Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Jaana Selander

100-vuotias lukio juhlii ylioppilaitaan

TÄMÄ vuosi on erityinen juhlavuosi 50 vuotta sitten ylioppilaaksi Kiuruveden yhteiskoulusta valmistuneille, sillä vuosi 2020 on Kiuruveden lukion historian 100-juhlavuosi.
Kiuruveden lukiosta 50 vuotta sitten valmistuneet ylioppilaat kokoontuvat yhteen perjantaina 29. päivänä toukokuuta muistelemaan ylioppilaaksi valmistumista vuonna 1970.
Riemuylioppilaat ovat perinteisesti mukana myös uusien ylioppilaiden kevätjuhlassa lauantaina.
Riemuylioppilaiden yhteyshenkilö tohtori, emeritusrehtori Martti Heinonen arvioi vuonna 1970 ylioppilaita valmistuneen Kiuruveden lukiosta noin 80.
Heinonen toivoo, että mahdollisimman moni riemuylioppilas saisi tiedon juhlasta ja ilmoittautuisi juhlaan lukiolle pian.
– Koulukaverit, sukulaiset ja tuttavat voinevat välittää tietoa juhlasta myös niille riemuylioppilaille, joille Kiuruvesi-lehti ei tule, Heinonen toteaa.
– Meitä riemuylioppilaita on hajallaan ympäri maailmaa, Kiuruvedellä asuu kymmenkunta. Riemuylioppilaiden tapaamisesta tulee varmaan ikimuistoinen päivä. On mukavaa osallistua riemuylioppilaina kevätjuhlaan vuotena, jolloin koulu täyttää 100 vuotta, Heinonen jatkaa.
Riemuylioppilaiden kokoontumisen perinteet Kiuruvedellä ulottuvat vuoteen 2003, jolloin oli kulunut 50 vuotta siitä, kun ensimmäiset ylioppilaat valmistuivat Kiuruveden lukiosta. Martti Heinonen oli vuonna 2003 lukion rehtori.
Martti Heinonen ei ole tavannut suurinta osaa 50 vuotta sitten ylioppilaiksi valmistuneista.
– Tapaamisella on varmasti nostalginen merkitys. Ehkä kokeista saadut kympit eivät kuitenkaan tule ensimmäisenä mieleen, vaan se tuska, kun piti valmistautua ruotsin ylioppilaskirjoituksiin eikä osannut mitään.
Heinonen haluaa painottaa, että kaikki vuonna 1970 ylioppilaiksi valmistuneet ovat tervetulleita tapaamiseen oppiarvoon katsomatta.

KUN tämän vuoden riemuylioppilaat kirjoittivat ylioppilaiksi, perheissä oli paljon lapsia, Martti Heinosellakin oli 11 sisarusta.
– Isännän ja emännän paikkoja ei ollut kaikille, joten koulutus nähtiin väylänä tasa-arvoon. Kaikkiin tehtäviin oli mahdollista päästä maaseutukouluistakin, koska maaseudulla oli koulutusreserviä, insinööriopintoihin pääsi keskikoulupohjalta, samoin seminaareihin. Silti suuri osa lahjakkuuksista jäi hyödyntämättä, Heinonen kertoo.
– Meitä, vuonna 51 syntyneitä 501, oppikouluun meistä meni toista sataa, suuri osa jätti opinnot keskikouluun. Sen jälkeen yhteiskunnan tasa-arvo on edelleen lisääntynyt. Koulutusmahdollisuus on nostanut esille koko kansakunnan henkisen kapasiteetin, Heinonen jatkaa.

LUKION rehtori Katja Kajava kuvaa Kiuruveden kaupunkia hyvän kokoisena alueena, jossa riemuylioppilastraditio elää hyvin, sillä sidokset ja kontaktit kotikuntaa säilyvät, samoin kiinnostus osallistua.
Kajava näkee tärkeänä sen, että nykylukiolaiset kohtaavat riemuylioppilaat, sillä nuoret tarvitsevat esikuvia ja ihanteita.
– Täältä opiskelemaan lähteneet ja riemuylioppilaat antavat uskoa unelmiin, että voi lähteä opiskelemaan ja pärjätä maailmalla. Nuoret ymmärtävät, että samaa ruisleipää riemuylioppilaatkin ovat syöneet ja edenneet, nuoret oivaltavat, että minullekin se on mahdollista. Maaseudun nuorissa on tarpeetonta vaatimattomuutta, ei tunnisteta omaa kyvykkyyttä. Kannattaa mennä rohkeasti eteenpäin, omaa osaamistaan ei kannata liudentaa, alleviivaa viime syksynä rehtorina aloittanut Kajava.

TÄNÄ vuonna vietetään Kiuruveden lukion 100-juhlavuotta. Lukion 100-vuotistaivalta on suunniteltu tuotavan esiin Yläkoulussa katsauksena menneisyyteen ja korostamalla sitä, kuinka suuri merkitys koulutuksella on yhteiskunnan kehitykselle. Juhla järjestettäneen syksyllä 2020 ylioppilasjuhlien yhteydessä.

VARAREHTORI, matemaattisten aineiden opettaja Juha Taskinen on ollut riemuylioppilasjuhlia järjestämässä koulun puolesta vuodesta 2003 lähtien.
Taskisen mukaan riemuylioppilaskuvioihin on osallistuttu hyvällä prosentilla, koolla on ollut noin 40 riemuylioppilasta.
Tänä vuonna riemuylioppilaat kokoontuvat Runnin kylpylään muistelemaan perjantaina, lauantaina on Iltalypsyssä kahvitilaisuus. Kahvitilaisuudessa jokainen riemuylioppilas esittelee itsensä lyhyesti.
Kahvilla on mukana myös kaupunginjohtaja ja lukion rehtori kertomassa nykyisestä elämänmenosta kaupungissa ja lukiossa.
Riemuylioppilaiden puolesta puheen ylioppilasjuhlassa pitää professori Juhani Nuutinen. Hän puhui ylioppilasjuhlassa myös vuonna 1970.Ylioppilasjuhlassa jaetaan kouluneuvos Tatu Malmivaaran stipendi, jonka rahoitukseen riemuylioppilaat osallistuvat.
Riemuylioppilasjuhlaan toivotaan ilmoittautumaan mahdollisimman pian arja.laukkanen@kiuruvesi.fi. Martti Heinonen informoi ilmoittautuneille oheistapahtumista.