Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Jaana Selander

Marjatta Pulkkinen kirkolliskokousedustajaksi

TOIMITTAJA Marjatta Pulkkinen on valittu kirkolliskokousedustajaksi ja hiippakuntavaltuustoon helmikuun 11. päivänä toimitetussa vaalissa. Kirkolliskokoukseen valittiin 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen uusi nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2020.
– Varsinkin kirkolliskokouksessa tulee olemaan paljon työtä, mutta olen siihen motivoitunut, samalla kiitollinen saamastani luottamuksesta. Asioita ja perehtymistä vaativaa aineistoa on paljon varsinkin kokousviikkojen alla. Lisäksi on seurattava yleisesti tätä aikaa, koska kirkko ja seurakunnat ovat osa yhteiskuntaa, Pulkkinen sanoo.
– Kirkossa on viime vuosina paneuduttu erityisesti tulevaisuustyöskentelyyn, mihin liittyy sekä rakenteiden purkua että toiminnallisia uudistuksia. Nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta halutaan edistää, joten seurakunnat velvoitetaan perustamaan nuorten ns. vaikuttajatiimejä. Vireillä on yhä monia toimeksiantoja, esimerkiksi alistussäännösten purku. Kirkolle laaditaan uutta strategiaa, josta on apua seurakunnille tulevaisuuden suunnitteluun. Lisäksi uudistetaan rukoustekstejä ja paljon muutakin on työn alla, jotta kirkko voisi entistä paremmin vastata ihmisten odotuksiin. Meidän on myös määrätietoisesti yhdessä etsittävä ratkaisuja kirkkoa nyt jakaviin kysymyksiin.
– Hiippakuntavaltuustojen odotetaan kehittävän toimintaansa, jotta maallikoiden ääni kuuluisi jatkossakin. Valtuustot oli jo määrä lakkauttaa osana kirkon rakenteiden purkua, mutta asia kääntyi ympäri kirkkohallituksessa. Lakisääteisiä tehtäviä valtuustolla ovat kapitulien talousarviot ja tilinpäätökset toimintasuunnitelmineen ja -kertomuksineen sekä muutama henkilövalinta.
Pulkkisella on alkamassa kolmas nelivuotiskausi kirkolliskokouksessa. Hiippakuntavaltuustossa hän istunut vuodesta 2004, nyt alkamassa on 5. kausi.