Vieraskynä (muokattu 20.1. 18:03) Kiuruvesilehti

Mitä positiivista kriisiajassa?

Mitä positiivista kriisiajassa?

KORONAKRIISI on koetellut kovalla kädellä kaikkia yrittäjiä, kuntia ja koko Suomen elinkeinoa ja vientiteollisuutta sekä kansalaisia. Tulevaisuus näyttää konkurssien osalta ja elinkeinon kannalta vielä synkemmältä. Korjaavia toimenpiteitä on tehty eri tukitoimin Elyn, Business Finlandin ja kuntatuen voimin.

SUOMEN Yrittäjät ovat jatkuvassa vuoropuhelussa ministeriöihin ja sitä kautta lainsäädännön muokkaamiseen niin, ettei kukaan hukkuisi tässä ajassa.
Suomen hallitus on omalta osaltaan pyrkinyt tukemaan yrittäjiä. Toivonkin, että osa näistä poikkeusolon mukana tuomista lainsäädännön muutoksista tulisi pysyviksi, jolloin näillä toimenpiteillä tuettaisiin myös korona-pandemian jälkeistä eheytymistä. Vaarana on yrittäjien joutuminen maksumiehiksi; korotetuilla lainoilla ja maksuilla. Yrittäjä ei pysty luomaan tulevaa elinkeinon eheytymistään lainarahalla ja palvelumaksujen korotuksilla.

KOENKIN, että tämä aika on mahdollisuus parantaa ihmisen asemaa tässä yhteiskunnassa ja hallitus pystyy työskentelemään yhteisen päämäärän luomiseen. Sanotaan, että kriisitilanne on uusiutumisen mahdollisuus, mikä mahdollistaa toimimaan yhteisöllisesti ja toisia tukien. Maamme ei pysty eheytymään ilman yhteisöllistä tahtotilaa toimia. Yrittäjät ovat luoneet innovatiivisia toimenpiteitä yritystoimintansa ylläpitämiseksi, kuitenkaan kaikki alat eivät ole voineet uusiutua tai toimia poikkeusolon vuoksi elinkeinonsa turvaamiseksi. Tämä aika on ollut myös toisille aloille mahdollisuus.

MITÄ toimintatapakulttuuriin työelämän osalta tulee, kriisi on mahdollistanut uudenlaista ajattelua ja toimintaa työn toteutukselle. Etätyö tullee kasvamaan yhä enenevässä määrin, sitä tullaan käyttämään toiminnan taloudellisena mahdollisuutena ja työnhyvinvoinnin ja työntekijän jaksamisen näkökulmasta työnhyvinvointia lisäävänä tekijänä. Kriisi luo uusia toimintatapoja tämän vuosituhannen työskentelylle. Kauppaa ja elinkeinoa ja työn toteutusta voidaan toteuttaa monilla eri keinoilla saavuttaaksemme elinkeinon eheytymisen ja työntekijöiden työhyvinvoinnin uudistumisen. Toisen ihmisen kohtaamisen merkitys on edelleen merkittävä. Ihminen ihmiselle luo turvaa ja kontaktipintaa, vaikkakin ns. Teams- ja videoneuvottelut mahdollistavat tässä kriisissä toiminnan jatkumisen.

SAVON Yrittäjien Savon Sissit palvelu saa jatkumoa Help Desk ERS -rahoitteisena hankkeena, jonka tavoitteena on säilyttää yritykset ja niissä olevat työpaikat. Tärkeää on huomioida yrittäjän työhyvinvointi ja henkinen jaksaminen. Yksinyrittäjien asema on ollut aina heikko yhteiskunnassamme, tämän hetkinen tilanne kohdistuu työllistävien yritysten jatkumoon. Nyt tarvitaan nopeita lainsäädännöllisiä muutoksia, jotta pystytään turvaamaan työpaikat maassamme.

SAVON Yrittäjät tekee yhteistyötä edelleen koulutuksen spesifioitumisen eteen ja yhteistyö Savonian kanssa on tiivistä. Tällä hetkellä puheenjohtaja on mukana Sote-yrittäjyyden haasteet -koulutusprojektissa luomassa koulutukseen uusia tavoitteita.

TÄMÄ aika opettakoon meille inhimillisyyttä ja toisista välittämistä. Yhteishengen merkityksen ymmärtäminen elinkeinon ja politiikan puolella tulee korostua. Emme hyödy henkilökohtaisen syyttelyn mentaliteetista eheytyvää Suomea rakentaessamme.

TARJA ARBELIUS
Savon Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja