Korona, Uutiset (muokattu 21.2. 20:15) J

Korona puraisee taloutta

Miten koronaepidemia vaikuttaa kaupungin talouteen? Kysyimme sitä hallintojohtaja Anne Koljoselta. Koljosen mukaan koronaepidemian vaikutuksia kaupungin talouteen on tässä vaiheessa varsin haastavaa arvioida.
– Kaupungin oman toiminnan osalta ei ole vielä tehty tarkkaa arviota toimialoittain toimintatuottojen alituksista, toimintamenojen vähennyksistä tai lisäyksistä. Aikaisempaa kokemusta tämän tyyppisestä tilanteesta ei ole olemassa, eikä siten voida luotettavasti arvioida koronaepidemian kustannusvaikutuksia, Koljonen kertoo.
Tässä vaiheessa on myös vaikea arvioida Ylä-Savon Sote -kuntayhtymän koronaepidemiasta aiheutuvia lisäkustannuksia. Koljonen arvioi, että lisäkustannukset tulevat tarkentumaan kesän ja syksyn aikana.

Verotulot tippumassa

Kuntaliiton huhtikuun 2020 veroennusteen mukaan Kiuruveden kaupungin verotulojen määräksi on arvioitu 23 248 000 euroa. Talousarvioon 2020 kaupunki arvioi verotulojen olevan 24 600 000 euroa. Tämän ennusteen mukaan kaupungin verotulot olisivat arviosta 1 352 000 euroa vähemmän.
– Maan hallituksen linjausten (8.4.2020) perusteella kunnille tullaan kompensoimaan kustannuksia, Koljonen toteaa.
Verotulojen viivästyminen vähentää kuntien verotuloja 547 miljoonaa euroa. Tämä kompensoidaan kunnille vuonna 2020, mutta vähennetään vuoden 2021 valtionavusta. Kiuruveden osuus kyseisestä kompensaatiosta on 578 389 euroa.
– Kysymys ei ole todellisesta kunnalle tulevasta avustuksesta, sillä kyseinen euromäärä vähennetään kaupungin vuoden 2021 valtionavusta.

Tukipaketti etenee

Kuntien tukipaketin valmistelu etenee seuraavasti: Kuntatalouden tukitoimien valmistelu ministeriöissä alkoi viikolla 16. Hallitus neuvottelee lisätalousarvioesityksestä 2.6. Lisätalousarvioesityksen käsittely raha-asiainvaliokunnassa, valtioneuvoston yleisistunnossa ja julkaisu internetissä on 4.6. Neljäs lisätalousarvio ja lakimuutokset pyritään saamaan voimaan viimeistään heinäkuun alkupuolella
Tämän jälkeen (heinäkuu tai elokuu) hallituksen koronatuet kunnille voidaan lisätä maksatukseen (valtionosuudet ja verontilitykset). Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen haku aukeaa kesällä, päätökset tehdään syksyllä ja maksatus vuoden 2020 loppuun mennessä. Sairaanhoitopiirien valtionavustuksen haku ja päätökset tehdään syksyllä.
– On selvää, että koronaepidemialla on merkittäviä vaikutuksia kaupungin tämän vuoden ja tulevien vuosien talouteen.

Tilinpäätös oli -2,9 miljoonaa euroa alijäämäinen

Kiuruveden kaupungin viime vuoden tilinpäätös oli noin kolme miljoonaa euroa miinuksella. Luvussa on mukana talousarvion alijäämä, noin 420 000 euroa. Suurimmat syyt alijäämän muodostumiseen olivat Sote-kuntayhtymän maksuosuuden, noin kahden miljoonan euron ylitys ja verotulokertymän jääminen noin miljoona euroa alle budjetoidun.
Toimintakulut jäivät hieman pienemmiksi kuin mitä vuoden 2019 talousarvioon oli arvioitu. Kaupungin omat menot pysyivät hyvin budjetissaan. Henkilöstömenot, jotka ovat sotemenojen jälkeen suurin menokohta, jäivät 260 000 euroa alle budjetoidun.
Viime vuonna Kiuruveden kaupungin vuosikate oli heikko, eikä riittänyt investointien kattamiseen alkuunkaan. Investointeja joudutaan rahoittamaan lainanotolla. Lainaa on otettu 2,7 miljoonaa euroa.
Kiuruveden kaupungin sijoitusvarojen markkina-arvo oli viime vuoden lopussa 7,2 miljoonaa euroa, tuottoja kotiutettiin joulukuussa noin 500 000 euroa investointien rahoittamista varten.
Kiuruveden kaupungin velkakanta on 32 miljoonaa euroa, asukasta kohti noin 4000 euroa. Kiuruvesi nosti tuloveroprosenttiaan viime vuonna 21,75:een. Korotus toi lisäeuroja noin 600 000 euroa, mikä meni sotemenojen kattamiseen.