Vieraskynä (muokattu 20.1. 18:03) Kiuruvesilehti

Kohtaamisia

HUOMENTA! Miten viikonloppu meni? Ope, tiijätkö mitä? Meille synty eilen uus vasikka. Keskusteluja ja kohtaamisia koulun käytävillä. Työskentelipä lasten, nuorten, aikuisten tai vanhusten kanssa, aito ihmisen kohtaaminen on usein se, joka jälkikäteen muistetaan. Miten minut otettiin vastaan? Miten minut kohdattiin? Kuultiinko minua? Arkikiireiden keskellä kohtaaminen voi helposti jäädä muiden askareiden jalkoihin, emmekä ehdi pysähtyä kuulemaan toisen asiaa. Saatamme olla vain kuuntelevinaan. Kuuleminen ja läsnäolo vuorovaikutustilanteessa ovat taitoja, jotka toiset osaavat luonnostaan paremmin. Onneksi näitäkin taitoja voi harjoitella. Koulupäivän aikana on välillä huisketta, mutta nuo pienetkin kohtaamisen hetket ovat lapsille tärkeitä ja antavat viestiä, että sinä ja asiasi ovat arvokkaita.

NYT poikkeustilan aikana on erityisesti huomannut ihmisten kohtaamisen merkityksen. Viikon kuluttua palaamme perusopetuksen osalta lähiopetukseen, joskin poikkeustila edelleen määrittää vahvasti siellä tekemistämme. Se luo omaa painetta, vaikka on mukava nähdä työkavereita ja oppilaita, vaihtaa heidän kanssaan kuulumisia ja ajatuksia. Lapset ovat varmasti kaivanneet kavereitaan kotijakson aikana. Sosiaaliset tilanteet ovatkin merkityksellinen osa koulumaailmaa. Yhteiset leikit ja pelit opettavat lapsille kaveritaitoja ja luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta. Aikuisen läsnäolo ja kiinnostus lapsen asioita kohtaan luo turvallisuuden tuntua. Nämä kaikki rakentavat luottamuksen ilmapiiriä. Tällaisessa ilmapiirissä uskaltaa kertoa niin iloisista kuin mieltä painavista asioista, olipa sitten lapsi tai aikuinen. Asioista puhuminen yleensä edistää ihmisen hyvinvointia.

VAIKKA lasta kuullaan, se ei tarkoita jokaisen toiveen ja mieliteon toteuttamista. Rakastavia rajoja tarvitaan, jotta lapsen sisäinen omatunto kasvaa ja kehittyy. Oikean ja väärän tunnistaminen, hyvä itsetunto ja vuorovaikutustaidot ovat yhtä tärkeitä kirjoitus-, luku-ja matemaattisten taitojen kanssa. Tällä polulla koulu opettaa, ohjaa ja auttaa yhdessä kotien kanssa.

ITSE äitinä pidän tärkeänä kasvattaa lapsistani toiset huomioivia, hyvät käytöstavat omaavia, omalla järjellä ajattelevia ja terveellä itsetunnolla varustettuja yhteiskunnan jäseniä. Vaikka sanavarastooni kuuluu ei ja katsotaan ja tuumitaan, ehkä liiankin usein lasteni mielestä, olen pyrkinyt niin työssäni kuin perhe-elämässäni tähän kuuden K:n ohjenuoraan: kohtaan, kuuntelen, kunnioitan, kannustan, kehun ja kiitän.

LOPUKSI on paikallaan onnittelujen lisäksi kehua ja kiittää kaikkia äitejä, mummoja ja niiden virkaa toimittavia henkilöitä. Tuleva äitienpäivä sisältäköön ihania kohtaamisia livenä tai virtuaalisesti.