Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Kiuruvesilehti

Läheistään voi tavata asumispalveluyksikössä

Omaisiaan ja läheisiään on mahdollisuus tavata Ylä-Savon Sote -kuntayhtymän asumispalveluyksiköissä pihalla ja lähiluonnossa.
Kuntayhtymän lievensi vierailurajoituksia asumispalveluyksiköissään 24.6. valtakunnallisten ohjeiden mukaan. Lievennetyt vierailurajoitukset ovat edelleen voimassa. Ohjeita noudattamalla voi edelleen vierailla asumispalveluyksiköissä. Yksikkökohtaisista käytännöistä lisätietoja antavat kunkin asumispalveluyksikön esimies ja henkilöstö.
Kuntayhtymä seuraa valtakunnallista koronavirustilannetta ja noudattaa Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antamia ohjeita sekä sairaanhoitopiirien infektioasiantuntijoiden alueellisia linjauksia.
Ylä-Savon Sote -kuntayhtymän ohjeiden mukaan vierailu läheisen luona hoito- ja hoivan asumispalveluyksikössä on mahdollista, kun asumispalveluyksikön kaikki asukkaat ja vierailijat ovat oireettomia (ei flunssan kaltaisia oireita).
– Jos asumispalveluyksikössä asuva läheinen on vakavasti sairas (terveydentilanne on kriittinen) tai saattohoidossa, vierailla voi läheisen huoneessa. Vierailut sovitaan aina tapauskohtaisesti, sote tiedottaa.
Tapaamisessa kunkin yksikön henkilökunta holehtii läheisen ja vierailijan suojautumisesta sekä turvaetäisyyksistä muihin yksikössä oleviin. Asumispalveluyksikkö järjestää myös tarvittavat suojavarusteet vierailijoille. Yksikön henkilökunta ohjeistaa ja auttaa käsihygieniassa ja suojavarusteiden käytössä.
– Asumispalveluyksiköiden kaikkien asukkaiden tulee pystyä pitämään yhteyttä omaisiinsa. Sovithan vierailut etukäteen asumispalveluyksikön kanssa.
Läheisen ja vierailijan tapaamiset järjestetään kasvokkain asumispalveluyksikön ulkopuolella: pihalla tai lähiluonnossa.
– Vierailijana muistat turvavälin muihin asukkaisiin ja vierailijoihin sekä käytät kirurgista suu-nenäsuojainta koko vierailun ajan. Suojaimen saat tarvittaessa henkilökunnalta.
Läheistä voi ulkoiluttaa pyörätuolilla tai taluttaa. Mukanaan voi tuoda tuliaisia. Vierailuajan kestoksi suositellaan 15–30 minuuttia.

Ei uusia tartuntoja

Kuntayhtymän alueella ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja 8. toukokuuta jälkeen ja alueen tilanne on edelleen rauhallinen. Mahdolliseen toiseen aaltoon varaudutaan valtakunnallisen tilanteen ja ohjeistuksen mukaisesti.
Kuntayhtymän alueella on 3.8.2020 mennessä on todettu yhteensä 14 (14) kuollutta ja 59 (59) laboratoriovarmistettua koronavirustartuntaa. Testattuja henkilöitä on yhteensä 1780 (1 266). Suluissa olevat tiedot ovat tilannetiedot 8.6.2020 mukaan. Kallionsydämen asumispalveluyksikössä ei ole todettu toukokuun jälkeen uusia koronavirustartuntoja. Asumispalveluyksikössä asuu tällä hetkellä 20 asukasta ja toiminta on palannut uuteen normaaliin. Kuntayhtymän tiedotteen mukaan yksikön arkeen kuuluvat muun muassa asukkaiden virkistyshetket sekä läheisten tapaaminen. Asukkaat pääsevät tapaamaan läheisiä ja omaisiaan ulkona valtakunnallisia rajoituksia noudattaen, kuten muissakin kuntayhtymän asumispalveluyksiköissä.
Asumispalveluyksikkö Kallionsydän siirtyi heinäkuun alussa osaksi kuntayhtymän vakituista toimintaa. Kallionsydän siirtyi 9. huhtikuuta kuntayhtymän toimintavastuulle. Henkilöstö siirtyi kuntayhtymän palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.