Vieraskynä (muokattu 20.1. 18:03) Kiuruvesilehti

Onnellisimmat asuvat maalla

Onnellisimmat asuvat maalla

KESKIARVOA tarkastellen tänä kesänä vaikuttaisivat vallitsevan taas suorastaan optimaaliset kasvuolosuhteet. Alkukesän turhankin kuivat kelit ja helteet ovat jo vaihtuneet ainakin hetkeksi sateiden väistelyyn ja viileyteen. Kaikessa normaalissa haasteellisuudessaan tämä tarjoaa mahdollisuuden hengähtää ja meille maatalouden parissa työtä tekeville myös tilaisuuden saattaa kalustoa iskukuntoon loppukesän koitoksia varten.

RUNSAAMMIN kyläilyn ja kesäisten tapahtumien ollessa tällä hetkellä jokseenkin paheksuttavia ajanvietteitä, on aikaa käytettävissä vaihtoehtoiseen toimintaan. Facebook onkin tulvillaan kuvia lakkasoiden valloittajista ja lomaansa vaelluksella viettävistä luonnonystävistä. Toisaalta sovittujen yhteisten menojen ja kokoontumisten vähentyminen lisää riskiä uppoutua valmistelemaan seuraavan päivän hommia hieman liian pitkäksi aikaa ja arkea voi olla hankala katkaista. Omakohtaisten havaintojeni mukaan myös olohuoneen jo entuudestaan kuluneen sohvan houkuttavuus lisääntyy tämän myötä ja illallinen ulkoilu uhkaa vaihtua pelkäksi illalliseksi.

KEVÄT ja alkukesä ovat nostaneet kotimaisen ja paikallisen tuotannon sekä palveluiden painoarvoa julkisessa keskustelussa. Kiuruvedellä tässä asiassa on oltu edelläkävijöitä. Kevään mittaan myös kotimaisen elintarvikeketjun tärkeys on varmasti muistunut monen sen unhoittaneen mieleen. Onkin hienoa, että arvostus näkyy myös EU:n rahoituskehysneuvotteluiden tuloksessa, joka tarjoaa eväitä suomalaisen maaseudun ja maatalouden kehittämiseen tulevalla ohjelmakaudella.

VIIME vuonna Kiuruvesi oli 3,4 miljoonalla kilollaan Suomen suurin naudanlihantuottaja (Tilastokeskus). Samaan aikaan Kiuruvedellä asustavat 6 200 lypsylehmää tuottivat noin 57 miljoonaa litraa meijeriin toimitettua maitoa. (Luonnonvarakeskus). Pelkät suuret määrät eivät kuitenkaan ratkaise. Myös paikallisen tuotantoketjun rakenteella on suuri merkitys tuotannon arvon jakautumiseen. Aluetalouden kannalta on edullista, että tuotteet kyetään jalostamaan mahdollisimman pitkälle paikallisesti. Ennusteiden mukaan lypsylehmien määrän valtakunnallinen väheneminen johtaa kasvattamoissa lisääntyviin ongelmiin vasikoiden riittävyyden suhteen. Onkin tärkeää, että kykenemme paikallisellakin tasolla turvaamaan vasikoiden riittävyyden lihantuottajille. Toivotaan siis, että mahdollisimman moni vasikka kuulee jatkossakin Suomen seksikkäintä murretta.

TIETOLIIKENNEYHTEYDET ovat nousseet viime aikoina entistä tärkeämpään rooliin monen elämässä. Nopean nettiyhteyden voi tällä yleisen hyvinvoinnin aikakaudella rinnastaa tärkeydessään sähköliittymään ja siihen kannattaa panostaa. Toimivien tietoliikenneyhteyksien myötä työpaikan fyysinen sijainti ei välttämättä rajoita niin rankalla kädellä asuinpaikkakunnan valintaa. Monessa työpaikassa luultavasti pohditaan myös järjestelmien ja työtapojen sopeuttamista niin, että ne tulevaisuudessa mahdollistaisivat etätyöskentelyn entistä joustavammin. Tämä tarjoaa varmasti monille mahdollisuuden toteuttaa pitkäaikaisen tai kohta puhkeavan haaveensa maalle muuttamisesta. Sanotaan, että maaseutu tarjoaa asuttajilleen runsaasti tekemisen mahdollisuuksia ja ulkoilun ollessa kotimaanmatkailun ohella tämän hetken suosituin uusvanha keksintö, saamme jälleen kerran olla tyytyväisiä kotiseutumme tarjoamasta kauniista luonnosta ja yllätyksiä elämään tuottavista tieosuuksista. Suomi on tutkitusti maailman onnellisin maa ja vuonna 2018 tehdyn kanadalaisen tutkimuksen mukaan onnellisimmat ihmiset asuvat maaseudulla. Mikäs tässä sitten. Pysytään sellaisina ja lisäksi kohtuullisen terveinä!

BARTJE HARMOINEN
Kirjoittaja on MTK-Kiuruveden
yhdistyksen puheenjohtaja