Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Jaana Selander

Hoitajaliitot: Parempi palkka sitouttaisi

HOITAJALIITTOJEN, Tehyn ja SuPerin, työehtoneuvottelujen palkkatavoite, 1,8 prosenttiyksikön korotus miesvaltaisten alojen palkankorotusten päälle (3,3 %), on Tehyn pääluottamusmies, sairaanhoitaja Nea Ruhasen mukaan realistinen, saavutettavissa ja oikeudenmukainen.

NEA RUHANEN sanoo ymmärtävänsä, että kuntien talous on tiukilla, mitä argumenttia KT kuntatyönantaja on käyttänyt Kvtessistä eli Kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta neuvoteltaessa Tehyn ja Superin kanssa. Ruhasen mukaan hoitajien palkankorotukseen vaaditut eurot onkin otettava valtion pussista ja näin turvattava hoivapalvelut kunnissa.
– Julkisuudessa vedotaan usein hoitajien suureen sydämeen, ettemme saisi mitä pyydämme. Ei miesvaltaisille aloille sanota, ettei ole rahaa heidän palkankorotusvaatimuksilleen, Ruhanen sanoo.
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ajavat työehtosopimusneuvotteluissa myös omaa sotesopimusta julkiselle puolelle, nyt sairaanhoitajat ja lähihoitajat kuuluvat kunnallisten Kvtessiin.
Kvtesissä on kaikkiaan 311 000 työntekijää aina kirjastonhoitajista ruokahuoltoon ja lomittajiin, soteammattilaisia heistä on 133 000. Ylä-Savon Sote -kuntayhtymässä tehyläisiä on noin 500, mukana ovat muun muassa sairaanhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit, röntgenhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt, hammashoitajat.
– Omalla sotesopimuksella pääsisimme vaikuttamaan paremmin meidän oman alan kysymyksiin, muun muassa parempaan palkkaan ja työaikaan sekä kehittämään sotealaa ja sitä kautta lisäämään työhyvinvointia kuin Kvtessin kautta. Meitähän työskentelee hyvin monessa paikassa Ylä-Savon Sote -kuntayhtymän alueella, kuten erikois- ja perusterveydenhuollossa, poliklinikoilla, vastaanotoilla, osastoilla, kotihoidossa, palveluasumisessa.
Sosiaali- ja terveysalat ajavat myös palkkatasa-arvoa eli 1,8 prosenttiyksikön korotusta 10 vuoden ajan verrattuna kunta-alan miesvaltaisiin aloihin. Ruhasen mukaan esimerkiksi sairaaloissa työskentelevät IT-alan insinöörit tienaavat 500 euroa enemmän kuukaudessa kuin sairaanhoitajat, vaikka koulutustaso on sama kuin sairaanhoitajilla.
Ruhasen mukaan hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen sitoumus kaventaa miesten ja naisten välistä palkkaeroa samapalkkaisuusohjelmilla on parantanut palkkaeroa vain neljä prosenttiyksikköä.
– Tällä muutosvauhdilla palkkatasa-arvo saavutetaan vasta vuonna 2090, Ruhanen laskee.
Hoitajat eivät hyväksy myöskään enää kilpailukykysopimuksessa sovittua 24 tunnin työrupeamaa, kiky-tuntien poistaminen on yksi neuvottelukierroksen tavoitteista.
– Kiky-tunneilla tuettiin vientiä, miksi naisvaltaisen sotealan pitäisi nyt edelleen tehdä talkootyötä, kun muutkaan eivät tee? Ruhanen kysyy.
Nea Ruhanen näkee, että hoitajien työehtosopimusneuvotteluiden tavoitteet edesauttaisivat nuorten hakeutumista hoitoalalle. Ruhanen itse muistaa, että kun hän aikanaan aloitti lähihoitajaopinnot, opiskelijaryhmiä oli useita, tänään hädin tuskin saadaan kokoon yhtä ryhmää Ylä-Savon seudulla.
– Ja valmistuneistakin osa häviää tänä päivänä ihan muihin töihin, joista saa parempaa palkkaa. Sotesopimuksella ja paremmalla palkalla saataisiin lisää pitoa, uskoo Ruhanen.
Sairaanhoitajan peruspalkka Ylä-Savon Sote -kuntayhtymässä on 2 460,36–2 513,89 euroa ja lähihoitajan 2 156,35–2 188,67 euroa.
– Paljon puhutaan lisistä, pitää muistaa, että on paljon sairaanhoitajia, jotka tekevät päivätöitä ja että lisät ovat korvausta vuorotyöstä, ylitöistä ja pyhätöistä. Itse peruspalkka ei ole kaksinen, kun ajattelee koulutusta ja työn vaativuutta. Hoitajat ovat ihmisten kanssa tekemisissä.
Ylä-Savon Sotessa on pulaa sairaanhoitajista ja lähihoitajien sijaisista kotihoidossa ja osastoilla.
– Opiskelijoistakaan, jotka käyvät harjoittelemassa, ei saada sijaisia, valittelee Ruhanen.

MITÄ tapahtuu huhtikuun alussa, jos kuntatyöantaja ei saa sopimusta aikaan sotelaisten kanssa?
– Jäsenet, joita olen kuullut, ovat valmiita viemään tavoitteitamme eteenpäin tosissaan. Luulen, että tarvittaessa jo vuoronvaihto- ja yötyökielto puree. Vuoronvaihtoja ja ylitöitähän tehdään normaalistikin, sillä meidän ihmiset ovat valmiita joustamaan.

SAIRAANHOITAJAKSI Nea Ruhanen valmistui vuonna 2012. Hän työskentelee tällä hetkellä kotihoidossa Kiuruvedellä, hän on koko Ylä-Savon Sote -kuntayhtymän tehyläisten pääluottamusmies.
– Haaveena on lähteä opiskelemaan edelleen hoitotieteitä ja johtamista. Tykkään tehdä töitä ihmisten kanssa, kehittää omaa työtä ja viedä sitä eteenpäin. Me hoitajat teemme hyvää ja arvokasta työtä, mahdollistamme sen, että ihmiset saavat asua kotona ja että ihmiset tervehtyvät ja pääsevät sairaaloista kotiin, kiteyttää Nea Ruhanen.