Kulttuuri, Vieraskynä (muokattu 25.3. 15:47) Kiuruvesilehti

Kansalaisopiston merkitys

Maija-Leena Kemppainen

MITÄ sinulle kansalaisopisto merkitsee, kysyin kansalaisopiston facebook sivuilla tammikuussa ja sain seuraavia vastauksia. Kiuruveden kansalaisopisto merkitsee sosiaalisuutta, yhteisöllisyyttä, yleissivistystä, oppia ja tutustumista, eri harrastusmahdollisuuksia, itsensä kehittämistä, uusia taitoja, onnistumisen elämyksiä ja iloa sekä edullista opiskelua yhdessä saman henkisten kanssa.

KANSALAISOPISTOSSA on inspiroivat kurssikaverit ja osaavat opettajat. Se tarjoaa mukavaa tekemistä mukavien ihmisten kanssa, uusia tuttavuuksia niin opinnoissa kuin ihmisissä. Kynäilyharrastus koettiin henkireikänä, kun saa kerran viikossa nähdä muita ihmisiä. Tämä on varmasti samanlainen kokemus monelle muullekin kansalaisopiston aikuisopiskelijalle. Huonona puolena aktiivinen opiston opiskelija totesi, etteivät riitä tunnit osallistua kaikkeen siihen kivaan, joka kiinnostaisi.

AIKUISKASVASTUSTIETEEN professori Jyri Manninen on tutkinut kansalaisopistojen merkitystä kuntalaisille ja kunnalle. Näissä tutkimustuloksissa oli samanlaisia vastaavuuksia kuin mitä opiston facebook sivuille saimme kommentteja. Tutkimuksessa opiskelua kuvaavina käytettiin sanoja henkireikä, harrastus, virkistäytymispaikka, mahdollisuus ja piristysruiske. Mannisen tutkimuksen mukaan kansalaisopiston kursseille osallistuminen tuotti suurimmalle osalle tutkimukseen vastanneista hyvinvointia, itseluottamusta, uutta arkeen tai työhön liittyvää osaamista ja ystävyyssuhteita. Arkeen ja työhön liittyvät digitaidot olivat parantuneet ja ammatillisen osaamisen lisääntymisen tunnisti lähes puolet tutkimukseen osallistuneista.
Noin puolet aikuisopiskelijoista tunnisti taloudellisia vaikutuksia joko heille itselleen tai yhteiskunnalle. Kolmannes vastaajista oli lisännyt vapaaehtoistyön tekemistä. Puolet vastaajista koki työtehonsa lisääntyneen, mikä heijastuu yhdessä työhyvinvoinnin lisääntymisen kanssa hyötynä järjestöjen ja työnantajien toimintaan. Suoritettujen kurssien määrällä oli selvä tilastolliseesti merkitsevä yhteys koettujen hyötyjen määrään ja tunnistettujen taloudellisten vaikutusten määrään eli mitä useammalla kurssilla opiskelee, niin sitä enemmän saa hyötyä. Kansalaisopistojen merkitys on siten suuri, sillä ne vahvistavat kunnan ja kuntalaisten sosiaalisen pääoman lisäksi osaamispääomaa, identiteettipääomaa ja terveyspääomaa.

KANSALAISOPISTOTOIMINTA tuottaa hyvinvointia ja osaamista opiskelijoilleen sekä säästöä kunnalle todetaan Kunnallisalan kehittämissäätiön teetättämässä tuoreessa tutkimuksessa ”Hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa – kansalaisopiston hyödyt osallistujille, kaupungille ja alueelle”. Vuoden seuranta-aikana oli opiskelijoilla lisääntynyt ystäväverkostot, suvaitsevaisuus ja koulutususko. Mielestäni yllättävä tulos oli, että Sote-palveluiden käyttäjinä kansalaisopiston opiskelijat ovat puolet edullisempia yhteiskunnalle kuin väestö keskimäärin. Lääkäri- ja hoitajapalveluita käytetään vähemmän kuin muu väestö. Kansalaisopistossa opiskelevat käyttävät terveyspalveluja keskimäärin 464 euroa ja väestö keskimäärin 1049 euroa. Erilaisia yhteiskunnan tukia ja sosiaalipalveluita opiskelijat myös käyttävät hyvin vähän.
Näitä tuloksia selittää tukijan mukaan kaksi toisiinsa liittyvää tekijää: hyväosaisten aktiivisempi hakeutuminen kansalaisopistoon ja aikaisemmat kansalaisopistossa opiskelun tuottamat hyvinvointivaikutukset. Tarkemmassa opiskelijoiden elämäntilannetyyppien analyysissä on kuitenkin osoitettu, että opistossa opiskelevilla on koko elämän kirjo eli on onnellisia, hyvinvoivia, mutta myös vaikeassa elämäntilanteessa eläviä, sinnittelijöitä ja yksinäisiä. Kansalaisopiston toiminnan tuottavuuden arviointi euroina on vaikeaa. Tutkimuksen mukaan kuitenkin arvioidaan sosiaalista tuottavuutta niin, että yksi valtion, kunnan ja opiskelijan yhdessä kansalaisopistoon investoima euro tuottaa 4,2 euron hyödyt.

YHTEENVETONA voin todeta, että kansalaisopistolla on suuri merkitys opiskelijoille, kunnalle ja yhteiskunnalle. Kansalaisopiston toiminnan avulla tuotetaan sairauksia ennaltaehkäisevää ja fyysistä sekä henkistä hyvinvointia lisäävää toimintaa. Se tuottaa opiskelijoille ja meille opiston väelle iloa, mutta tukee elämän muutoksissa, vaikeissa elämäntilanteissa eteenpäin ja toivottavasti auttaa myös löytämään sosiaalisia suhteita yksinäisyyttä poistaen.

KANSALAISOPISTO on meidän yhteinen opisto ja näin keväällä alkaa ensi lukuvuoden suunnittelu. Kurssitoiveita odottelemme teiltä, että osaisimme rakentaa mielenkiintoisen ja houkuttelevan kurssitarjottimen. Toiveita voi laittaa minulle sähköpostilla maija-leena.kemppainen@kiuruvesi.fi tai soittaa p. 0405949383 ja voi tulla käymään toimistolla. Toimiston ovi löytyy Kulttuuritalolta, kirjaston näyttelyaulasta. Kaikki olette myös lämpimästi tervetulleita opiston tapahtumiin, kuten Tenava- ja teinitähtikilpailuun, Viihdeorkesteri Kilimujen konserttiin, Kevätmatineaan, -näyttelyyn ja karaokeryhmien konserttiin sekä yleisöluennoille. Aurinkoista alkavaa kevättä toivottaen!

Kirjoittaja on Kiuruveden kansalaisopiston rehtori.