirjattu. Toinen merkittävä asia on kuluvan vuoden 2019 soten maksuosuuden ylitys, joka on soten syyskuisen ennusteen mukaan yli 2 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi verotulot näyttävät jäävän tänä vuonna yli 0,7 miljoonaa euroa alle arvion.
Siis tämän vuoden soten maksuosuuden ylitys ja verotulojen alitus aiheuttavat suuren alijäämän vuoden 2019 tilinpäätöksessä. Suuret alijäämät taseessa edellyttävät suuria ylijäämiä tilinpäätöksissä tulevina vuosina. Kaupungin talous on monella tavalla tiukka, joten etenkin suurien ylijäämien kerryttäminen on suorastaan mahdotonta.

KAUPUNGINHALLITUKSEN puheenjohtaja Mira Kokkonen (kesk) totesi Kiuruveden olevan tällä hetkellä puun ja kuoren välissä. Palvelujen leikkaaminen ja veroprosentin nostaminen heikentävät ”veto- ja pitovoimaa”.
– Soten palvelusopimusneuvotteluissa kävi selväksi, että soten palvelut Kiuruvedellä heikentyisivät merkittävästi, jos Kiuruvesi ei muuttuisi miljoonaksi. Emme kuitenkaan vielä olleet palvelusopimusneuvotteluissa valmiita leikkaamaan sotepalveluista. Uskallan väittää, että soten virkamiehistöä vaivaa melkoinen keskittämisvimma, heille palvelujen keskittäminen merkitsee automaattisesti säästöä, mikä ei kiuruvetisestä näkövinkkelistä pidä paikkaansa. Laskut Iisalmen päivystyksestä ja vuodepaikoista löytävät perille edelleenkin, vaikkei Kiuruvedellä niitä palveluja enää olekaan.

KESKUSTAN ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Tommi Tikka kertasi, että vuoden 2018 tilinpäätös osoitti 1,5 miljoonan euron alijäämää, jonka seurauksena taseeseen muodostui noin 140 000 euron alijäämä. Alijäämä on Tikan mukaan saatava katetuksi, jotta kuntalain mukainen arviointimenettely ei käynnisty.
– Vuosi 2019 näyttää vielä pahemmalta.
Tikan ja keskustan mielestä kunnallisvero on esillä olevista verojen korotuksista oikeudenmukaisin, sillä vero koskettaa vähiten pienimpiä tuloluokkia. Kunnallisveroa aletaan maksaa noin 15 270 euron vuosiansioista.
Vasemmistoliiton esitys nostaa tuloveroa 0,50 prosenttiyksiköllä, yleistä kiinteistöveroa 0,29 prosenttiyksiköllä sekä ”kesämökkien” kiinteistöveroa 0,30 prosenttiyksiköllä olisi tuonut Tikan laskelmien mukaan kaupungin kassaan yhteensä 550 000 euroa, eli ehdotus olisi jäänyt 50 000 euroa vajaaksi.
– Ei mene Tikan laskuopin mukaan! Vasemmiston esitys oli mielestäni aivan vastuuton, koska koko syksyn kokouksissa olemme puhuneet vastuullisista esityksistä. Jos siis esittää muutoksia päätösehdotuksiin, on muutoksilla päästävä kustannusvaikutuksiltaan neutraaleihin lopputuloksiin, alleviivasi Tikka.
– Mielenkiintoista oli myös se, että tuloveroprosentin korotuspäätöspykälän jälkeen vasemmisto vielä esitti kiinteistöverojen korotuksia näin paljon! Perin erikoista! Tikka jatkoi ja muistutti, että minkä tahansa kiinteistöveroprosentin nostaminen koskettaa jokaista kiinteistöveron kohteena olevaa rakennuksen tai maapohjan omistajaa tulopohjasta riippumatta. Kiinteistöverossa ei ole pienimpiä tuloluokkia kompensoivaa elementtiä kuten tuloveroprosentissa.
Tikan mukaan yleisen kiinteistöveroprosentin säilyttäminen ennallaan on pieni, mutta oikeansuuntainen signaali yrittäjiin ja heidän kiinteistöihinsäs. Yrittäjät ovat keskeinen osa kaupungin elinvoimaa.
– Kaupunkistrategiassa yhtenä kirjattuna arvona on yritysmyönteisyys. Haluamme viestiä, että elinvoimainen kuntamme on hyvä kumppani yrittäjille.
Tikka muistutti niin ikään, että valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoontuivat lauantaina ja keskustelujen päätteeksi lauantainen yhteinen päätös oli olla kaupunginhallituksen päätösehdotuksen takana.
Mira Kokkonen piti niin ikään käsittämättömänä, että kiinteistöveroa ollaan nostamassa ja samaan aikaan kannetaan huolta elinvoimasta ja vetovoimasta.
– Kesämökkiläiset käyttävät ja ostavat palveluja, yleinen kiinteistövero vaikuttaa yrityksiin ja edelleen yrityksien työntekijöihin.

PENTTI AHPOSEN perusteluna tuloveron ja kiinteistöverojen nostolle oli alueellinen tasa-arvo. Yleinen kiinteistöveroprosentti on korotuksen jälkeenkin Kiuruvedellä alle Pohjois-Savon keskiarvon eli edelleen kilpailukykyinen. Näin kaikki ryhmät osallistuvat taloustalkoisiin.
Rauno Pikkarainen tiesi puolestaan kertoa, että ainakin neljä perhettä on muuttamassa pois Kiuruvedeltä, koska tulovero nousee. Pikkarainen myös huomautti, että osakeyhtiönä toimivat maatilat eivät maksa kuin osinkoveroa ja sitäkin minimaalisesti.
– Ylä-Savon Sotessa kyllä sairaanhoitajavastaanottomaksu voidaan ottaa käyttöön, joka koskee pienituloisia ja eläkeläisiä, mutta kiinteistöveroon ei kosketa.
Pikkarainen myös sanoi, että jokainen tietää talousarviossa olevan vielä vajausta tuloveroprosentin korotuksen jälkeenkin. Tähän kaupunginkamreeri Ella Rautio-Kuosku totesi, että talousarvioesitys vuodelle 2020 on tasapainossa.
Kokoomuksen Ahti Kilvensalmi huomautti, että Kiuruvedellä rakennusten arvo on lähes nolla, on vain käyttöarvo. Kilvensalmen mukaan on turha rokottaa omistajia, jotka joutuvat käyttämään rakennuksia.
– Parasta olisi kun ei omistaisi mitään, ei tulisi kuluja.
Keskustan Mikko Kemppainen huomautti, että yleinen kiinteistöveroprosentti koskee myös Kiurunkulmaa ja mahdolliset korotukset verossa vaikuttaisivat vuokralaisiin. Saman puolueen Tuomo Tikka taas totesi, että Kiuruvedellä on varsin vähän osakeyhtiönä toimivia maatiloja.