Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Kiuruvesilehti

Isämme sai kunnioittavaa ja yksilöllistä hoitoa Kallionsydämessä

Isämme sai kunnioittavaa ja yksilöllistä hoitoa Kallionsydämessä

MAIJA-LIISA TASKISEN ja Mirja Nuutisen isä Alpo Nuutinen menehtyi Attendon Kallionsydämessä viikko sitten maanantaina koronavirukseen. Sisarukset ovat kiitollisia isänsä saamasta hoidosta. He arvostavat suuresti hoitajien työtä.

TÄSSÄ jutussa sisarukset Maija-Leena Taskinen ja Mirja Nuutinen kertovat isänsä Alpo Nuutisen hoitokokemuksista Attendon Kallionsydämessä kahden vuoden ajalta.
– Isä sai pian Kallionsydämeen muutettuaan yksilöllisen hoidontarpeen kartoituksen ja hoitosuunnitelman, joka tehtiin yhdessä isän, meidän läheisten, Kallionsydämen sairaanhoitajan ja Ylä-Savon soten edustajan kanssa. Suunnitelma tarkastettiin vuosittain. Hoidossa korostuivat isän itsemääräämisoikeus, kokonaisvaltaisuus, kuntoa ylläpitävä ote sekä isälle tärkeät läheisyys, lämpö ja huumori. Hengelliset tarpeet huomioitiin hienotunteisesti, Taskinen kertoo.
Vaikka tyttärien isän näkö ja kuulo ja loppupuolella liikkuminenkin heikkenivät, saattoi isä olla tyttärien käymään tullessa milloin pullan leivonnassa, kuuntelemassa jumalanpalvelusta toisten asukkaiden kanssa, keskustelemassa omahoitajan kanssa kahden kesken, kuuntelemassa lehden lukua tai istumassa lasitetulla terassilla ulkoilemassa.
Vuoden kierrossa isä pysyi mukana hoitokodin yhteistilojen koristelujen, ajankohtaisruokien ja juhlien muodossa.
– Isälle oli tärkeää saada tarjota kahvit hoitajien avulla vierailleen. Miten usein olimme pullalämpimäisillä!

YHTEISTYÖ hoitajien kanssa oli Taskisen mukaan saumatonta.
– Saimme tietoa ja meitä kuunneltiin.
Vuosittain oli omaisten ilta, jossa Kallionsydämen johtaja kertoi tilannekatsauksen niin hoitopaikoista, henkilökuntarakenteesta, suunnitelmista ja korjaustarpeista. Omaisten kokouksessa lapset antoivat kirjallista palautetta ja esittivät ehdotuksia.
– Viimeksi uudistuksena oli yhden hoitovuoron lisääminen asukkaiden virikkeellistämistä varten. Isä luotti hoitajiinsa ja usein käynneillämme halusi sanoa, että ”kyllä tiällä on hyvät hoitajat ja hyvä hoito ja hyvä ruoka”.
Kallionsydämen johtajalta tuli soitto Taskiselle torstaina 12.3., että koronavirusuhkan vuoksi kaikki vierailut ulkopuolelta joudutaan kieltämään.
– Tuntui kipeälle ajatella, että fyysinen yhteys isään katkeaisi pitkäksi aikaa. Meitä kannustettiin tiheään yhteydenpitoon puhelimitse ja saimme aina ensikäden tietoa isää kussakin vuorossa hoitaneelta hoitajalta. Hoitajat lukivat isälle kirjeemme, kävivät kertomassa terveisemme, auttoivat isää puhelimessa ja kokeiltiinpa näköpuhelintakin. Viimeksi mainitut olivat isän huonon näön ja kuulon vuoksi haastavia yhteydenpitomuotoja.

ALPO NUUTISELLE nousi korkea kuume yöllä 30.3. Lääkäri teki heti aamulla hoitosuunnitelman.
– Isä eristettiin huoneeseensa ja hoitoa ja hoivaa lähdettiin toteuttamaan koronapotilaan hoidon tavoin. Saimme tietää, että Kallionsydämen toisella, lukituin ovin yhteistiloista erillään olevalla osastolla oli todettu asukkailla infektioita, ja että siellä toimivat hoitajat eivät hoida isän asumispuolella olevia asukkaita.
Hoitajat käyttivät suojavaatetusta myös Alpo Nuutisen hoidossa.
– Kaikki isän asumispuolella olevat oli pyritty pitämään omissa huoneissaan kuitenkaan lukitsematta ovia esimerkiksi muistisairailta.
Jatkossa tyttärille kerrottiin, että positiivisia koronatestituloksia on löytynyt toisen osastoalueen asukkailta ja hoitajilta ja että leviämisketju on jäljitetty.
– Samoin meille kerrottiin, että koronainfektioon sairastuneita, hyvin iäkkäitä asukkaita on kuollut. Meille kerrottiin myös suoraan, ettei mitään koronainfektioihin liittyen haluta salailla, mutta yksilönsuojaa kunnioitetaan.
– Olimme hyvin informoituja siitä, että isälläkin on erittäin todennäköisesti kyseinen infektio ja myös isot riskit. Meille kerrottiin, että henkilökunnalla on milloin tahansa mahdollisuus ottaa yhteyttä lääkäriin ja että he saavat asiantuntijatukea koronainfektion vaatimiin järjestelyihin, ruokaan, käyttöastioihin, puhdistukseen, henkilökunnan suojautumiseen jne.
– Olimme turvallisella mielellä ja luottavaisia henkilökunnan vastuullisuudesta ja osaamisesta. Saimme keskittyä vain isämme tilanteeseen ja hänestä luopumiseen.
Kun saattohoitopäätös tehtiin vajaan viikon kuluttua, oli Alpo Nuutinen jo hyvin hauras ja uupunut.
– Olen itse ollut työssä vuoden saattohoitokodissa, ja isän hoidossa puhelinkeskustelujen perusteella saattohoidon korkeimmat periaatteet toteutuivat. Hän sai kuolla omassa huoneessaan, omassa sängyssään, tuttujen arvostamiensa hoitajien herkkävaistoisessa hoivassa. Tavoitteena oli vain isän mahdollisimman hyvä olo.
– Isän ei tarvinnut enää syödä eikä juoda, hoitajat kostuttelivat huulia ja suuta. Lääkitys lopetettiin ja kivuttomuus varmistettiin injektiolääkkeellä. Jo päiviä aiemmin lähetimme hoitajille lyhyen viestin, jonka he lupasivat lukea isälle korvaan hoitojen yhteydessä. Viestin sanoma oli, että me lapset perhekuntineen olemme hengessä siinä hänen vuoteensa ympärillä. Saimme myös hoitajan ottaman kuvan lohduksemme. Isä on siinä unessa juuri hoidettuna puhtaissa peitteissä. Isä lipui elämän rajan tuolle puolelle rauhallisena hengityksen loppuessa vuorokauden saattohoitojakson jälkeen. Yöhoitaja ilmoitti kauniisti ja kiireettä isän kuolemasta.

AAMULLA Taskiselle soitti Kallionsydämen sairaanhoitaja.
– Saimme antaa palautteemme hoidosta, hoivasta ja yhteistyöstä. Meille tarjottiin myös mahdollisuutta keskusteluapuun. Emme koe olleemme ilman riittävää tietoa missään isän hoidon vaiheessa.
Lääkäri oli luvannut omaisten käydä isän luona saattohoitopäätöksen jälkeen. Ehtona oli täydellinen korona-pukeutuminen ja käynnin jälkeen kahden viikon karanteeni.
– Emme voineet käyttää tätä mahdollisuutta, koska perheissämme on useita riskiryhmään kuuluvia.

TYTÄR Mirja Nuutinen sanoo, että vuosia jatkunut negatiivinen keskustelu vanhusten hoidosta on tuntunut vieraalta sisarusten kokemusten pohjalta.
– Isän kohdalla koko vanhuusajan hoitoketju toimi hyvin. Ylä-Savon soten vanhustyön viranhaltijoilta saimme ystävällistä palvelua, päätöksenteko oli sujuvaa ja isän tarpeet otettiin päätöksissä huomioon.
Alpo Nuutinen asui ensin neljä vuotta Paavonkodissa kotihoito tukenaan.
– Hyvistä, huolehtivista ja tutuista hoitajista erottiin isän muuttaessa itkusilmin. Viimeiset vajaat kaksi vuotta Kallionsydämen hoivakodissa isä sai kokea kunnioittavaa ja yksilöllistä huolenpitoa.
– Olemme kiitollisia kaikille isämme hoitotyöhön osallistuneille. Olemme tulleet tuntemaan monia hoitajia ja vanhustyössä toimivia ja oppineet arvostamaan heidän osaamistaan ja herkkyyttään hoitotyössä. Kannustamme heitä jaksamaan tärkeässä ja vaativassa tehtävässään kriisin keskellä kovan paineen alla.

  • Theresa

    Iso kiitos jutusta!!
    Tässä koronan keskellä on hienoa huomata, että on lehti joka nostaa esille myös positiivisia asioita. Jatkuva loan heitto asian ympärillä on ollut surullista luettavaa ja varmasti vaikuttanut työtä tekeviin hoitajiin, omaisiin ja asukkaisiin.

Kommentointi ei ole käytössä.