Vieraskynä (muokattu 20.1. 18:03) Kiuruvesilehti

Vastuun kantaminen

Vastuun kantaminen

MAAILMANLAAJUINEN koronakriisi on tuonut tullessaan huolia ja muutosta. Suurin huoli on ollut läheisten terveys ja jaksaminen näissä poikkeusoloissa. Taloudelliset haasteet ovat koetelleet niin yksilöitä kuin koko yhteisöä.

PERHEIDEN tiukka taloudellinen tilanne on näkynyt ruoka-avussa. Ruoka-avun tarve korona-aikana on kasvanut ja tässä vapaaehtoisten apu on ollut kullanarvoista. He ovat kantaneet vastuunsa kiitettävästi yhteiskunnan hyväksi.

ON vielä hyvin epävarmaa millaisen jäljen tämä kriisi jättää koko yhteiskuntaamme, mutta voimme aavistaa, että sen vaikutukset tulevat näkymään eri ”muodoissa” ja vielä pitkään. Muun muassa perheiden ja opettajien jaksaminen on ollut tiukilla etäopetukseen siirryttäessä. Ilman suurempia valmisteluja tehtiin kerralla iso digiloikka, jossa jokainen on joutunut venymään ja oppimaan uusia toimintamalleja. Monissa perheissä vanhemmat ovat olleet etätöissä ja samanaikaisesti huolehtineet, että lapset opiskelevat kotona ja saavat myös syödäkseen. Kiuruvedellä perheiden toivomukseen kouluruokailun järjestämisestä vastattiin nopealla aikataululla. Siitä suuri kiitos kaikille, jotka sen mahdollistitte. Päätös koulujen avaamisesta tuntui äkkinäiseltä päätökseltä ja tässäkin Kiuruvedellä joustettiin hienosti ja lapsi pystyi jäämään kotiopetukseen ilman lääkärintodistusta. Syksyllä viimeistään on arvioitava etäopetuksen vaikutus oppilaisiin ja lisättävä tukiopetusta, jos sille on tarvetta.

JO ennen korona-aikaa monissa kunnissa talous oli ahtaalla. Kuntien verotulot ovat romahtaneet ja sosiaalipuolen menot kasvaneet nyt entisestään. Kuntapäättäjien on kannettava vastuu siitä, ettei päätöksiä tehtäessä enää lisätä hillitöntä menojen kasvua. Lisäksi investointien toteutuksia tulee arvioida tarkalla seulalla. Valtion tulisi huomioida kuntien tilanteet elvytyspaketissa.

USKON, että hallitus ymmärtää suuren vastuun ja keskittyy olennaiseen huolehtien omilla elvytystoimillaan talouden kasvun, työllistymisen ja yrittämisen vahvistamisesta. Toivon, että siellä olisi myös viisautta vastustaa Eu:n yhteistä velkavastuuta, kun ei ole varmuutta riittäkö Suomen talouden kantokyky vastaamaan omista kotimaisista vastuista. Vanha sanonta pitää hyvin paikkansa: ”Velka veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa.” Velan ottaminen on helppoa, kun vastuun velan hoidosta voi jättää seuraavan hallituksen murheeksi. Mitä nopeammin talous saadaan elpymään sitä pienempi lasku koronakriisistä jää tuleville sukupolville. Olisi vastuutonta kasvattaa velkamäärää hillittömästi lasten ja lastenlasten maksettavaksi.

MEITÄ jokaista on tarvittu lähimmäisenä tämän kriisin keskellä ja tarvitaan tämän jälkeenkin. Kannetaan yhdessä vastuu ja ei ainakaan jätetä ketään yksin tämän kriisin aikana. Moni voi kokea yksinäisyyttä ja siksi on tärkeää, että etäyhteyksien kautta pidämme huolta lähinmäisistämme. Elämään kuuluu valoa ja varjoa. Tämän pitkältä tuntuvan varjoisan ajanjakson jälkeen meistä jokainen osaa antaa arvoa asioille, joita on pidetty itsestäänselvyytenä. Silmiin katsominen ja silmillä hymyileminen on nyt merkinnyt tavallista enemmän. Kaikkea hyvää teidän kesään!

MARITTA GRÖNFORS
Kirjoittaja on kristillisdemokraattien valtuutettu