Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Kiuruveden talousarvioesitys tasapainossa, kaupunki investoi muun muassa jätevedenpuhdistamoon

KIURUVEDEN kaupungin ensi vuoden talousarvioesitys oli kaupunginhallituksen käsittelyssä maanantaina. Suurimmat huolenaiheet ovat verotulot ja sotemenot, jotka ovat jo 58 prosenttia toimintamenoista.
Kaupungin talousarvio on tasapainossa. Suurin menoerä kaupungille ovat sosiaali- ja terveydenhuollon menot, ne ovat reilut 35 miljoonaa euroa (mukana Ylä-Savon Sote -kuntayhtymä ja erikoissairaanhoito). Sotemenot kasvavat 5,6 prosenttia tästä vuodesta.
Kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka toteaa, että menojen kasvu on kaupungin tulokehitystä nopeampaa ja suurin haaste kohdistuukin sotekustannusten jatkuvaan kasvuun.
Kaupungin omat menot kasvavat vain 0,8 prosenttiyksikköä.
Kiuruveden kaupunginvaltuusto päätti korottaa tuloveroprosenttia parisen viikkoa sitten 21,75:een. Korotus lisää euroja kaupungin kassaan noin 600 000, mikä menee kokonaisuudessaan sotemenojen kattamiseen.
Verotuloja arvioidaan kertyvän noin 24,9 miljoonaa euroa. Luvussa on mukana kunnallisvero, yhteisövero ja kiinteistövero.
– Valopilkkuna budjetissa on valtionosuuksien kehitys, jossa kasvua arvioidaan olevan hieman yli 8 prosenttiyksikköä, Muiniekka jatkaa.
Valtionosuudet ovat 2020 yhteensä 32 miljoonaa euroa. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 6,9 miljoonaa euroa, se on 2,3 prosenttia kuluvaa vuotta enemmän.

SUURIMMAT investoinnit ensi vuonna ovat jätevesipuhdistamon saneeraus, Virranrannan sisäpuoliset korjaustyöt sekä latukoneen hankinta.
Investointeihin uppoaa rahaa noin neljä miljoonaa euroa. Investointeja joudutaan rahoittamaan lainalla ja sijoitusvarojen tuotoilla. Kyse on noin 700 000 eurosta.
Kaupunki investoi vuosina 2020–2022 kaikkiaan 12,8 miljoonalla eurolla. Tärkeitä hankkeita on siirretty suunnitelmakauden ulkopuolelle velkaantumisen hillitsemiseksi.
Vuosikate on ensi vuonna 3,3 miljoonaa euroa, mikä riittää poistoihin.
Kaupungilla oli lainaa 30,2 miljoonaa euroa vuoden 2018 lopussa. Asukasta kohti se tekee noin 3 711 euroa.
Lainamäärä nousee ensi vuonna 32 miljoonaan euroon, noin 4000 euroon asukasta kohti. Lainamäärän arvioidaan kasvavan vuoteen 2022 33,2 miljoonaan euroon. Lainamäärä nousee, sillä asukasmäärä pienenee.
Kiuruveden tämän vuoden tulos on miinuksella 2,9 miljoonaa euroa. Summassa on mukana talousarvion alijäämä -419 714 euroa. Suurin ylitys on sotemenoissa, 1,9 miljoonaa euroa.

BUDJETIN käsittely keskeytettiin kaupunginhallituksessa maanantaina ja asian valmistelua jatketaan.