Vieraskynä (muokattu 20.1. 18:03) Kiuruvesilehti

Maatalouden mennyt vuosikymmen

Maatalouden mennyt
vuosikymmen

VUOSIKYMMENEN vaihtuessa on aika tehdä katsaus menneelle vuosikymmenelle. Maatalouden kohdalla se on ollut erityisen hankala, jopa dramaattinen. Suomalainen maataloustuotanto joutui kansainvälisen politiikan pelinappulaksi vientipakotteiden kautta, mikä aiheutti voimakasta tuottajahintojen laskua ja toi mukanaan epävarmuuden ajat. Epävarmuus on tarttunut myös rahoittajiin ja hallintoon aiheuttaen ongelmia maatalouden investointeihin. Uusien tuotantorakennusten tekeminen, laajennukset ja sukupolven vaihdokset ovat joutuneet erittäin tarkkaan seulaan ja jääneet osin toteuttamatta. Maatalous tarvitsee vakaat ajat investointien tekemiseen, koska heikko kannattavuus vaatii investoinneille pitkät maksuajat.

EPÄVARMUUS ja taloudellinen ahdinko on tuonut haasteita myös tilojen yrittäjien henkiseen jaksamiseen. Kehityshankkeiden sijaan voimavaroja on ohjattu hyvinvointiin, kriisineuvontaan ja talouden tervehdyttämiseen.

PAINETTA on tuonut lisää vuosikymmenen ilmiö sosiaalinen media, jossa vihapuhe ja maalittaminen on lisääntynyt maataloutta ja erityisesti maidon- ja naudanlihantuotantoa kohtaan. Eri kanavissa on lietsottu helppoa ratkaisua ilmaston muutoksen pysäyttämiseksi.

RATKAISUNA on esitetty suomalaisen maatalouden ja naudanlihan tuotannon lopettamista, sen sijaan että keskustelussa käytäisiin isojen ongelmien kimppuun kuten omaan fossiilisen energian kulutukseen. Metsien hyötykäyttöä ei ymmärretä hiilensidonnassa, vaan ne pitäisi museoida ja antaa ränsistyä, jolloin niistä kylläkin tulisi hiilen päästölähteitä.

ASIATIEDON kertojat, kuten MTK ja monet maaseudun henkilöt, joutuvat tässä keskustelussa trollauksen kohteeksi. Kokonaisuuden sijaan keskitytään sivuseikkoihin ja ohjataan keskustelua harhateille ja merkityksettömäksi. Monet maatalousyrittäjät ovatkin luopuneet osallistumisesta. He eivät enää uskalla lähteä mukaan keskusteluihin tai vaikuttamaan asioihin järjestötoiminnan kautta. Mutta juuri järjestötoiminnalla asioihin voi vaikuttaa paremmin kuin yksittäisenä henkilönä. Järjestön kautta saa asiallista tietoa, tukea ja opastusta asioihin vaikuttamiseen ja edistämiseen.

TULEVALLA vuosikymmenellä ovat uudet haasteet edessä. Ilmastonmuutoksen torjumisen paineet tulevat kohdistumaan vahvasti maatalouteen. Vaikuttamisen ja asiatiedon kautta on ratkaisujen oltava sellaisia, että ne eivät lisää maataloudelle kustannuksia tai työkuormaa.

RATKAISUJEN on tuotava lisäarvoa ja parannettava kannattavuutta. Pelloista ja metsistä on saatava lisää satoa ja hiilensidonnasta tuotteelle lisäarvoa parempana tuottajahintana. Maatalous ja erityisesti kotieläintuotanto voi tuottaa liikenteelle biokaasua ja sähköä, mutta ei öljyn, kivihiilen, vesi- tai ydinvoiman hintaan. Uusille investoinneille on saatava vakaammat näkymät ja parempi kannattavuus, jotta kaikkien tahojen kannattaa ottaa riskejä.

MAASEUDUN kannattaa nyt järjestäytyä yhtenäiseksi ja jättää keskinäinen eripura pois. Yhtenäisyydellä voimme vaikuttaa asioihin ja saada taas maaseudun rattaat pyörimään ja tuottamaan yhteiskunnalla ratkaisuja ongelmiin. Uusi vuosikymmen on vielä kirjoittamaton lehti maaseudun menestystarinana.

TUOMO TIKKANEN
asiantuntija
Wikli Oy