Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Jaana Selander

Rytkyn seutu puolustaa päiväkotiaan

Rytkyn seutu ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnalle sen päätöksestä lakkauttaa Rytkyn päiväkoti. Rytkyläiset pitävät päätöstä virheellisenä ja vaativat tarkempia laskentaperusteita muun muassa päiväkodin kiinteistä kuluista.
Rytkyläiset muistuttavat oikaisuvaatimuksessaan, että viime vuosina Rytkyn päiväkotiin on investoitu runsaasti. Oikaisuvaatimuksessa epäillään myös saatavan säästöjä henkilöstökuluissa, koska vakituinen henkilökunta siirretään keskustan päiväkoteihin, jolloin keskustan määräaikaisten työntekijöiden työsuhteita lopetetaan. Oikaisuvaatimuksessa kysytään, kuinka laajasti keskustan päiväkodeissa määräaikaisten työsuhteita käytetään ja mitkä ovat perusteet niiden mahdolliseen ketjuttamiseen? Rytkyläisten mielestä ketjutus johtaa työttömyyteen ja varhaiskasvatuksen keskeisten tukipilareiden eli jatkuvuuden ja luottamuksen heikkenemiseen, kun henkilöstörakenne muuttuu nopeasti ja laajasti.
– Mitä tulee tarkempiin Rytkyn päiväkodin lapsimääriin, on syytä uskoa, että todellinen hoidontarve on suurempi kuin tämänhetkisissä laskelmissa näyttäytyy. Kylällä lapsimäärä on kasvussa. Onko lapsivaikutuksen arviointia tehty ja jos on, kuka sen on tehnyt ja miten?
Oikaisuvaatimuksessa kysytään, mikä on todellinen lapsimäärä, jolla päiväkoti toimisi? Onko asianosaisia lapsiperheitä ja kiinteistönomistajaa kuultu asiassa riittävissä määrin?
– Vallitsevassa koronatilanteessa ei ole järkevää sulkea toimivaa yksikköä ja siirtää lapsia suurempiin ryhmiin.

Päiväkoti tukee lähikoulua

Rytkyn päiväkotiin on viime vuosina asennettu kaksi ilmalämpöpumppua, astianpesukoneita, tehty pukukoppeja ja äänieristyksiä sekä hankittu rakenteita pihaleikkeihin. Mikäli päiväkoti suljetaan, nämä parannukset näyttäytyvät rytkyläisten mielestä vastikkeettomina. Kuva kulurakenteesta on vääristynyt, mikäli sitä on tarkasteltu ainoastaan viime vuoden osalta.
– On uutisoitu, että sijaisia on ollut vaikea löytää. Miten sijaisvajausta on pyritty hoitamaan, miten laajalta alueelta ja kuinka tehokkaasti? oikaisuvaatimuksessa kysytään.
Siitä, että kylällä on koulu ja päiväkoti, on rytkyläisten mielestä selvää hyötyä: päiväkoti turvaa myös lähikoulun toimintaa. Uusille asukkaille päiväkoti ja koulu ovat olennainen kriteeri kylälle muuttoon myös kuntarajan ulkopuolelta.
Rytkyläiset huomauttavat kirjeessään sivityslautakunnalle, että yksi tärkeä tekijä, jolla maaseudulle saadaan lisää asukkaita, ovat imagoltaan elinvoimaiset kylät, joiden kulmakiviä ovat koulut ja hyvin toimiva päiväkoti. Rytkyläiset eivät usko, että uusia asukkaita houkutellaan palveluita lakkauttamalla, se luo ainoastaan turvattomuutta.Kyläyhteisön kannalta ketjutus päiväkodista kouluun on tärkeä perheitä yhdistävä tekijä, joka osaltaan rakentaa vahvaa maaseutua ja auttaa juurtumaan paikkakunnalle.
Rytkyläiset muistuttavat, että Rytkyn seudulla on runsaasti isoja maatiloja, jotka ovat tärkeitä työllistäjiä ja osa kaupungin talouden ja elinvoiman selkärankaa.
Joustava lastenhoito lähietäisyydellä on olennainen turvaverkko tilojen arjessa ja tärkeää niiden toimivuuden kannalta. Aamu- ja iltanavetalta ajaminen kymmenien kilometrien päähän hakemaan lasta hoidosta kuormittaa vanhempia huomattavasti.
Rytkyläiset vetoavat Kiuruveden kaupunkistrategiassa 2018–21 määriteltyyn kuntalaisten tasapuoliseen kohteluun ja kysyvät miten kuntalaisten osallisuus on otettu huomioon päätöksenteon valmistelussa ja miten kuntalain pykälä 22 on huomioitu ja toteutettu valtuustotasolla?
Rytkyn vanhemmat ilmaisevat toki ymmärtävänsä, että kaupungin talous ei ole hyvä ja säästöjä tulee tehdä, se on väistämätöntä.
– Me emme vain purematta niele sitä, että ensimmäisiä kohteita ovat syrjäseudun vähäiset palvelut, jotka ovat vieläpä tärkeä monelle työssäkäyvälle perheelle. Esitämme lakkauttamisen sijaan yhtenä vaihtoehtona päiväkodin muuttamista ryhmäperhepäiväkodiksi. Tällä saataisiin henkilöstökuluissa säästöjä.
Mitä taas kiinteistökuluihin tulee, rytkyläiset kysyvät, onko asiasta edes neuvoteltu kiinteistön omistajan (rauhanyhdistys) kanssa? Voisivatko he kenties tulla vastaan?
– Jos ainoa vaihtoehto, mitä meille tarjotaan on se, että tuokaa kaupungille päiväkoteihin, niin monelle se tuo ainoastaan lisää ylimääräistä ja turhaa kuormitusta arkeen.
Vanhemmat arvostavat Rytkyn päiväkodin arvoja eli kestävää elämäntapaa, kiireettömyyttä ja luonnossa liikkumista. Rytkyn päiväkodilla on Luonnossa kotonaan -sertifikaatti. Vanhempien mukaan päiväkoti tukee tältäkin osin kaupungin strategisia painopisteitä.

Sivistyslautakunnalla kokous

Sivistyslautakunta käsittelee rytkyläisten oikaisuvaatimusta kokouksessaan 16.6. Lautakunta on päättänyt lakkauttaa Rytkyn päiväkodin elokuun alusta lukien. Lakkautusta perustellaan kaupungin haastavalla taloudellisella tilanteella. Sivistystoimen vastaava Katja Kajava ei lähde päätöstä ja oikaisuvaatimusta arvioimaan, vaan jättää päätösvallan lautakunnalle.
Kaupungin vuoden 2019 talousarvion alijäämä on yli kolme miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen menot ylittyivät alkuperäisestä vuoden 2019 talousarviosta 371 061 euroa. Perusteluissa todetaan, että vaikka kaupunki pystyisi hallitsemaan oman toimintansa kuluja, kasvavat sosiaali- ja terveystoimen kustannukset jatkuvasti niin, että kaupungilla ei ole juuri muita keinoja kuin yrittää sopeuttaa oman toimintansa kuluja. Konsulttiyhtiö Perlacon Oy:n talousselvityksistä on käynyt ilmi, että varhaiskasvatuksessa on tehtävä rakenteellisia uudistuksia, että päivähoidon menoja saadaan vähennettyä vertailukuntien tasolle. Rytkyn päiväkodin kokonaiskustannukset ovat noin -190 000 euroa vuodessa. Keväällä 2020 Rytkyn päiväkotiin haki 13 lasta, joista kymmenellä on kokoaikainen hoidon tarve.
Päiväkotiin on ollut haasteellista saada pysyvää ja sijaistavaa henkilökuntaa viime vuosien aikana. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on kokenut toiminnan vuokratuissa tiloissa haasteelliseksi. Lisäksi päiväkodin hallinnointi tapahtuu kaupungin keskustasta käsin, jolloin henkilöstöllä ei ole mahdollisuutta välittömään lähiesimiehen ohjaukseen ja tukeen. Vakituinen henkilöstö voi siirtyä kaupungin muihin varhaiskasvatusyksiköihin 1.8.2020 alkaen.